Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових [...]
Нацкомфінпослуг; Розпорядження від 27.11.20122421
Документ z2172-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава z1294-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.11.2012 N 2421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2012 р.
за N 2172/22484

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України та визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 2541 ( z0226-13 ) від 04.12.2012 N 1120 ( z0687-13 ) від 04.04.2013 N 2262 ( z1285-13 ) від 11.07.2013 N 2363 ( z1357-13 ) від 18.07.2013 N 2362 ( z1665-13 ) від 18.07.2013 N 4370 ( z2091-13 ) від 28.11.2013 N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 N 2200 ( z1190-15 ) від 15.09.2015 N 2201 ( z1327-15 ) від 15.09.2015 N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 N 793 ( z0694-16 ) від 14.04.2016 N 3122 ( z0027-17 ) від 15.12.2016 N 3157 ( z0033-17 ) від 20.12.2016 N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 13 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. У пункті 1 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 155
( z1208-03 ) "Про Єдиний державний реєстр страховиків
(перестраховиків) України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 грудня 2003 року за N 1208/8529, слова "здійснюється
Держфінпослуг" замінити словами "здійснюється Нацкомфінпослуг".
2. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня
2003 року N 169 ( z0022-04 ) "Про затвердження Порядку погодження
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
членів ради недержавного пенсійного фонду", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за N 22/8621,
слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
3. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня
2003 року N 177 ( z0069-04 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2004 року за N 69/8668, слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
4. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня
2003 року N 178 ( z0057-04 ) "Про затвердження Порядку подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про
укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про
надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року
за N 57/8656, слова "Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг,".
5. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня
2003 року N 187 ( z0049-04 ) "Про затвердження Порядку подання
рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного
забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 року за N 49/8648, слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2363 ( z1357-13 ) від 18.07.2013 }
{ Пункт 8 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 914 ( z0777-04 ) від 04.06.2004, до якого
вносились зміни }
8. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня
2004 року N 914 ( z0777-04 ) "Про затвердження Порядку надання
страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про
укладені договори перестрахування із страховиками
(перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року
за N 777/9376, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
9. У пункті 3 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року N 1224
( z0999-04 ) "Щодо порядку внесення інформації про страховиків до
Державного реєстру фінансових установ", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 серпня 2004 року за N 999/9598,
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 }
11. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 серпня
2004 року N 2263 ( z1188-04 ) "Про затвердження Порядку
тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних
фондів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня
2004 року за N 1188/9787, слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг".
12. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада
2004 року N 2740 ( z1482-04 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 листопада 2004 року за N 1482/10081, слова
"Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 }
14. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 2 серпня 2005 року N 4404
( z0916-05 ) "Щодо визначення мети залучення кредитними спілками
на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної
кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року
за N 916/11196, такі зміни: у преамбулі слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити; у пунктах 2, 3 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг"; пункт 4 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
15. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 жовтня
2006 року N 6280 ( z1186-06 ) "Про затвердження Положення про
делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських
асоціацій кредитних спілок", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 2 листопада 2006 року за N 1186/13060, слова
"Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
16. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого
2007 року N 6832 ( z0234-07 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 року за N 234/13501,
слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
17. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня
2008 року N 1000 ( z1063-08 ) "Про затвердження Положення про
делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 року
за N 1063/15754, слова "Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
18. Унести до пункту 3 розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня
2008 року N 1001 ( z1030-08 ) "Про затвердження форми повідомлення
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір
здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення
форми повідомлення страхового та/або перестрахового
брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня
2008 року за N 1030/15721, такі зміни: в абзаці першому слова "Департаменту страхового нагляду"
замінити словами "Департаменту страхового регулювання та нагляду"; в абзаці другому слова "члена Комісії - директора
департаменту страхового нагляду (а в разі його відсутності -
особи, яка його заміщує)" замінити словами "уповноваженої
посадової особи Нацкомфінпослуг, визначеної наказом Голови
Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 }
20. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Зміни), що додаються.
21. Визнати такими, що втратили чинність, такі розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: від 24 липня 2003 року N 9 ( z0704-03 ) "Про затвердження
Загального положення про територіальне управління Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 12 серпня 2003 року за N 704/8025; від 11 травня 2006 року N 5748 ( z0832-06 ) "Про затвердження
Змін до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2006 року за
N 832/12706; від 20 вересня 2007 року N 8030 ( z1142-07 ) "Про внесення
зміни до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2007 року за
N 1142/14409; від 30 жовтня 2008 року N 1237 ( z1128-08 ) "Про внесення
змін до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада
2008 року за N 1128/15819.
22. Юридичному департаменту подати це розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
23. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
24. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім пунктів 58, 60, 61, 64 Змін, які набирають
чинності одночасно з набранням чинності Законом України
від 7 липня 2005 року N 2774-IV ( 2774-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про страхування".
25. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.
Голова А.Стасевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
В.о. Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Державної
прикордонної служби України М.М.Литвин
Голова Аудиторської
палати України І.І.Нестеренко
Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку Д.М.Тевелєв
Перший заступник Міністра
інфраструктури України К.Єфименко
Генеральний директор Моторного
(транспортного) страхового
бюро України Б.Й.Візіров
Заступник Голови
Національного банку України В.П.Прохоренко
Міністр закордонних справ України К.І.Грищенко
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України А.А.Максюта
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки, молоді
та спорту України П.М.Куліков
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Протокол засідання Комісії
від 27.11.2012 р. N 96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
27.11.2012 N 2421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2012 р.
за N 2172/22484

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
2. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня
2003 року N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (в редакції
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 січня 2007 року N 6640 ( z0092-07 ), такі
зміни:
2.1. У преамбулі слова та цифри "Указів Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами та
цифрами "Указів Президента України від 23 листопада 2011 року N
1070 ( 1070/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
2.2. У розділі I: у пункті 1: в абзаці восьмому слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити; в абзаці дев'ятому слово "Держфінпослуг" виключити; в абзаці десятому слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )"; пункти 4 та 5 після слів "актами Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг"; у пункті 6 слова "схвалення Держфінпослуг як колегіальним
органом" замінити відповідно словами "прийняття Нацкомфінпослуг".
2.3. У пункті 5 розділу II слова "створюється і" виключити.
2.4. У розділі IV: у пункті 10 слова "яке підлягає подальшому схваленню
Держфінпослуг як колегіальним органом" виключити; у пункті 15 слова "схвалення Держфінпослуг як колегіальним
органом" замінити відповідно словом "прийняття" .
2.5. У тексті Положення ( z0797-03 ), крім пунктів 4, 5
розділу I після слів "нормативно-правовими актами", та
у додатках 1, 4-6 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
2.6. У додатку 1 до Положення ( z0797-03 ) слова "Директор
департаменту" замінити словами "Голова Нацкомфінпослуг".
2.7. Додаток 3 до Положення після слова "Держфінпослуг"
доповнити словами "і Нацкомфінпослуг".
3. У тексті Переліку внутрішніх положень та процедур
кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада
2003 року N 116 ( z1078-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2003 року за N 1078/8399, крім
абзацу п'ятнадцятого підпункту 1.4 пункту 1, слова "Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити
словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг,".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 118 ( z0025-04 ) від 13.11.2003, до якого
вносились зміни } 4. Унести до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 118
( z0025-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12
січня 2004 року за N 25/8624 (у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29
грудня 2005 року N 5226 ( z0143-06 ), такі зміни:
4.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
4.2. У розділі 1: у абзаці третьому пункту 1.2 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"; пункт 1.13 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
4.3. У тексті Ліцензійних умов ( z0025-04 ), крім пункту 1.4,
абзацу другого пункту 1.6, пункту 1.13 розділу 1, абзацу другого
підпункту 2.1.7, абзацу другого підпункту 2.1.8 пункту 2.1 розділу
2, абзацу п'ятого пункту 4.1, абзацу четвертого пункту 4.3 розділу
4, та у додатку 5 до них після слова "установленим" слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
4.4. Додаток 5 до Ліцензійних умов ( z0025-04 ) після слів
"актів Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
5. Унести до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних
пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада
2003 року N 137 ( z1164-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 16 грудня 2003 року за N 1164/8485, такі зміни:
5.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
5.2. У розділі 1: в абзаці третьому пункту 1.1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг (далі - Держфінпослуг)"
замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг;"; пункт 1.6 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
5.3. У тексті Кваліфікаційних вимог ( z1164-03 ), крім
пункту 1.6 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
8. Унести до Порядку проведення зборів засновників
недержавного пенсійного фонду шляхом опитування, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 11 грудня 2003 року N 161 ( z1245-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року
за N 1245/8566, такі зміни:
8.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктом 2 пункту 6
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292/2003" замінити словами та цифрами
"підпунктом 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
8.2. У розділі 7 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
9. Унести до Порядку погодження Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України членів ради
недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 грудня 2003 року N 169 ( z0022-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за N 22/8621, такі
зміни:
9.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0022-04 ) та
у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
9.2. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
9.3. В абзаці другому пункту 1.3 глави 1 слова "(далі -
Держфінпослуг)" виключити.
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 }
11. Унести до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177
( z0069-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 січня 2004 року за N 69/8668, такі зміни:
11.1. У заголовку, пункті 1.1 розділу 1 та у додатках 1-8 до
Порядку ( z0069-04 ) слова "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити словами
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках.
11.2. У преамбулі слова та цифри "пп. 41 п. 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента від 4 квітня 2003 року N 292"
замінити словами та цифрами "підпункту 27 пункту 4 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
11.3. У пункті 1.1 розділу 1 слова "(далі - Держфінпослуг)"
виключити.
11.4. У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінити
словом "Нацкомфінпослуг".
12. Унести до Порядку подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою недержавного
пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 грудня 2003 року N 178 ( z0057-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 57/8656, такі
зміни:
12.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0057-04 ) та
у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
12.2. У пункті 1 слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
12.3. У пункті 3 слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити.
12.4. Додатки 2, 3 до Порядку ( z0057-04 ) після слів
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити
словами та знаком "/Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку".
13. Унести до Положення про навчання, перепідготовку,
підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які
провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 25 грудня 2003 року N 183 ( z0122-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року
за N 122/8721, такі зміни:
13.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктів 17 та 50
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами та цифрами
"підпункту 147 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
13.2. Абзац перший пункту 1.4 розділу 1 після слова
"Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
13.3. У пункті 4.3 розділу 4: абзац перший викласти у такій редакції: "4.3. Склад Екзаменаційної (атестаційної) комісії
затверджується Головою Нацкомфінпослуг."; абзац четвертий викласти у такій редакції: "Головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії є представник
Нацкомфінпослуг (не нижче Члена Нацкомфінпослуг).".
13.4. У тексті Положення ( z0122-04 ), крім абзацу першого
пункту 1.4 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
14. Унести до Порядку подання рекламних матеріалів щодо
послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29 грудня 2003 року N 187 ( z0049-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2004 року
за N 49/8648, такі зміни:
14.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0049-04 ) та у додатку
до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг"
у відповідних відмінках.
14.2. У преамбулі слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити.
15. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня
2004 року N 7 ( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 3 лютого 2004 року за N 148/8747, такі зміни:
15.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктів 11, 12, 36
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами "підпунктів 18,
20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
15.2. В абзаці другому підпункту 1.3.1 пункту 1.3 розділу 1
слова "схвалення Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) як колегіальним
органом" замінити словами "прийняття Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
15.3. У тексті Положення ( z0148-04 ), крім пунктів 8.1, 8.2
розділу 8, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
16. У пунктах 7.3 та 7.4 глави 7 Методики формування резервів
із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 січня 2004 року N 24 ( z0198-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 198/8797,
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }
18. Унести до Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39
( z0517-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 року N 4619 ( z1153-05 ), такі зміни:
18.1. У преамбулі слова та цифри "підпункту 41 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року N 292" замінити словами та цифрами
"підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
18.2. У пункті 1.1 глави 1 та у додатку 4 до Порядку
( z0517-04 ) слова "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
18.3. У пункті 2.5 глави 2 слова "центрального апарату
Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
18.4. У тексті Порядку ( z0517-04 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
19. У тексті Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які
претендують на право здійснення функцій з адміністрування
недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 березня 2004 року N 129 ( z0566-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 травня 2004 року за N 566/9165,
слова "Держфінпослуг" та "ДКЦПФР" замінити відповідно словами
"Нацкомфінпослуг" та "НКЦПФР".
20. У тексті Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які
претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного
фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 4 березня
2004 року N 130 ( z0565-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 травня 2004 року за N 565/9164, слова
"Держфінпослуг" та "ДКЦПФР" замінити відповідно словами
"Нацкомфінпослуг" та "НКЦПФР".
21. Унести до Порядку прийняття Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком
денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які
не відбулися, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня
2004 року N 183 ( z0681-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 травня 2004 року за N 681/9280, такі зміни:
21.1. У заголовку слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
21.2. У пунктах 1 та 3 слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
21.3. У пункті 4 слова "Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
21.4. Пункт 6 викласти у такій редакції: "6. Рішення з питань порядків денних зборів засновників, які
не відбулися, приймаються Нацкомфінпослуг.".
21.5. У тексті Порядку ( z0681-04 ) слова "Держфінпослуг" та
"Комісія" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".
22. Унести до Положення про реєстрацію страхових та
перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та
перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
28 травня 2004 року N 736 ( z0801-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 801/9400,
такі зміни:
22.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
22.2. У розділі 1: в абзаці третьому пункту 1.2 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"; у пункті 1.6 слово "Держфінпослуг" виключити.
22.3. Пункт 7.1 розділу 7 після слів "нормативно-правових
актів Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
22.4. У тексті Положення ( z0801-04 ), крім пункту 7.1
розділу 7 після слів "нормативно-правових актів", та у додатках 2,
6 до нього слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
22.5. У додатку 1 до Положення ( z0801-04 ) слова "Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Голова
(заступник Голови)" замінити відповідно словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" та "Голова Нацкомфінпослуг".
23. Унести до Положення про особливості забезпечення
правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі
реорганізації страховиків, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
4 червня 2004 року N 913 ( z0776-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за N 776/9375,
такі зміни:
23.1. У пункті 1.1 розділу 1 слова та цифри "підпункту 32
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292/2003" замінити словами та цифрами
"підпункту 64 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
23.2. В абзаці другому пункту 2.2 розділу 2 слова "Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
23.3. У тексті Положення ( z0776-04 ), крім пункту 2.9
розділу 2 та пункту 5.3 розділу 5 після слів "затвердженого
розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
24. Унести до Порядку надання страховиками (цедентами,
перестрахувальниками) інформації про укладені договори
перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами
до Держфінпослуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня
2004 року N 914 ( z0777-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 червня 2004 року за N 777/9376, такі зміни:
24.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0777-04 ) та у додатку
до нього слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
24.2. У пункті 1 слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити
словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг,".
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
26. Унести до Вимог до технічного забезпечення та
інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку
учасників недержавного пенсійного фонду, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 22 червня 2004 року N 1101 ( z0855-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 липня 2004 року за
N 855/9454, такі зміни:
26.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »