Верховна Рада України
Законодавство України

№№ Видавники документів Кількість
Верховна Рада (1) 5
1. Верховна Рада України 5
Президент (1) 17
1. Президент України 17
Кабінет Міністрів (3) 1752
1. Кабінет Міністрів України 1748
2. Кабінет Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (Кабінет Міністрів УРСР) 1
3. Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (Рада Міністрів УРСР) 3
Судова влада (4) 23
1. Конституційний Суд України (Конституційний Суд) 7
2. Верховний Суд України (Верховний Суд) 14
3. Рада суддів України 1
4. Вищий арбітражний суд України (Вищий арбітражний суд) 1
Міністерства (64) 1019
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) 18
2. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) 63
3. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) 2
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) 14
5. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) 7
6. Міністерство закордонних справ України (МЗС України) 157
7. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури) 5
8. Міністерство культури України (Мінкультури України) 5
9. Міністерство оборони України (Міноборони України) 217
10. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України) 46
11. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики України) 7
12. Міністерство фінансів України (Мінфін України) 28
13. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) 53
14. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) 6
15. Міністерство освіти і науки України (МОН України) 4
16. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України (Держлікінспекція МОЗ) 1
17. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України) 22
18. Міністерство агропромислового комплексу України (Мінагропром України) 2
19. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбуд України) 1
20. Міністерство вугільної промисловості України (Мінвуглепром України) 5
21. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) 1
22. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (Мінекономіки, європ.інтеграції) 7
23. Міністерство економіки України (Мінекономіки) 1
24. Міністерство економіки України (Мінекономіки (з 2005 р.)) 14
25. Міністерство економіки України (до 2000 р.) (Мінекономіки (до2000р.)) 3
26. Міністерство енергетики і електрифікації України (Міненерго і електрифікації) 2
27. Міністерство енергетики України (Міненерго України) 1
28. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (Мінжитлокомунгосп) 4
29. Міністерство зв'язку України (Мінзв'язку України) 21
30. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України (МЗЕЗ) 5
31. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг України) 5
32. Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України) 31
33. Міністерство культури і туризму України (МКТ України) 17
34. Міністерство культури України 7
35. Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Мін.МВПКК України) 8
36. Міністерство освіти і науки України (МОН України) 35
37. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) 7
38. Міністерство освіти України (Міносвіти) 20
39. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) 14
40. Міністерство охорони навколишнього природного середовища (МОНПС) 4
41. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України) 4
42. Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго України) 1
43. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) 26
44. Міністерство праці України (Мінпраці України (до1997р.)) 4
45. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики (з 2001р.)) 2
46. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) 8
47. Міністерство промисловості України (Мінпром України) 9
48. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) 3
49. Міністерство сільського господарства і продовольства України (Мінсільгосппрод України) 16
50. Міністерство соціального захисту населення України (Мінсоцзахист) 3
51. Міністерство статистики України (Мінстат) 5
52. Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України) 10
53. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) 22
54. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України (з 2005 р.)) 4
55. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) 3
56. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (Мін. надзвичайних ситуацій) 1
57. Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді (Мінсім'ядітимолодь України) 1
58. Міністерство України у справах молоді та спорту (Мінмолодьспорт України) 1
59. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт України) 9
60. Міністерство України у справах будівництва і архітектури (Мін.будівництва і архітектури) 4
61. Міністерство України у справах науки і технологій (Міннауки України) 3
62. Міністерство України у справах молоді і спорту (Мінмолодьспорт України) 5
63. Міністерство України у справах національностей та міграції (Міннаціональностей) 1
64. Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) 4
Комітети (46) 350
1. Антимонопольний комітет України (Антимонопольний комітет) 20
2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України) 5
3. Національний олімпійський комітет України (Нац.олімпійський комітет) 1
4. Державний комітет архівів України (Держкомархів України) 25
5. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) 6
6. Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку та інформатизац) 7
7. Державний комітет зв'язку України (Держкомзв'язку України) 1
8. Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (Держкомінформ України) 1
9. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) 2
10. Державний комітет молодіжної політики спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризм) 3
11. Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держнафтогазпром) 1
12. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп) 2
13. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України (Держкомстандартизації) 10
14. Державний комітет статистики України (Держкомстат України) 10
15. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держтелерадіо України) 10
16. Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон України) 25
17. Державний комітет України з будівництва та архітектури (Держбуд України (з 2002р.)) 6
18. Державний комітет України з державного матеріального резерву (Держком.матеріального резерву) 2
19. Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження) 1
20. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості (Держкоммедбіопром України) 2
21. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) 1
22. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво) 11
23. Державний комітет України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості (Держсадвинпром України) 1
24. Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту (Держком. фізкультури і спорту) 6
25. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) 35
26. Державний комітет України з питань науки і технологій (ДКНТ України) 2
27. Державний комітет України з фізичної культури і спорту (Держкомспорт України) 5
28. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки (Держатомнагляд України) 7
29. Державний комітет України по рибному господарству і рибній промисловості (Держрибгосппром України) 1
30. Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм) 6
31. Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології) 1
32. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) 21
33. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп) 3
34. Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України) 1
35. Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом) 1
36. Державний комітет України по гідрометеорології (Держкомгідрометеорології) 2
37. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування) 3
38. Державний комітет України у справах національностей та міграції (Держкомнацміграції України) 2
39. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді (Держкомсім'ї та молоді) 2
40. Державний комітет України у справах національностей та релігій (Держкомнацрелігій) 1
41. Державний комітет України у справах релігій (Держкомрелігій України) 1
42. Державний комітет України у справах національностей та міграції (Держкомнацміграції України) 2
43. Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) 35
44. Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання України) 13
45. Державний митний комітет України (Держмитком) 45
46. Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації (Ком.стандартизації, метрології) 2
Агентства (20) 68
1. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 1
2. Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) 1
3. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України) 2
4. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) 1
5. Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство України) 3
6. Державне космічне агентство України (ДКА України) 10
7. Національне агентство з акредитації України (НААУ) 4
8. Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" (УНІА "Укрінформ") 3
9. Національне агентство з питань запобігання корупції (НА запобігання корупції) 1
10. Агентство координації міжнародної технічної допомоги (Агентство КМТД) 2
11. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект України) 3
12. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України) 3
13. Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) 3
14. Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) 2
15. Державне інформаційне агентство України (ДІНАУ) 1
16. Національне агентство екологічних інвестицій України (Нацекоінвестагентство) 3
17. Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України (НА морських досліджень) 1
18. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (НАУРЄІ) 2
19. Національне агентство України з реконструкції та розвитку (НАУ реконструкції та розвитку) 1
20. Національне космічне агентство України (НКАУ) 21
Комісії (6) 24
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) 2
2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) 2
3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів) 11
4. Державна комісія України по випробовуванню та охороні сортів рослин (ДК охорони сортів рослин) 3
5. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ) 5
6. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) 1
Інші (64) 552
1. Національний банк України (Національний банк) 65
2. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держкордонслужби) 51
3. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку) 2
4. Асоціація міжнародних експедиторів України (Асоціація міжнар.експедиторів) 1
5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим (Верховна Рада АР Крим) 2
6. Генеральна прокуратура України 51
7. Головна державна інспекція з карантину рослин України (Укрголовдержкарантин) 1
8. Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) 3
9. Державна архівна служба України (Укрдержархів) 17
10. Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) 8
11. Державна міграційна служба України (ДМС України) 1
12. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра України) 1
13. Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) 2
14. Державна служба статистики України (Держстат України) 2
15. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) 20
16. Державна судова адміністрація України (ДСА України) 2
17. Київська міська рада 1
18. Національна Академія наук України (НАН України) 10
19. Національна енергетична компанія "Укренерго" (Укренерго) 1
20. Органи влади країн СНД 1
21. Органи влади СРСР 3
22. Пенсійний фонд України (Пенсійний фонд) 7
23. Предствництво України 1
24. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (Рада Міністрів АР Крим) 2
25. Редакції видань 4
26. Служба безпеки України 12
27. Спілка аудиторів України 1
28. Торгово-промислова палата України (Торгово-промислова палата) 8
29. Українська енергозберігаюча сервісна компанія (УкрЕСКО) 1
30. Український союз промисловців і підприємців Украъни (Укрсоюзпідприємців) 2
31. Управління державної охорони України (Управління державної охорони) 2
32. Фонд державного майна України (Фонд державного майна) 32
33. Інші 13
34. Державна регуляторна служба України (ДРС) 1
35. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) 2
36. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) 1
37. Державна служба України з питань праці (Держпраці) 1
38. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) 2
39. Державна фіскальна служба України (Державна фіскальна служба) 3
40. Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України (Головархів) 13
41. Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) 5
42. Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України (Укргеодезкартографія) 1
43. Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України (Головдержслужба) 2
44. Головне управління державної служби України (Головдержслужба України) 14
45. Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) 2
46. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України) 3
47. Державна митна служба України (Держмитслужба України) 94
48. Державна пенітенціарна служба України (ДПтС України) 1
49. Державна податкова адміністрація України (ДПА України) 24
50. Державна податкова служба України (ДПС України) 4
51. Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) 1
52. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор (з 2001р.)) 4
53. Державна служба інтелектуальної власності України (ДС інтелектуальної власності) 4
54. Державна служба України з контролю за наркотиками (ДСКН України) 2
55. Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба) 1
56. Державна туристична адміністрація України (Держтурадміністрація України) 1
57. Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) 4
58. Державне казначейство України (Державне казначейство) 1
59. Державне патентне відомство України (Держпатент України) 3
60. Державний департамент авіаційного транспорту (Укравіатранс (з 2000р.)) 2
61. Державний департамент України з питань виконання покарань (Держдепартамент вик.покарань) 4
62. Державний департамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) 19
63. Рада народних комісарів УРСР (Раднарком УРСР) 1
64. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництво України) 2
№№ Міжнародні видавники Кількість
Міжнародні організації (94) 10825
1. Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна (ГУАМ) 23
2. Асоціація організаторів виборів країн Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 2
3. Всесвітній поштовий союз   83
4. Всесвітня медична асоціація 74
5. Всесвітня митна організація (ВМО) 1
6. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВО інтелектуальної власності)   15
7. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)   25
8. Всесвітня психіатрична асоціація (Всесвітня психіатрич.асоціація) 3
9. Всесвітня туристична організація (Всесвітня туристична організац)   4
10. Гаазька конференція з міжнародного приватного права (Гаазька конференція з МПП) 14
11. Дунайська Комісія 3
12. Економічний Союз Бенілюкс   9
13. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) (Євроконтроль) 3
14. Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) 1
15. Європейське космічне агентство   8
16. Європейське співтовариство (ЄС) 148
17. Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) 19
18. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)   56
19. Європейський інвестиційний банк (Європейськ. інвестиційний банк) 23
20. Європейський Союз   254
21. Європейський суд з прав людини   1497
22. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN)   2
23. Комітет Міністрів Ради Європи   98
24. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)   1
25. Ліга арабських держав 3
26. Ліга Націй 15
27. Міжнародна асоціація академій наук (МААН) 3
28. Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) 1
29. Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) 1
30. Міжнародна гідрографічна організація (МГО)   2
31. Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма "EUREKA" (EUREKA) 1
32. Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) 12
33. Міжнародна конфедерація вільних профспілок (МКВП)   3
34. Міжнародна морська організація   80
35. Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) 1
36. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)   2
37. Міжнародна організація міграції (МОМ)   9
38. Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) (FATF)   5
39. Міжнародна організація праці   538
40. Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) (Міжнар.організація цив.оборони) 1
41. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)   31
42. Міжнародна Торгова Палата   4
43. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)   22
44. Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) (Міжн.агентст.з пит.відн..енерг) 1
45. Міжнародне епізоотичне бюро   2
46. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)   60
47. Міжнародний валютний фонд   9
48. Міжнародний військовий трибунал (Міжнарод. військовий трибунал) 1
49. Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА)   6
50. Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця (Міжнародний Червоний Хрест)   6
51. Міжнародний союз (асоціація) суддів (МСС) 1
52. Міжнародний союз автомобільного транспорту (МС автомобільного транспорту) 2
53. Міжнародний союз електрозв'язку (Міжнародний союз електрозв'язк)   10
54. Міжнародний союз залізниць   3
55. Міжнародний союз патентної кооперації (Міжнарод.союз патен.кооперації) 4
56. Міжнародні суди 1488
57. НАТО   46
58. Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств (НАРУК) 1
59. Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)   1
60. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)   7
61. Організація Об'єднаних Націй (ООН)   1909
62. Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)   71
63. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ)   63
64. Парламентська Асамблея ЄВРОНЕСТ (ЄВРОНЕСТ) 1
65. Парламентська Асамблея Ради Європи (Парламентська Асамблея)   42
66. Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)   2
67. Північний інвестиційний банк   1
68. Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) 3
69. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) 13
70. Рада Євро-Атлантичного Партнерства (РЄАП) 1
71. Рада Європи   815
72. Рада Митного Співробітництва   25
73. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ) 5
74. Світова організація торгівлі (СОТ)   76
75. Співдружність незалежних держав (СНД) 2736
76. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) 12
77. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) 2
78. Юридична асоціація країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) 1
79. Ґернсі 1
80. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) (ЄАВТ) 5
81. Європейська кооперація з акредитації (EКA) 1
82. Європейська організація з питань юстиції (ЄО з питань юстиції) 1
83. Європейська організація ядерних досліджень (ЄОЯД (ЦЕРН)) 2
84. Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння (ISTA) (Міжн.асоц.контр.якіс.насіння) 1
85. Міжнародне енергетичне агентство (MEA) 1
86. Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ) 1
87. Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) 1
88. Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) 23
89. Рада асоціації між Україною та Європейським Союзом (Рада асоціації України та ЄС) 3
90. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) 70
91. Скандинавський патентний інститут (Скандинавський патентний інст.) 1
92. Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна, Узбекистан (ГУУАМ) 6
93. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) 178
94. Європейське співтовариство з вугілля та сталі (ЄСВС) 4
Країни (186) 14490
1. Австралія   30
2. Азербайджанська Республіка (Азербайджан)   472
3. Алжирська Народна Демократична Республіка (Алжир)   10
4. Антіґуа і Барбуда (Антиґуа і Барбуда)   2
5. Арабська Республіка Єгипет (Єгипет)   37
6. Аргентинська Республіка (Аргентина)   32
7. Аруба 1
8. Барбадос   1
9. Беліз   1
10. Бермуди 1
11. Британська Територія в Індійському океані (Брит.Тер.в Інд.океані) 1
12. Бруней Даруссалам 14
13. Буркіна-Фасо   1
14. Велике Герцогство Люксембурґ (Люксембурґ)   33
15. Гонконґ 10
16. Грецька Республіка (Греція)   53
17. Грузія   522
18. Ґабонська Республіка (Ґабон)   1
19. Ґренада   1
20. Демократична Республіка Конґо (Республіка Заїр) (Демократ.Республіка Конґо)   3
21. Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі (Сан-Томе і Прінсіпі)   2
22. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка (Шрі-Ланка)   14
23. Держава Бахрейн   1
24. Держава Ізраїль (Ізраїль)   65
25. Держава Катар (Катар)   8
26. Держава Кувейт (Кувейт)   11
27. Домініканська Республіка (Домініканска Респ.)   6
28. Еритрея   1
29. Єменська Республіка (Ємен)   8
30. Ірландія   48
31. Ісламська Держава Афґаністан (Афґаністан)   10
32. Ісламська Республіка Іран (Іран)   60
33. Ісламська Республіка Мавританія (Мавританія)   4
34. Ісламська Республіка Пакистан (Пакистан)   12
35. Італійська Республіка (Італія)   105
36. Канада   102
37. Киргизька Республіка (Киргизстан)   547
38. Китайська Народна Республіка (Китай)   160
39. Князівство Андорра (Андорра)   2
40. Князівство Ліхтенштейн (Ліхтенштейн)   4
41. Князівство Монако (Монако)   4
42. Корейська Народно-Демократична Республіка (Корея (КНДР))   34
43. Королівство Бельгія (Бельґія)   77
44. Королівство Данія (Данія)   76
45. Королівство Іспанія (Іспанія)   64
46. Королівство Камбоджа (Камбоджа)   8
47. Королівство Марокко (Марокко)   18
48. Королівство Непал (Непал)   2
49. Королівство Нідерландів (Нідерланди)   97
50. Королівство Норвегія (Норвегія)   73
51. Королівство Саудівська Аравія (Саудівська Аравія)   8
52. Королівство Таїланд (Таїланд)   10
53. Королівство Швеція (Швеція)   69
54. Лаоська Народно-Демократична Республіка (Лаос)   6
55. Ліванська Республіка (Ліван)   22
56. Маврикій   2
57. Малайзія   20
58. Мальдівська Республіка (Мальдіви)   2
59. Мексиканські Сполучені Штати (Мексика)   29
60. Монголія   74
61. Народна Республіка Банґладеш (Банґладеш)   5
62. Нова Зеландія   16
63. Об'єднана Республіка Танзанія (Танзанія)   2
64. Об'єднані Арабські Емірати (О.А.Емірати)   14
65. Острів Мен (О-в Мен) 1
66. Острови Кука 2
67. Папський Престол (Держава-місто Ватикан) (Папський Престол (Ватикан)) 3
68. Папуа-Нова Гвінея   2
69. Південно-Африканська республіка (Південна Африка)   19
70. Португальська Республіка (Португалія)   49
71. Республика Венесуела (Венесуела)   5
72. Республика Ель-Сальвадор (Сальвадор)   1
73. Республіка Австрія (Австрія)   79
74. Республіка Албанія (Албанія)   38
75. Республіка Анґола (Анґола)   4
76. Республіка Бенін (Бенін)   2
77. Республіка Білорусь (Білорусь)   750
78. Республіка Болгарія (Болгарія)   193
79. Республіка Болівія (Болівія)   3
80. Республіка Боснія і Герцеґовина (Боснія і Герцеґовина)   15
81. Республіка Ботсвана (Ботсвана)   1
82. Республіка Бурунді (Бурунді)   2
83. Республіка Вануату (Вануату)   1
84. Республіка Вірменія (Вірменія)   520
85. Республіка Гана (Гана)   5
86. Республіка Гондурас (Гондурас)   4
87. Республіка Ґайана (Ґайана)   2
88. Республіка Ґамбія (Ґамбія)   4
89. Республіка Ґватемала (Ґватемала)   5
90. Республіка Ґвінея (Ґвінея)   9
91. Республіка Ґвінея-Бісау (Ґвінея-Бісау)   1
92. Республіка Еквадор (Еквадор)   6
93. Республіка Екваторіальна Ґвінея (Екваторіальна Ґвінея)   8
94. Республіка Естонія (Естонія)   324
95. Республіка Замбія (Замбія)   1
96. Республіка Зімбабве (Зімбабве)   2
97. Республіка Індія (Індія)   45
98. Республіка Індонезія (Індонезія)   23
99. Республіка Ірак (Ірак)   8
100. Республіка Ісландія (Ісландія)   18
101. Республіка Кабо-Верде (Кабо-Верде)   1
102. Республіка Казахстан (Казахстан)   597
103. Республіка Камерун (Камерун)   3
104. Республіка Кенія (Кенія)   3
105. Республіка Кіпр (Кіпр)   33
106. Республіка Колумбія (Колумбія)   5
107. Республіка Конґо (Конґо)   1
108. Республіка Корея (Корея, Республіка)   48
109. Республіка Коста-Ріка (Коста-Ріка)   4
110. Республіка Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуар)   2
111. Республіка Куба (Куба)   39
112. Республіка Латвія (Латвія)   330
113. Республіка Литва (Литва)   373
114. Республіка Ліберія (Ліберія)   2
115. Республіка Мадаґаскар (Мадаґаскар)   2
116. Республіка Македонія   29
117. Республіка Малі (Малі)   1
118. Республіка Мальта (Мальта)   13
119. Республіка Маршалові Острови (Маршалові Острови)   1
120. Республіка Мозамбік (Мозамбік)   5
121. Республіка Молдова (Молдова)   644
122. Республіка Намібія (Намібія)   1
123. Республіка Нікарагуа (Нікарагуа)   4
124. Республіка Панама (Панама)   17
125. Республіка Параґвай (Параґвай)   6
126. Республіка Перу (Перу)   17
127. Республіка Польща (Польща)   249
128. Республіка Сан-Марино (Сан-Маріно)   3
129. Республіка Сенеґал (Сенегал)   5
130. Республіка Сербія (Сербія)   21
131. Республіка Сінґапур (Сінґапур)   9
132. Республіка Словенія (Словенія)   24
133. Республіка Судан (Судан)   1
134. Республіка Сурінам (Сурінам)   1
135. Республіка Таджикистан (Таджикистан)   530
136. Республіка Татарстан 1
137. Республіка Туніс (Туніс)   19
138. Республіка Туреччина (Туреччина)   137
139. Республіка Туркменістан (Туркменістан)   370
140. Республіка Угорщина (Угорщина)   158
141. Республіка Уґанда (Уґанда)   2
142. Республіка Узбекистан (Узбекистан)   519
143. Республіка Фіджі (Фіджі)   1
144. Республіка Філіппіни (Філіппіни)   12
145. Республіка Фінляндія (Фінляндія)   75
146. Республіка Хорватія (Хорватія)   49
147. Республіка Чилі (Чилі)   26
148. Республіка Чорногорія (Чорногорія)   18
149. Російська Федерація   1041
150. Руандійська Республіка (Руанда)   2
151. Румунія   127
152. Сент-Кітс і Невіс   3
153. Сент-Люсія   2
154. Сирійська Арабська Республіка   31
155. Словацька Республіка (Словаччина)   144
156. Сомалійська Демократична Республіка (Сомалі)   3
157. Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія (Лівійська Арабська Джамахірія)   37
158. Соціалістична Республіка В'єтнам (В'єтнам)   62
159. Союз М'янма (М'янма) 3
160. Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 571
161. Співдружність Багамських оcтровів (Багами)   1
162. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Великобританія)   133
163. Сполучені Штати Америки (США)   281
164. Султанат Оман (Оман)   2
165. Східна Республіка Уруґвай (Уруґвай)   6
166. Східний Тімор   1
167. Тайвань, Провінція Китаю (Тайвань) 2
168. Тоґолезька Республіка (Тоґо)   3
169. Тувалу   1
170. Україна   1570
171. Фарерські Острови 1
172. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови (Комори) 2
173. Федеративна Республіка Бразилія (Бразилія)   43
174. Федеративна Республіка Ніґерія (Ніґерія)   4
175. Федеративна Республіка Німеччина (Німеччина)   181
176. Федеративна Республіка Юґославія (Юґославія) 41
177. Федеративно-Демократична Республіка Ефіопія (Ефіопія)   3
178. Французька Республіка (Франція)   178
179. Хашимітське Королівство Йорданія (Йорданія)   22
180. Центральноафриканська Республіка (Центральноафр. Респуб.)   1
181. Чеська Республіка   104
182. Швейцарська Конфедерація (Швейцарія)   72
183. Ямайка   3
184. Японія   92
185. Сербія і Чорногорія 7
186. Чехословаччина 16
№№ Види документів Кількість
1. Кодекс 46
2. Закон 106
3. Постанова 18
4. Указ 1
5. Розпорядження 3
6. Наказ 1
7. Акт 56
8. Бланк 5
9. Вимоги 63
10. Висновок 43
11. Витяг 77
12. Вказівки 5
13. Декларація 325
14. Директива 221
15. Довідка 1
16. Довідник 10
17. Договір 356
18. Додаток 1
19. Дозвіл 2
20. Домовленість 31
21. Доповідь 30
22. Доручення 1
23. Заперечення 1
24. Записка 15
25. Запит 11
26. Застереження 9
27. Заходи 64
28. Заява 829
29. Звернення 18
30. Звід 10
31. Звіт 41
32. Зразок 46
33. Інструкція 36
34. Інформація 159
35. Інші 23
36. Історичний документ 3
37. Картка 10
38. Класифікатор 3
39. Класифікація 20
40. Коментар 4
41. Комюніке 168
42. Конвенція 770
43. Конституція 6
44. Концепція 69
45. Кошторис 39
46. Критерії 7
47. Лист 134
48. Меморандум 613
49. Методика 13
50. Міжнародний документ 12514
51. Модель 136
52. Нормативи 1
53. Норми 20
54. Нота 120
55. Окрема думка 40
56. Опис 61
57. Пакт 7
58. Паспорт 3
59. Перелік 435
60. План 146
61. Повідомлення 14
62. Покажчик 2
63. Положення 435
64. Поправки 58
65. Порядок 96
66. Послання 1
67. Правила 207
68. Прейскурант 1
69. Принципи 77
70. Припис 1
71. Програма 145
72. Проект 432
73. Пропозиції 24
74. Протокол 1492
75. Регламент 100
76. Реєстр 7
77. Резолюція 1350
78. Рекомендації 424
79. Рішення 3091
80. Роз'яснення 12
81. Свідоцтво 31
82. Сертифікат 21
83. Склад колегіального органу 8
84. Список 347
85. Справа 1158
86. Ставки 5
87. Стандарт 61
88. Статус 635
89. Статут 79
90. Стратегія 10
91. Структура 11
92. Схема 22
93. Тариф 34
94. Телеграма 3
95. Типовий закон 12
96. Угода 3657
97. Умови 51
98. Ухвала 69
99. Форма 70
100. Форма типового документа 91
101. Хартія 35
№№ Роки прийняття Кількість
1. 2017 р. 86
2. 2016 р. 144
3. 2015 р. 154
4. 2014 р. 147
5. 2013 р. 206
6. 2012 р. 361
7. 2011 р. 496
8. 2010 р. 595
9. 2009 р. 629
10. 2008 р. 686
11. 2007 р. 675
12. 2006 р. 669
13. 2005 р. 682
14. 2004 р. 489
15. 2003 р. 575
16. 2002 р. 531
17. 2001 р. 463
18. 2000 р. 351
19. 1999 р. 410
20. 1998 р. 360
21. 1997 р. 444
22. 1996 р. 438
23. 1995 р. 478
24. 1994 р. 522
25. 1993 р. 632
26. 1992 р. 665
27. 1991 р. 159
28. до 1991 р. 2013
№№ Стан документів Кількість
1. Набирає чинності 2
2. Чинний 5901
3. Втратив чинність 300
4. Дію зупинено 75
5. Дію відновлено 4
6. Не набрав чинності 27
7. Не визначено 7751


вгору