Про карантин рослин
Закон України від 30.06.19933348-XII

Аналіз ризиків щодо карантину рослин

Аналіз ризиків — процес оцінки біологічних, екологічних та економічних даних з метою визначення необхідності здійснення контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Антагоніст

Антагоніст — організм (звичайно патоген), який не завдає значної шкоди рослині і може використовуватися для здійснення біологічного контролю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Біологічний контроль

Біологічний контроль — це спосіб контролю за регульованими шкідливими організмами з використанням біологічних контрольних організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що самовідтворюються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Біологічний контрольний організм

Біологічний контрольний організм — природний ворог, антагоніст, конкурент або інша мікроскопічна біотична одиниця, що відтворюється сама та використовується для боротьби із регульованими шкідливими організмами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Вантаж щодо карантину рослин

Вантаж — певна кількість об'єктів регулювання, які транспортуються з однієї країни до іншої або в межах України і на які поширюється єдиний міжнародний фітосанітарний або карантинний сертифікат (вантаж може складатися з однієї або більше партій).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Визначення фітосанітарної небезпеки

Визначення фітосанітарної небезпеки — процес визначення кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути потенційно занесені на територію України шляхом ввезення об'єктів регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний нагляд у сфері карантину рослин

Державний нагляд — діяльність державних органів у сфері карантину рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі експорту, імпорту об'єктів регулювання, встановлених законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.02.2006

Додаткова декларація (Всі визначення терміна — 2)

Додаткова декларація — заява, що супроводжує міжнародний фітосанітарний сертифікат на вимогу країни-імпортера, в якій зазначається додаткова інформація щодо фітосанітарного стану об'єктів регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Економічний поріг шкодочинності

Економічний поріг шкодочинності — рівень витрат на здійснення фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Заінтересовані партнери щодо карантину рослин

Заінтересовані партнери — члени міжнародних організацій, суб'єкти договорів, стороною яких є Україна, що регулюють здійснення фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Занесення щодо карантину рослин

Занесення — проникнення регульованого шкідливого організму, яке призводить до його укорінення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зараження

Зараження — присутність в об'єкті регулювання живого регульованого шкідливого організму, який становить загрозу для рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зона (Всі визначення терміна — 11)

Зона — офіційно визначена країна, територія країни або територія декількох країн.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зона з незначною кількістю регульованих шкідливих організмів

Зона з незначною кількістю регульованих шкідливих організмів — зона, яка визначена Державною службою з карантину рослин України, у якій регульований шкідливий організм наявний у кількості, що перевищує економічний поріг шкодочинності, і підлягає нагляду, контролю та/або знищенню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.02.2006

Зона, вільна від регульованого шкідливого організму

Зона, вільна від регульованого шкідливого організму — зона, в якій науково підтверджена відсутність регульованого шкідливого організму і ця умова офіційно підтримується протягом визначеного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інспектування щодо карантину рослин

Інспектування — візуальна перевірка об'єктів регулювання для визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або відповідності фітосанітарним правилам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантин (Всі визначення терміна — 9)

Карантин — утримання об'єктів регулювання у визначених місцях для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування, фітосанітарної експертизи та/або обробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантин рослин (Всі визначення терміна — 3)

Карантин рослин — система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинна зона (Всі визначення терміна — 4)

Карантинна зона — територія, на якій запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинний дозвіл на імпорт або транзит

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) — офіційний документ, що дозволяє імпорт або транзит об'єктів регулювання відповідно до визначених фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинний нагляд

Карантинний нагляд — нагляд за імпортованим вантажем після завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони до місця призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинний організм (Всі визначення терміна — 3)

Карантинний організм — вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинний режим

Карантинний режим — особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Карантинний сертифікат (Всі визначення терміна — 2)

Карантинний сертифікат — документ, який видається органами Державної служби з карантину рослин України та засвідчує фітосанітарний стан об'єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.02.2006

Ліквідація щодо карантину рослин

Ліквідація — знищення регульованих шкідливих організмів відповідно до вимог фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Локалізація карантинних організмів

Локалізація — здійснення фітосанітарних заходів з метою запобігання поширенню регульованого шкідливого організму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Моніторинг щодо карантину рослин

Моніторинг — офіційний триваючий процес для перевірки фітосанітарного стану або статусу шкідливих організмів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Нагляд щодо карантину рослин

Нагляд — процес збору та реєстрації державними органами у сфері карантину рослин даних про наявність або відсутність регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою спостереження, моніторингу та інших процедур.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.02.2006

Надзвичайні обставини щодо карантину рослин

Надзвичайні обставини — обставини, за яких підтверджена або підозрюється присутність карантинного організму в країні походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду здоров'ю чутливих до цього організму рослин по всій території України чи в частині України у разі імпорту чутливих до цього організму об'єктів регулювання, які можуть переносити карантинний організм.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Належний рівень фітосанітарного захисту

Належний рівень фітосанітарного захисту — рівень захисту, визначений для здійснення фітосанітарних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Насіння (Всі визначення терміна — 6)

Насіння — насіннєвий матеріал, не призначений для споживання та переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Об'єкт щодо карантину рослин

Об'єкт — місце вирощування, виробництва, зберігання та переробки рослин та рослинних продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Об'єкти регулювання щодо карантину рослин

Об'єкти регулювання — будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Обробка щодо карантину рослин

Обробка — офіційно затверджена процедура, спрямована на знищення, позбавлення здатності до росту, розвитку чи майбутньому розмноженню регульованих шкідливих організмів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Обстеження підкарантинних матеріалів

Обстеження — збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та інших процедур, пов'язаних з визначенням наявності або відсутності регульованого шкідливого організму в даній зоні (ареалі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Оцінка фітосанітарних ризиків

Оцінка фітосанітарних ризиків — оцінка вірогідності, біологічних, екологічних та/або економічних наслідків занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Повідомлення про ризик щодо карантину рослин

Повідомлення про ризик — обмін інформацією про ризик появи, поширення регульованого шкідливого організму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза

Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза — фітосанітарна експертиза, яка проводиться на вимогу особи, що оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Процедура перевірки

Процедура перевірки — будь-які дії з визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Пункт карантину рослин

Пункт карантину рослин — спеціально облаштоване місце, в якому визначається фітосанітарний стан об'єкта регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Регульована зона щодо карантину рослин

Регульована зона — зона, де здійснюються фітосанітарні заходи з метою запобігання занесенню та/або поширенню карантинних організмів під час ввезення або вивезення об'єкта регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Регульований некарантинний шкідливий організм (Всі визначення терміна — 2)

Регульований некарантинний шкідливий організм — некарантинний шкідливий організм, наявність якого в насіннєвому та садивному матеріалі справляє економічно неприйнятний вплив на очікуване використання цих рослин і внаслідок чого підлягає регулюванню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Регульований шкідливий організм

Регульований шкідливий організм — карантинний організм або регульований некарантинний шкідливий організм.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ризик щодо карантину рослин

Ризик — можливість наявності та вірогідний масштаб наслідків несприятливої події протягом визначеного періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Рослини (Всі визначення терміна — 5)

Рослини — рослини та їх частини, у тому числі насіння частини живих рослин, фрукти, овочі, бульби, бульбоцибулини, цибулини, кореневища, зрізані квіти, гілля з пагонами і листям, зрізані дерева, культури рослинних тканин, крім тих, до яких застосовується метод заморожування або термообробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Список А1 щодо карантину рослин

Список А1 — перелік карантинних організмів, відсутніх у державах — членах Європейської та Середземноморської організації захисту рослин (ЄОЗР).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Список А2 щодо карантину рослин

Список А2 — перелік карантинних організмів, наявних щонайменше в одній державі — члені ЄОЗР, але не поширених, що офіційно контролюється (локалізується).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Спостереження щодо карантину рослин

Спостереження — процес збирання та обробки даних щодо наявності або відсутності регульованого шкідливого організму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Статус шкідливого організму в зоні

Статус шкідливого організму (в зоні) — визнання державними органами у сфері карантину рослин присутності або відсутності на даний час шкідливого організму в зоні, включаючи за необхідності дані про його географічне поширення, на підставі експертної думки, що базується на поточних та минулих повідомленнях про шкідливий організм та іншій інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.02.2006

Управління ризиками (Всі визначення терміна — 6)

Управління ризиками — процес визначення заходів, які здійснюються з метою зменшення рівня ризику.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору