Агропродовольчий ринок

Агропродовольчий ринок — спеціально оснащене та відведене місце, що використовується для надання послуг зі створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції, що визначена цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Акредитована лабораторія (Всі визначення терміна — 3)

Акредитована лабораторія — лабораторія, що акредитована згідно з відповідним законодавством України або міжнародними процедурами акредитації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Аналіз ризику (Всі визначення терміна — 6)

Аналіз ризику — процес, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів: оцінка ризику, управління (керування) ризиком та повідомлення про ризик.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Арбітражне дослідження (Всі визначення терміна — 3)

Арбітражне дослідження — лабораторні дослідження, що проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослідження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ароматизатори (Всі визначення терміна — 3)

Ароматизатори — ароматичні речовини, ароматичні препарати, технологічні ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ароматична речовина

Ароматична речовина — певна хімічна речовина, що надає аромат (ароматизує):

шляхом здійснення відповідних фізичних процесів (у тому числі дистиляції та екстрагування розчинника) або за допомогою ензиматичних чи мікробіологічних процесів у матеріалах рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною із застосуванням традиційних способів приготування харчових продуктів (у тому числі обезводнення, висушування та ферментації);

шляхом хімічного синтезу або виділення хімічними способами, причому цей ароматизатор за хімічними властивостями є ідентичним природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи тваринного походження, як зазначено в абзаці дев'ятому цієї статті;

шляхом хімічного синтезу, але цей ароматизатор за хімічними властивостями не є ідентичним природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи тваринного походження, як зазначено в абзаці дев'ятому цієї статті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ароматичний препарат

Ароматичний препарат — продукт, який не є ароматичною речовиною, концентрований чи неконцентрований, який має ароматичні властивості та який отримують шляхом здійснення відповідних фізичних процесів (у тому числі дистиляції та екстрагування розчинника) або за допомогою ензиматичних чи мікробіологічних процесів з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною із застосуванням традиційних способів приготування харчових продуктів (у тому числі обезводнення, висушування та ферментації).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Безпечний харчовий продукт

Безпечний харчовий продукт — харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Безпечність харчового продукту

Безпечність харчового продукту — стан харчового продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ветеринарні документи (Всі визначення терміна — 8)

Ветеринарні документи — міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка та довідки, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ветеринарно-санітарний стан (Всі визначення терміна — 3)

Ветеринарно-санітарний стан — підтвердження ветеринарним інспектором додержання ветеринарно-санітарних вимог на потужностях (об'єктах), підконтрольних ветеринарній службі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ветеринарно-санітарні вимоги

Ветеринарно-санітарні вимоги — будь-які заходи, спрямовані на захист життя і здоров'я тварин, а також на захист здоров'я людини від спільних з тваринами захворювань (зоонозів), включаючи всі відповідні закони, накази, постанови, зводи правил, вимоги та процедури, зокрема протиепізоотичні заходи, критерії безпеки кінцевого продукту, методи переробки та виробництва, процедури тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи, положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору зразків та методів оцінки ризику, пов'язані з виробництвом та обігом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Виробник харчових продуктів

Виробник — фізична або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, представництва), що здійснює господарську діяльність з виробництва харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва з метою введення їх в обіг, а також обіг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Виробництво (Всі визначення терміна — 5)

Виробництво — господарська діяльність, пов'язана з виробленням об'єктів санітарних заходів, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, підготовку, змішування та пов'язані з цим процедури, обробку, наповнення, пакування, переробку, відновлення та інші зміни стану об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів (Всі визначення терміна — 3)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів — документ установленої форми, в якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки (розширеного контролю), наданих виробником або постачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої технології і технологічного обладнання, що використовується при його виробництві, визначається перелік санітарних заходів та технічних регламентів, яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Відповідні міжнародні організації щодо харчових продуктів

Відповідні міжнародні організації — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Комісія з Кодексу Аліментаріус, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) та інші міжнародні організації, якими розробляються рекомендації, інструкції та стандарти, пов'язані із захистом здоров'я та життя людей від харчових ризиків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дата "Вжити до"

Дата "Вжити до" (кінцевий термін споживання) — термін, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазвичай очікуваних споживачами, та не вважається придатним для реалізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державна ветеринарно-санітарна експертиза

Державна ветеринарно-санітарна експертиза — комплекс необхідних лабораторних та спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами ветеринарної медицини державних установ ветеринарної медицини, стосовно визначення безпечності та якості харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, подальшої переробки або іншого використання, аналізу виробничої технології та технологічного обладнання, яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових продуктів (Всі визначення терміна — 3)

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових продуктів — професійна діяльність, яку провадять органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби з метою запобігання, зменшення та усунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людини харчового продукту і яка полягає в оцінці ризику, визначенні відповідних санітарних заходів та/або технічних регламентів щодо виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів і проведення перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та регламентам наданого виробником або постачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, а також нових виробничих технологій і технологічного обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний інспектор ветеринарної медицини (Всі визначення терміна — 3)

Державний інспектор ветеринарної медицини (далі — ветеринарний інспектор) — лікар ветеринарної медицини, який працює у Державному департаменті ветеринарної медицини (далі — Департамент) та його територіальних органах, регіональній службі ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, інших державних установах ветеринарної медицини, які мають повноваження державного інспектора ветеринарної медицини за посадою, або лікарі ветеринарної медицини, які уповноважені Департаментом або у випадку іноземної країни її відповідним державним ветеринарним органом здійснювати інспектування тварин та харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, з метою захисту здоров'я людини та/або здоров'я тварин та, якщо це необхідно для міжнародної або внутрішньої торгівлі, здійснювати їх сертифікацію згідно з вимогами відповідних міжнародних організацій та законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний контроль щодо безпечності та якості харчових продуктів

Державний контроль — діяльність державних органів виконавчої влади, що здійснюється протягом усього процесу виробництва та/або обігу об'єктів санітарних заходів з метою забезпечення дотримання відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами, які здійснюють виробництво та/або обіг таких об'єктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів, забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження та кормах

Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів, забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження та кормах — виконання програм, передбачених Санітарним кодексом наземних тварин МЕБ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний нагляд щодо безпечності та якості харчових продуктів

Державний нагляд — діяльність органів виконавчої влади, що здійснюється періодично з метою забезпечення дотримання відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами, які здійснюють виробництво та/або обіг об'єктів санітарних заходів і технічних регламентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дієтична добавка (Всі визначення терміна — 3)

Дієтична добавка — вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно із звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Допоміжний матеріал для переробки

Допоміжний матеріал для переробки — будь-який матеріал, за винятком матеріалів харчового обладнання та інвентарю, які не споживаються у їжу самі по собі, а використовуються під час виробництва або переробки харчового продукту або його складових для досягнення певної виробничої мети, результатом чого є присутність залишків або формування похідних речовин у кінцевому продукті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу

Допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу — матеріали або речовини, включаючи обладнання та інвентар, одиниці упаковки (контейнери), які контактують з харчовими продуктами і таким чином можуть впливати на їх безпечність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Експертний висновок (ветеринарний)

Експертний висновок (ветеринарний) — документ, виданий державною лабораторією ветеринарної медицини, який засвідчує придатність або непридатність до споживання людиною харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, або подальшої їх переробки чи іншого використання, а також щодо аналізу виробничої технології, якої повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Експлуатаційний дозвіл (Всі визначення терміна — 4)

Експлуатаційний дозвіл — дозвіл, який видається відповідним головним державним санітарним лікарем та/або відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини оператору потужностей (об'єкта) на підставі перевірки дотримання цими потужностями (об'єктами) санітарних заходів і технічних регламентів, та дозволяє оператору потужностей (об'єкта) здійснювати господарську діяльність згідно з цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Етикетка (Всі визначення терміна — 2)

Етикетка — будь-яка бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи надписи, написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені до одиниці упаковки (контейнера) з харчовими продуктами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Забруднення харчових продуктів

Забруднення — внесення або наявність (потрапляння або контамінація) забруднюючої речовини у харчовому продукті або в об'єктах, з якими харчовий продукт контактує.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Забруднююча речовина (Всі визначення терміна — 11)

Забруднююча речовина — будь-яка біологічна речовина, в тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під загрозу безпечність та придатність харчового продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Заінтересовані торгові партнери (Всі визначення терміна — 3)

Заінтересовані торгові партнери — держави та інші суб'єкти міжнародного права, що є учасниками багатосторонніх та двосторонніх угод, учасником яких є також Україна, які регулюють застосування санітарних заходів, а також члени відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Звід правил щодо безпечності та якості харчових продуктів

Звід правил — збірник підзаконних актів у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ідентифікація (харчових продуктів)

Ідентифікація — процедура підтвердження відповідності органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту, а також процедура підтвердження загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки та/або комерційного (фірмового) найменування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Коптильний ароматизатор

Коптильний ароматизатор — коптильний екстракт, що використовується при традиційних процесах коптіння харчових продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Корекція

Корекція - дія, яка визначається та здійснюється з метою усунення виявленої невідповідності, у тому числі поводження з небезпечними харчовими продуктами, спрямоване на недопущення їх споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Коригувальна дія

Коригувальна дія - дія, що визначається та здійснюється з метою усунення причини виявленої невідповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

М'ясо (Всі визначення терміна — 2)

М'ясо — всі їстівні частини тварини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

М'ясопереробні, рибодобувні, рибопереробні, молокопереробні підприємства

М'ясопереробні, рибодобувні, рибопереробні, молокопереробні підприємства — потужності будь-якої форми власності, що здійснюють переробку м'яса, сирого товарного молока, живої, охолодженої або мороженої риби, інших морепродуктів з метою отримання готових харчових продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Максимальна межа залишків в харчових продуктах

Максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень залишків) — максимально допустимий вміст у харчових продуктах або тваринних кормах певної речовини, включаючи пестициди, ветеринарні препарати, кормові добавки, залишки допоміжного матеріалу для переробки та іншу хімічну чи біологічну речовину, яка свідомо застосовується та/або вимагається технологією вирощування, зберігання, транспортування, виробництва харчових продуктів і залишки якої, включаючи похідні цієї речовини, такі як продукти конверсії, обміну речовин, реакції, що мають токсикологічне значення і є небезпечними для людей у разі перевищення їх максимально допустимого вмісту у харчових продуктах, що споживаються людьми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Максимальний рівень щодо безпечності та якості харчових продуктів

Максимальний рівень — максимальний вміст (концентрація) забруднюючої речовини у харчовому продукті або кормах для тварин, які є допустимими для такого продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат

Міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат — сертифікат, форма та зміст якого відповідає рекомендаціям відповідних міжнародних організацій та видається державним лікарем ветеринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціями відповідних міжнародних організацій і засвідчує стан здоров'я тварин та/або вимоги щодо охорони здоров'я людини, яким повинен відповідати харчовий продукт, що експортується.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Міжнародний санітарний сертифікат

Міжнародний санітарний сертифікат — сертифікат, форма і зміст якого відповідає рекомендаціям відповідних міжнародних організацій та видається уповноваженим органом країни походження і засвідчує придатність харчового продукту для споживання людиною, крім продукції, підконтрольної ветеринарній службі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації (Всі визначення терміна — 3)

Міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації — стандарти, інструкції та рекомендації, що розроблені та прийняті Комісією з Кодексу Аліментаріус, ВООЗ, МЕБ та іншими міжнародними організаціями, якими розробляються рекомендації, інструкції та стандарти, пов'язані із захистом здоров'я та життя людей від харчових ризиків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Мінімальні специфікації якості харчових продуктів

Мінімальні специфікації якості — характеристики якості, встановлені у вигляді органолептичних, хімічних, біологічних та фізичних характеристик харчового продукту, яким повинен відповідати певний харчовий продукт для того, щоб вважатися придатним для споживання людиною протягом його терміну придатності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Належна практика виробництва харчових продуктів

Належна практика виробництва — практика виробництва харчових продуктів і допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, яка необхідна для виробництва безпечних та якісних продуктів, що відповідають технічним регламентам, санітарним заходам та іншим вимогам, що визначені у цьому Законі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Належний рівень захисту здоров'я людей

Належний рівень захисту здоров'я людей — рівень захисту, що вважається достатнім при розробці санітарних заходів для захисту здоров'я та життя людей від несприятливого впливу, стосовно якого розробляються ці санітарні заходи, тобто прийнятний рівень ризику від настання несприятливого впливу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Небезпечний фактор у харчових продуктах

Небезпечний фактор (у харчових продуктах) — будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов чи рівнів концентрації може негативно впливати через харчування на здоров'я людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Небезпечний харчовий продукт

Небезпечний харчовий продукт — харчовий продукт, який не відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Недійсний міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат

Недійсний міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат — сертифікат, який оформлений нерозбірливо, містить неповні або недостовірні відомості, строк дії якого закінчився, має незасвідчені виправлення або підчистки, містить суперечливу або несумісну інформацію, складений мовою, яка не сумісна із офіційними зразками сертифікатів, виданий на харчові продукти, імпорт яких заборонено, або іншим чином не відповідає вимогам країни призначення харчового продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору