Втрата чинності нормативно-правового акта (Всі визначення терміна — 2)

Втрата чинності нормативно-правового акта — припинення в установленому законодавством порядку застосування зареєстрованого в Міністерстві юстиції України нормативно-правового акта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Інструкція (Всі визначення терміна — 4)

Інструкція — нормативно-правовий акт, який детально визначає зміст і методичні питання правового регулювання у певній сфері суспільних відносин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Наказ (Всі визначення терміна — 4)

Наказ — вид розпорядчого документа, який видається від імені суб'єкта нормотворення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Нормативно-правовий акт (Всі визначення терміна — 3)

Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Нормопроектувальна техніка (Всі визначення терміна — 2)

Нормопроектувальна техніка — система вироблених практикою нормотворення вимог та способів створення найбільш доцільних за формою і досконалих за структурою, змістом та викладом нормативно-правових актів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Положення (Всі визначення терміна — 2)

Положення — звід нормативних приписів, який визначає організацію та діяльність органів виконавчої влади, органів державного управління, органів господарського управління та контролю, посадових та інших осіб у певних сферах діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Постанова (Всі визначення терміна — 6)

Постанова — вид розпорядчого документа, що приймається колегіальним суб'єктом нормотворення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Правила (Всі визначення терміна — 3)

Правила — нормативно-правовий акт, який конкретизує нормативні приписи загального характеру з метою регулювання поведінки суб'єктів правовідносин у певних галузях і вирішує процедурні питання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Рішення (Всі визначення терміна — 6)

Рішення — вид розпорядчого документа, що приймається колегіальним суб'єктом нормотворення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Розпорядження (Всі визначення терміна — 17)

Розпорядження — вид розпорядчого документа, що приймається колегіальним суб'єктом нормотворення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Розпорядчий документ (Всі визначення терміна — 3)

Розпорядчий документ — акт, що видається суб'єктом нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції на основі і на виконання Конституції та законів України, спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011

Скасування нормативно-правового акта (Всі визначення терміна — 2)

Скасування нормативно-правового акта — визнання в установленому законодавством порядку недійсним з моменту прийняття не зареєстрованого у Міністерстві юстиції України нормативно-правового акта, що підлягав державній реєстрації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2011


вгору