Адреса електронної пошти для направлення повідомлень

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, яка зазначена депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) як така, з якої депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України, та розміщена на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Акціонери, яким направляється повідомлення

Акціонери, яким направляється повідомлення, – особи, які є акціонерами акціонерного товариства на визначену емітентом відповідно до закону дату та яким відповідно до вимог закону та статуту акціонерного товариства має бути направлено повідомлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Вид повідомлення

Вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) закон та/або статут акціонерного товариства передбачає обов’язок акціонерного товариства направити повідомлення акціонерам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Номер телефону для направлення повідомлень

Номер телефону для направлення повідомлень – номер телефону, зазначений депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Порядку через депозитарну систему України, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента згідно з цим Порядком, та розміщений на веб-сайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Розміщення посилання на копію повідомлення

Розміщення посилання на копію повідомлення – розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті адреси веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення, із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.03.2017

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору