Про затвердження Кодексу газотранспортної системи
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 30.09.20152493

Адміністратор аукціонної платформи (Всі визначення терміна — 2)

Адміністратор аукціонної платформи - підприємство, яке здійснює управління аукціонною платформою та організовує і забезпечує проведення на ній аукціонів розподілу потужностей у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з’єднаннях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Адміністрування

Адміністрування - внесення оператором газотранспортної системи відомостей про перехід права власності на природний газ від одного замовника послуг транспортування до іншого замовника послуг транспортування на віртуальній торговій точці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2017

Алокація (Всі визначення терміна — 3)

Алокація - підтвердження поділу за певний розрахунковий період фактичного обсягу (об’єму) природного газу, поданого для транспортування в точку входу або відібраного з точки виходу, між замовниками послуги транспортування, у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів), що здійснюється відповідно до вимог розділу ХІІ цього Кодексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Аукціонна надбавка

Аукціонна надбавка - різниця між ціною в останньому раунді аукціону і стартовою ціною за одиницю потужності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Аукціонна платформа (Всі визначення терміна — 2)

Аукціонна платформа - інформаційна система в мережі Інтернет, що включає апаратне та програмне забезпечення і використовується для проведення аукціонів відповідно до вимог розділу ХІХ цього Кодексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Аукціонна премія

Аукціонна премія - грошові кошти, які підлягають сплаті учасником аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, на користь оператора газотранспортної системи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Аукціонне зобов'язання

Аукціонне зобов’язання - безвідклична, безумовна банківська гарантія, видана відповідно до вимог чинного законодавства України, яка надається оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов’язань щодо оплати аукціонної премії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Аукціонний внесок

Аукціонний внесок - грошові кошти, які надаються оператору газотранспортної системи замовником послуг транспортування з метою гарантування своїх фінансових зобов’язань щодо оплати аукціонної премії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Базова ціна газу

Базова ціна газу  - ціна природного газу, яка формується протягом розрахункового періоду оператором газотранспортної системи на основі витрат на закупівлю, транспортування та зберігання природного газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Балансування системи

Балансування системи - діяльність, яка здійснюється оператором газотранспортної системи в рамках надання послуг транспортування, що полягає у врівноваженні попиту та пропозиції природного газу у газотранспортній системі, що охоплює фізичне балансування та комерційне балансування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Банківська гарантія (Всі визначення терміна — 5)

Банківська гарантія - вид забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед оператором газотранспортної системи на його першу вимогу сплатити кошти за замовника послуг транспортування в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов’язань перед оператором газотранспортної системи за договором транспортування природного газу. Банківська гарантія є належним фінансовим забезпеченням для цілей цього Кодексу, якщо вона є безвідкличною, непередаваною та безумовною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2017

Великий ціновий крок

Великий ціновий крок - встановлена оператором газотранспортної системи величина, на розмір якої в процесі проведення аукціону підвищується стартова ціна даного аукціону в кожному наступному раунді торгів аукціону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Вища теплота згоряння

Вища теплота згоряння - кількість теплоти, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу, за умови, що реакція відбувається при постійному тиску; крім води, продукти згоряння знаходяться в газовому стані; вода, що виникає в процесі горіння, конденсується; всі продукти згоряння (у газоподібному стані та вода в рідинному стані) доводяться до тієї самої температури, яку мають субстрати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Відчуження потужності

Відчуження потужності - відчуження договірної потужності між двома замовниками послуг транспортування в межах газотранспортної системи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Вільна потужність (Всі визначення терміна — 2)

Вільна потужність - частина технічної потужності газотранспортної системи, право користування якою не надане замовникам послуг транспортування або не реалізоване замовником послуг транспортування згідно з договором транспортування природного газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Віртуальна точка

Віртуальна точка - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, в якій об’єднуються одна чи більше фізичних точок з фізичним розташуванням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Віртуальна точка на міждержавному з'єднанні

Віртуальна точка на міждержавному з’єднанні - віртуальна точка входу/виходу, яка об’єднує дві чи більше фізичні точки входу/виходу до/з газотранспортної системи на міждержавному з’єднанні з однією сусідньою країною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.05.2017

Віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу

Віртуальна точка, на якій відбувається передача природного газу, - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, на якій відбувається передача природного газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Газова доба (Всі визначення терміна — 2)

Газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Газовидобувне підприємство (Всі визначення терміна — 2)

Газовидобувне підприємство - суб’єкт господарювання, що займається видобутком (виробництвом) природного газу, у тому числі виробник біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Газовий місяць (Всі визначення терміна — 2)

Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Газовий рік (Всі визначення терміна — 3)

Газовий рік - період часу, який розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Газорозподільна зона

Газорозподільна зона - територія ліцензованої діяльності оператора газорозподільної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Гарантована потужність

Гарантована потужність - потужність газотранспортної системи, яка надається замовнику з гарантією реалізації права її користування протягом періоду надання послуг транспортування природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Диспетчерська служба (Всі визначення терміна — 3)

Диспетчерська служба - підрозділ оператора газотранспортної системи, який здійснює оперативно-диспетчерське керування газотранспортною системою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Договір приєднання (Всі визначення терміна — 3)

Договір приєднання - договір між оператором газотранспортної системи та замовником про приєднання об’єктів замовника до газотранспортної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Договір транспортування

Договір транспортування - договір, укладений між оператором газотранспортної системи та замовником послуг транспортування природного газу на основі типового договору транспортування природного газу, затвердженого Регулятором, згідно з яким оператор газотранспортної системи надає замовнику одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу (замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу, послуга балансування) на період та умовах, визначених у такому договорі, а замовник послуг транспортування оплачує оператору газотранспортної системи вартість отриманих послуг (послуги);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Договірні перевантаження

Договірні перевантаження - перевищення попиту на послуги із транспортування природного газу з гарантією реалізації права користування потужністю над обсягом технічної потужності;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Електронний аукціон розподілу потужності

Електронний аукціон розподілу потужності - конкурсна процедура, що проводиться на аукціонній платформі, в рамках якої здійснюється правочин щодо розподілення доступу до потужності у фізичних точках входу або виходу на міждержавних з’єднаннях між учасниками аукціону;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Замовник послуг зберігання

Замовник послуг зберігання - юридична особа або фізична особа -підприємець, яка на підставі договору з оператором газосховища замовляє надання послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Замовник послуг транспортування

Замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа -підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу (замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу, послуга балансування);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Замовник приєднання

Замовник приєднання - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка бажає приєднати свої об’єкти до газотранспортної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Запас газу в газопроводах

Запас газу в газопроводах - обсяг природного газу, який перебуває в газопроводі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Зовнішнє газопостачання

Зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Комерційне балансування

Комерційне балансування - діяльність оператора газотранспортної системи, що полягає у визначенні та врегулюванні небалансу, який виникає з різниці між обсягами природного газу, що надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точку виходу, у розрізі замовників послуг транспортування, що здійснюється на основі даних, отриманих у процедурі алокації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Комерційний вузол обліку природного газу

Комерційний вузол обліку природного газу - вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при визначенні об’єму (обсягу) транспортування (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Малий ціновий крок

Малий ціновий крок - встановлена оператором газотранспортної системи величина, що не перевищує великий ціновий крок;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Маршрут визначення фізико-хімічних показників газу

Маршрут визначення фізико-хімічних показників газу (далі - маршрут) - документ, в якому описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від точки/точок визначення ФХП газу до точок входу або точок виходу до/з газотранспортної системи з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу та вказано номер маршруту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2017

Міждержавне з'єднання

Міждержавне з’єднання - сукупність всіх точок входу та точок виходу з/до газотранспортної системи іншої держави;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного підприємства, від якого оператор газотранспортної системи забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів замовника відповідної потужності;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Місце приєднання (точка приєднання) (Всі визначення терміна — 2)

Місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів замовника приєднання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Місячна номінація

Місячна номінація - заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом місяця в розрізі кожної доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Небаланс (Всі визначення терміна — 2)

Небаланс - різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Несанкціонований відбір природного газу (Всі визначення терміна — 2)

Несанкціонований відбір природного газу - відбір природного газу: за відсутності по суб’єкту ринку природного газу підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу) на відповідний розрахунковий період; без укладення відповідного договору з постачальником; шляхом самовільного під’єднання та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку; шляхом самовільного відновлення споживання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Нижча теплота згоряння

Нижча теплота згоряння - кількість тепла, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу за умови, що реакція відбувається при постійному тиску, а всі продукти згоряння знаходяться в газовому стані та доводяться до тієї самої температури, яку мали субстрати;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Номінація (Всі визначення терміна — 2)

Номінація - заявка замовника послуг транспортування, надана оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Оперативний балансовий рахунок (Всі визначення терміна — 2)

Оперативний балансовий рахунок - документ, у якому оператори газотранспортних систем України та сусідньої країни та/або оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища зазначають обсяги балансування природного газу за звітний період по кожному пункту приймання-передачі газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Оператор суміжної системи (Всі визначення терміна — 2)

Оператор суміжної системи - оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, оператор іншої газотранспортної системи, який співпрацює з оператором газотранспортної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Операція з віртуального заміщення природного газу

Операція з віртуального заміщення природного газу - операція, при якій приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків природного газу: який знаходиться в суміжних газотранспортних системах, перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої країни по кожному пункту приймання-передачі газу окремо, без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України; який надходить до газотранспортної системі та/або знаходиться у газосховищах України під митним контролем - перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища, без його фізичного закачування/відбору в/з газосховища;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Переривчаста потужність

Переривчаста потужність - потужність газотранспортної системи, яка надається замовнику без гарантії реалізації права користування нею, а з можливістю її обмеження (переривання) на умовах, визначених договором транспортування природного газу та цим Кодексом;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.05.2016

Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору