Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Домашнє телеконсультування

Домашнє телеконсультування - процес спостереження за станом здоров'я пацієнта, який перебуває за межами закладу охорони здоров’я, із застосуванням телемедицини;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015

Кабінет телемедицини

Кабінет телемедицини - структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015

Телемедицина (Всі визначення терміна — 5)

Телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015

Телемедична мережа

Телемедична мережа - форма організації надання медичної допомоги населенню із застосуванням телемедицини;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015

Телемедичне консультування

Телемедичне консультування - надання медичної допомоги пацієнту лікарем із застосуванням телемедицини;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015

Телеметрія

Телеметрія - сукупність технологій, що дають змогу проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2015