Про недержавне пенсійне забезпечення
Верховна Рада України; Закон від 09.07.20031057-IV