Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 20.06.2012572
Документ 572-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2015, підстава 9-2015-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. № 572
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1010 від 24.10.2012
№ 9 від 21.01.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 572

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

{У тексті Порядку слова “реабілітаційних заходів і” виключено згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реабілітація дітей-інвалідів” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів - відповідальний виконавець бюджетної програми;

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - органи соціального захисту населення).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 9 від 21.01.2015}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів (далі - реабілітаційні заходи) та придбання реабілітаційного обладнання для підприємств, установ, організацій, закладів та благодійних фондів, що надають реабілітаційні послуги дітям-інвалідам (далі - реабілітаційні установи).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

4. Оплата придбання реабілітаційного обладнання здійснюються Фондом соціального захисту інвалідів за умови, що реабілітаційні установи обслуговують дітей-інвалідів на безоплатній основі, мають відповідний кваліфікований штат працівників та надають реабілітаційні послуги (крім консультативних) не менш як 100 дітям-інвалідам протягом року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

5. Реабілітаційні установи подають протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Фонду соціального захисту інвалідів пропозиції щодо визначення переліку реабілітаційного обладнання.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1010 від 24.10.2012, № 9 від 21.01.2015}

6. Фонд соціального захисту інвалідів на підставі зазначених пропозицій протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік формує за участю громадських організацій інвалідів перелік реабілітаційного обладнання.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; в редакції Постанови КМ № 9 від 21.01.2015}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Фонд соціального захисту інвалідів розподіляє реабілітаційне обладнання між реабілітаційними установами відповідно до потреби у такому обладнанні.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

8-1. Фонд соціального захисту інвалідів проводить розподіл бюджетних коштів, передбачених для здійснення реабілітаційних заходів, між органами соціального захисту населення пропорційно чисельності дітей-інвалідів, які проживають у районі обслуговування.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; в редакції Постанови КМ № 9 від 21.01.2015}

8-2. Для здійснення реабілітаційних заходів органи соціального захисту населення на підставі рекомендацій індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів та заяви (у довільній формі) батьків або законних представників забезпечують направлення таких дітей до відповідних реабілітаційних установ.

{Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

8-3. Реабілітаційні установи, до яких здійснюється направлення дітей-інвалідів для здійснення реабілітаційних заходів, повинні мати відповідний кваліфікований штат працівників та матеріально-технічну базу.

{Порядок доповнено пунктом 8-3 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

8-4. Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захисту населення окремо для кожної дитини-інваліда відповідно до індивідуальної програми реабілітації та побажань батьків або законних представників. Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-інваліда не повинна перевищувати 9 тис. гривень.

{Порядок доповнено пунктом 8-4 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 21.01.2015}

8-5. Оплата реабілітаційних заходів здійснюється органами соціального захисту населення на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про надання реабілітаційних заходів, укладеного з реабілітаційною установою.

{Порядок доповнено пунктом 8-5 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012}

8-6. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 15 числа Фонду соціального захисту інвалідів зведені дані щодо кількості дітей-інвалідів, які були забезпечені реабілітаційними заходами, із зазначенням переліку таких заходів, які отримала кожна дитина-інвалід, їх вартості, а також реабілітаційних установ, які здійснювали відповідні реабілітаційні заходи.

{Порядок доповнено пунктом 8-6 згідно з Постановою КМ № 1010 від 24.10.2012; в редакції Постанови КМ № 9 від 21.01.2015}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...