Про затвердження Рекомендацій щодо обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних [...]
Мінагрополітики України; Наказ, Рекомендації від 27.06.2003208
Документ v0208555-03, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 14.08.2005, підстава z0853-05
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.06.2003 N 208
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 252 ( z0853-05 ) від 07.06.2005 )
Про затвердження Рекомендацій щодо обчислення
розмірів індивідуальних майнових паїв членів
колективних сільськогосподарських підприємств,
у тому числі реорганізованих

З метою дотримання встановлених вимог щодо підготовки наказів
відповідно до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 р. N 731 ( 731-92-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації щодо обчислення розмірів
індивідуальних майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих
(додаються).
2. Скасувати наказ Мінагрополітики України від 29 березня
2001 року N 85 ( v0085555-01 ) "Про затвердження Методики
обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів
колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі
реорганізованих".
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій довести до відома
підприємств наказ та забезпечити застосування цих Рекомендацій при
визначенні розмірів індивідуальних майнових паїв членів
колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі
реорганізованих.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Міністр С.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
27.06.2003 N 208

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо обчислення розмірів індивідуальних майнових
паїв членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих
Загальні положення
1. Рекомендації щодо обчислення розмірів індивідуальних
майнових паїв членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих (далі - Рекомендації),
розроблені у відповідності до Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) та Порядку
визначення розмірів майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств та їх документального
посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 року N 177 ( 177-2001-п ) "Про врегулювання
питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектору економіки", з метою забезпечення
виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62
( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав
селян у процесі реформування аграрного сектора економіки".
2. Рекомендації включають: - порядок обчислення трудового внеску; - порядок розрахунку розміру індивідуального майнового паю.
Порядок обчислення трудового внеску
3. Обчислення трудового внеску здійснюється в такому порядку: визначається календарний період для розрахунків трудових
внесків; - узагальнюються відомості про розмір оплати праці всіх
працівників підприємства за календарний період; - визначається величина скоригованої заробітної плати всіх
працівників за весь період, прийнятий для розрахунку; визначається норматив нарахування майнового паю на одиницю
скоригованої заробітної плати; - обчислюються індивідуальні трудові внески. Рекомендації щодо обчислення трудових внесків членів
колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі
реорганізованих (далі - Рекомендації), затверджуються
Міністерством аграрної політики України.
Порядок розрахунку розміру індивідуального
майнового паю
4. Величина скоригованої заробітної плати всіх працівників за
весь період, прийнятий для розрахунку, визначається у
відповідності до Рекомендацій Мінагрополітики.
5. Норматив нарахування пайового фонду на одиницю
скоригованої суми оплати праці (Нз) визначається за формулою:
Нз-Пфз/Зскор, де
Пфз - пайовий фонд господарства; Зскор - загальна сума скоригованої оплати праці по
господарству за весь період, прийнятий для обчислення
індивідуальних майнових паїв.
6. Обчислюється розмір індивідуального майнового паю та
частка кожного працівника у загальній сумі пайового фонду за
формулою:
Пі = Нзі х Зскгорі, де
Нзі - норматив нарахування пайового фонду на одиницю
скоригованої суми оплати праці конкретного працівника; Зскгорі - загальна сума скоригованої оплати праці даного
працівника.
7. Якщо в якості критеріїв визначення трудового внеску
використовувати крім загальної суми оплати праці за всі роки
роботи на підприємстві ще і загальний стаж роботи, то визначення
розмірів індивідуальних майнових паїв здійснюється в такій
послідовності: - загальними зборами колишніх членів реорганізованого
підприємства (далі - зборами співвласників) затверджуються розміри
часток уточненого пайового фонду у відсотках, які розподіляються
між власниками за кожним із критеріїв; - обчислюється вартість частини майна пайового фонду, яка
підлягає розподілу між власниками за кожним із критеріїв; - на підставі архівних даних визначається трудовий стаж
роботи кожного із співвласників та загальна кількість
відпрацьованих років (місяців) всіма співвласниками; - визначається норматив нарахування пайового фонду на одиницю
скоригованої суми оплати праці та на рік (місяць) трудового стажу:
Нст = Пфст/Ссум, де
Пфст - частина пайового фонду господарства, яка
розподіляється за критерієм трудового стажу; Ссум - сумарний трудовий стаж всіх співвласників майна. - розраховується розмір майнового паю кожного співвласника за
формулою:
Пі = Нзі х 3спорі + Нсті х Сзагі, де
Пі - розмір індивідуального майнового паю конкретного
співвласника; Нзі - норматив нарахування майнового паю на одиницю
заробітної плати; Зскорі - загальна сума скоригованої оплати праці даного
працівника; Нсті - норматив нарахування пайового фонду на одиницю
скоригованої суми оплати праці та на рік (місяць) трудового стажу; Сзагі- загальний стаж співвласника.
Начальник Департаменту
реформування сільського
господарства О.І.Куць

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...