Про затвердження Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Перелік, Повідомлення, Журнал, Форма типового документа від 19.10.20173233/5
Документ z1280-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2017  № 3233/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1280/31148

Про затвердження Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

Відповідно до статей 107, 110 Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою врегулювання порядку надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет;

2) Перелік веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01 серпня 2014 року № 1275/5 «Про затвердження Порядку організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 991/25768.

3. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.10.2017  № 3233/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2017 р.
за № 1280/31148

ПОРЯДОК
організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

І. Загальні положення

1. Для надання засудженим можливості доступу до глобальної мережі Інтернет (далі - Інтернет) адміністрація установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (далі - установа) забезпечує оптимальний спосіб підключення установи до провайдера, який надає послуги доступу до Інтернету.

2. Для організації надання засудженим послуг доступу до Інтернету у відокремлених приміщеннях житлової зони поза межами локальних дільниць відділень соціально-психологічної служби у місці, доступному для відвідування усіма засудженими установи, або у комп’ютерному класі загальноосвітнього навчального закладу установи обладнується інтернет-клас.

3. Інтернет-клас обладнується необхідною кількістю робочих місць - зон доступу засуджених до Інтернету, оснащених необхідними засобами для користування веб-ресурсами (далі - робоче місце), які об’єднуються у локальну мережу.

Доступ до Інтернету засудженим надається виключно у приміщенні інтернет-класу, надання його в інший спосіб, у тому числі у жилих приміщеннях та камерах, забороняється.

4. У структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.

5. Для організації доступу робочих місць до Інтернету, визначення їх прав доступу та контролю за використанням веб-ресурсів і часом роботи встановлюється спеціалізований сервер, на якому налаштовується відповідне програмне забезпечення.

6. Роботу інтернет-класу забезпечує посадова особа відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та інформатизації, яка відповідно до розподілу функціональних обов’язків організовує роботу з питань доступу засуджених до Інтернету (далі - адміністратор).

7. Нагляд за засудженими під час їх перебування в інтернет-класі здійснюється відповідно до вимог статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України.

ІІ. Користування засудженими глобальною мережею Інтернет

1. На підставі Переліку веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року № 3233/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за № 1280/31148 (далі - Перелік), адміністрація установи з урахуванням вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року за № 1656/26433 (далі - Правила), розробляє список електронних адрес, до яких дозволяється доступ (далі - список).

За заявою засуджених список може бути доповнений адміністрацією установи електронними адресами, зміст яких не суперечить вимогам статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України.

2. Засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та користуватися нею під контролем адміністрації установи. Засуджений може використовувати виключно особистий обліковий запис електронної поштової скриньки.

Адміністрація установи ознайомлюється зі змістом вхідних та вихідних повідомлень у разі, якщо це необхідно з огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених. Засуджений письмово повідомляється про те, що його електронна кореспонденція підлягає перегляду, про що він на повідомленні про перегляд вхідних та вихідних електронних листів (додаток 1) ставить підпис про ознайомлення.

При ознайомленні зі змістом вхідних та вихідних повідомлень адміністрації та персоналу установи, які здійснюють перегляд, забороняється в будь-який інший спосіб використовувати електронну пошту та обліковий запис засудженого, крім дій, спрямованих на ознайомлення зі змістом вхідних та вихідних повідомлень. При здійсненні перегляду електронної пошти засудженого особа, яка вчиняє перегляд, вносить до журналу перегляду електронного листування засуджених (додаток 2) відмітку про дату та час здійснення перегляду електронного листування, прізвище, ім’я, по батькові засудженого, електронна пошта якого була переглянута, адресу облікового запису електронної пошти, яка підлягала перегляду, інформацію про виявлення порушень законодавства та цього Порядку або про їх відсутність, зазначає свої посаду, звання, прізвище, ім’я та по батькові та ставить підпис. У разі якщо доступ до облікового запису мали інші особи, такий обліковий запис видаляється. Про видалення облікового запису адміністрація установи виконання покарань повідомляє засудженого під його особистий підпис.

У разі якщо доступ до облікового запису електронної пошти було отримано іншими особами злочинним шляхом, засуджений у разі встановлення такого факту має письмово повідомити про нього адміністрацію установи.

З метою виконання зазначених вимог засуджені під час реєстрації електронних поштових скриньок або доступу до вже наявних надають адміністратору логін та пароль від поштових скриньок, які адміністратор реєструє у журналі реєстрації логінів та паролів поштових скриньок засуджених (додаток 3).

Доступ до поштових скриньок засудженим, які не надали логіни та паролі від них, забороняється.

3. Адміністрація установи за письмовою заявою засудженого надає дозвіл на користування засобами IP-телефонії та дозвіл на використання засобів відеозв’язку через Інтернет у порядку, передбаченому пунктом 2 розділу XIV Правил, які обліковуються в журналі обліку користування засудженими засобами ІР-телефонії (додаток 4) та в журналі здійснення засудженими відеозв’язку через мережу Інтернет (додаток 5).

Перед першим сеансом користування засудженим засобами ІР-телефонії та відеозв’язку адміністрація установи під його особистий підпис попереджає засудженого про здійснення аудіо- та відеозапису його розмови. Відповідна розписка долучається до особової справи засудженого.

У разі необхідності запис може бути переглянутий адміністрацією установи.

4. Листування між засудженими та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Європейським судом з прав людини, судами, а також іншими відповідними органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій, прокурором, захисником у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження, перегляду не підлягає.

5. Під час користування Інтернетом засудженим забороняється:

вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо та реєструватися на веб-сайтах, крім випадків створення та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному цим Порядком, а також у разі необхідності здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами;

формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;

відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, що можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого, а також відвідувати сайти, що не входять до Переліку та списку.

6. Користування Інтернетом проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.

7. Відомості про надання засудженим права на користування Інтернетом обов’язково реєструються у журналі обліку надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет (додаток 6).

8. Для упорядкування користування Інтернетом та забезпечення права всіх засуджених адміністратор складає графік роботи інтернет-класу, який затверджується начальником установи.

9. Графік роботи інтернет-класу розміщується у вигляді наочної інформації.

10. Заяви на користування Інтернетом засуджені подають до адміністрації установи.

11. Користування Інтернетом оплачується власними коштами засуджених або коштами інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець.

При розрахунку для засуджених вартості оплати за користування Інтернетом враховуються вартість тарифного плану підключення установи до провайдера, час, впродовж якого засуджений користувався Інтернетом, витрати на обслуговування мережі та інтернет-класу.

12. Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання Мін’юсту, з дозволу адміністрації установи можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними персональними комп’ютерами з доступом до Інтернету відповідно до цього Порядку.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченко


Додаток 1
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про перегляд вхідних та вихідних електронних листівДодаток 2
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
перегляду електронного листування засуджених

Дата здійснення перегляду

Час здійснення перегляду

Прізвище, ім’я, по батькові засудженого(ї), електронне листування якого (якої) було переглянуто

Обліковий запис електронної пошти засудженого(ї), який було переглянуто

Виявлені порушення

Звання посадової особи, що здійснювала перегляд

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що здійснювала перегляд

Підпис посадової особи, що здійснювала перегляд

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 3
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації логінів та паролів поштових скриньок засуджених

П.І.Б. засудженого(ї)

Поштовий сервер, сайт, де зареєстровано (створено поштову скриньку)

Логін

Пароль

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5Додаток 4
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку користування засудженими засобами IP-телефонії

Дата

П.І.Б. засудженого(ї)

Дані про особу, якій здійснюється дзвінок за допомогою IP-телефонії

Тривалість (хв.) та час вчинення дзвінка

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5Додаток 5
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку здійснення засудженими відеозв’язку через мережу Інтернет

Дата

П.І.Б. засудженого(ї)

Дані про особу, з якою відбувається відеозв’язок

Тривалість (хв.) та час вчинення відеозв’язку

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4

5Додаток 6
до Порядку організації
надання засудженим доступу
до глобальної мережі Інтернет
(пункт 7 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет

Дата

П.І.Б. засудженого(ї)

Тривалість (хв.) та час надання доступу

Підпис засудженого(ї)

1

2

3

4


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.10.2017  № 3233/5

ПЕРЕЛІК
веб-сайтів, до яких дозволяється доступ засудженим

1. Офіційні веб-сайти органів державної влади України, державних установ, офіційні веб-сайти інших країн, їх посольств.

2. Офіційні веб-сайти органів місцевого самоврядування.

3. Веб-сайти зареєстрованих засобів масової інформації.

4. Веб-сайти міжнародних організацій.

5. Веб-сайти установ та організацій, що відносяться до сфери освіти та науки, зокрема сайти навчальних закладів.

6. Веб-сайти установ та організацій, що відносяться до сфери культури та мистецтв.

7. Веб-сайти закладів охорони здоров’я.

8. Веб-сайти політичних, громадських та релігійних організацій.

9. Спортивні веб-сайти.

10. Творчі веб-сайти.

11. Довідкові веб-сайти.

12. Юридичні веб-сайти.вгору