Про затвердження Змін до Положення про Єдиний державний реєстр тварин
Мінагрополітики України; Наказ від 03.10.2017534
Документ z1295-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2017  № 534


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1295/31163

Про затвердження Змін до Положення про Єдиний державний реєстр тварин

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025, що додаються.

2. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Володимир ЛапаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2017 № 534


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1295/31163

ЗМІНИ
до Положення про Єдиний державний реєстр тварин

1. У розділі І:

1) абзац другий пункту 1.1 виключити;

2) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор Реєстру тварин - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ідентифікації та реєстрації тварин, організовує проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів, виконує інші функції, передбачені законодавством;

власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається тваринами, займається розведенням та утриманням тварин, проводить їх продаж, забій, утилізацію, надає послуги зі штучного осіменіння та організовує виставки тварин;

держатель Реєстру тварин - Міністерство аграрної політики та продовольства України;

реєстраційні документи - документи встановленої форми, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби, реєстраційна картка коня, реєстраційна картка віслюка/мула/лошака, реєстраційна картка вівці/кози, реєстраційна відомість свиней, реєстраційна відомість овець/кіз, відомість переміщення тварин, формуляр про електронне маркування (за наявності)), заповнюються в паперовому або в електронному вигляді (за наявності доступу до Реєстру тварин).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин.";

3) абзац сьомий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"породна належність, племінні і продуктивні якості тварин (за наявності);".

2. У пункті 2.6 розділу ІІ слова ", за винятком фізичних осіб, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження" виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.4 слова та цифру "5-денного строку" замінити словами та цифрами "10 робочих днів, а щодо коней - протягом 25 робочих днів";

2) у пункті 3.9 слова "трьох днів" замінити словами "п’яти робочих днів";

3) у пункті 3.10 слова "у триденний строк" замінити словами "протягом п’яти робочих днів".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу
Департаменту тваринництва
О. Альшановавгору