Документ z1335-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2017  № 3363/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2017 р.
за № 1335/31203

Про внесення змін до Порядку допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

Відповідно до статті 10 Закону України «Про нотаріат» та з метою вдосконалення процесу складання кваліфікаційного іспиту особами у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1905/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 926/19664 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-53 вважати відповідно пунктами 3-52;

2) у пункті 3 слово «сорок» замінити словом «тридцять»;

3) у пункті 13 слова «п’ять днів» замінити словами «три дні»;

4) в абзаці першому пункту 16 слова «п’ять днів» замінити словами «три дні»;

5) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Зразок екзаменаційних завдань розміщується на офіційній інтернет-сторінці Міністерства юстиції України.»;

6) у пункті 28:

в абзаці першому слово «дев’яносто» замінити словом «сто»;

в абзаці другому слова «або всі запропоновані варіанти є неправильними» виключити;

7) в абзаці першому пункту 31 слово «двох» виключити;

8) в абзаці другому пункту 32 слово «двох» виключити.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренковгору