Закон України

Про місцеве самоврядування в Україні

Дата набуття чинності
12 червня 1997 року

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правовий статус і відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування включає:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.

Закон визначає повноваження:
сільських, селищних, міських рад;
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
сільського, селищного, міського голови;
районних і обласних рад.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є право комунальної власності та місцеві бюджети. Закон визначає, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на:
рухоме і нерухоме майно;
доходи місцевих бюджетів;
інші кошти;
землю, природні ресурси;
підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств;
житловий фонд, нежитлові приміщення;
заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування;
інше майно і майнові права;
рухомі та нерухомі об'єкти, визначені як об'єкти права комунальної власності;
кошти, отримані від їх відчуження.

Гарантією місцевого самоврядування є те, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. І акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Також Закон встановлює відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Зокрема, повноваження ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради та органів самоорганізації населення можуть бути припинено достроково.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору