Меморандум про українсько-австрійське співробітництво у галузі туризму
Австрія, Держтурадміністрація України; Меморандум, Міжнародний документ від 04.11.2004
Документ 040_031, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.11.2004

              Меморандум 
про українсько-австрійське співробітництво
у галузі туризму

Дата підписання: 04.11.2004 Дата набрання чинності для України: 04.11.2004
Державна туристична адміністрація України та Департамент
туризму та історичних об'єктів Федерального Міністерства економіки
та праці Австрійської Республіки, далі - "Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму
для економічного розвитку обох країн і розглядаючи їх як важливий
фактор покращення взаєморозуміння між народами двох держав,
бажаючи створити спільну основу для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Австрійською Республікою на
принципах рівності та взаємної вигоди,
відповідно до чинних правових норм і в межах компетенції,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони в рамках своєї компетенції сприятимуть розвитку та
розширенню взаємних відносин у галузі туризму.
Стаття 2
Сторони сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню
безпосередніх контактів між державними органами, підприємствами та
організаціями сфери туризму своїх країн.
Стаття 3
Сторони сприятимуть збільшенню обсягів взаємних туристичних
обмінів між двома державами.
Стаття 4
Сторони сприятимуть в межах компетенції спрощенню
формальностей, пов'язаних з взаємними туристичними подорожами.
Стаття 5
Сторони здійснюватимуть в межах компетенції усі необхідні
заходи відповідно до міжнародних стандартів щодо взаємного
забезпечення безпеки туристів, які подорожують по їх країнах.
Стаття 6
Сторони сприятимуть і підтримуватимуть обмін інформацією в
сфері туризму, в тому числі:
- про туристичну статистику;
- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну сферу двох країн;
- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом природних
ресурсів і культурної спадщини;
- про туристичні ресурси своїх країн;
- про наукову діяльність і дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи у сфері туризму.
Стаття 7
Сторони, в межах своєї компетенції, сприятимуть взаємній
участі в міжнародних заходах, у тому числі виставках, конференціях
і семінарах, які проводяться на території їх держав.
Стаття 8
Сторони обмінюватимуться інформацією та документацією щодо
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму,
вивчатимуть можливості розвитку відповідної співпраці та обміну
досвідом (обмін студентами та викладачами, участь у
спеціалізованих семінарах тощо).
Стаття 9
Сторони підтримуватимуть співробітництво щодо розвитку
інвестиційної діяльності у галузі туризму. З цією метою Сторони
надаватимуть відповідну інформацію та підтримку щодо налагодження
прямих партнерських контактів між зацікавленими підприємствами та
організаціями.
Стаття 10
Сторони спільно з відповідними державними органами
сприятимуть відкриттю на території своєї держави офіційних
туристичних представництв іншої Сторони в рамках чинного
законодавства.
Стаття 11
Засідання Робочої групи по туризму, створеної згідно з
рішенням другого спільного засідання Змішаної
українсько-австрійської комісії з питань торговельно-економічних
зв'язків, проводяться в рамках засідань Змішаної комісії, якщо
Сторони не домовляться про інше. Керівники делегацій туристичної
галузі співголовують на засіданнях Робочої групи. Керівники
національних частин Робочої групи здійснюють контроль за
реалізацією цього Меморандуму, надають відповідну інформацію та
виробляють пропозиції щодо подальшого розвитку співробітництва.
Стаття 12
Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений термін.
Дія Меморандуму припиняється через 6 місяців з дати отримання
письмового повідомлення про намір однієї з Сторін припинити його
дію.
Вчинено в м. Зальцбург 4 листопада 2004 року в двох
примірниках, кожний українською та німецькою мовами, причому всі
тексти є автентичними.
За Державну туристичну За Департамент туризму
адміністрацію України та історичних об'єктів Федерального
Міністерства економіки та праці
Австрійської Республіки
(підпис) (підпис)вгору