Про затвердження персонального складу Головної ради та президії Головної ради Вищої атестаційної комісії України
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 04.01.19931
Документ 1-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.10.1996, підстава - 1270-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 січня 1993 р. N 1
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1270 ( 1270-96-п ) від 17.10.96 }
Про затвердження персонального складу Головної ради
та президії Головної ради Вищої атестаційної
комісії України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити персональні склади Головної ради Вищої
атестаційної комісії України та президії Головної ради Вищої
атестаційної комісії України, що додаються.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1993 р. N 1
СКЛАД
Головної ради Вищої атестаційної комісії України

Дзюб - доктор фізико-математичних наук, Іван Петрович старший науковий співробітник,
голова Вищої атестаційної комісії
України, голова Головної ради
Литвинов - доктор технічних наук, професор, Анатолій Максимович перший заступник голови Вищої
атестаційної комісії України,
заступник голови Головної ради Вищої
атестаційної комісії України
Бойко - кандидат фізико-математичних наук, Роман Володимирович старший науковий співробітник,
вчений секретар Вищої атестаційної
комісії України
Акуленко - доктор філологічних наук, професор,
Валерій Вікторович член-кореспондент Академії наук
України, зав.кафедрою іноземних мов
Академії наук України, директор
Центру наукових досліджень та
викладання іноземних мов Академії
наук України
Анатичук - доктор фізико-математичних наук, Лук'ян Іванович професор, академік Академії наук
України, директор НДІ термоелектрики
Академії наук України
Андронаті - доктор хімічних наук, професор, Сергій Андрійович академік Академії наук України,
директор Фізико-хімічного інституту
Академії наук України
Вакарчук - доктор фізико-математичних наук, Іван Олександрович професор, ректор Львівського
державного університету
Возіанов - доктор медичних наук, професор, Олександр Федорович академік Академії наук України,
директор Українського НДІ урології
та нефрології Міністерства охорони
здоров'я України
Воробйов - доктор технічних наук, професор, Юрій Леонідович ректор Одеського інституту інженерів
морського флоту
Герасимова-Персидська - доктор мистецтвознавства, професор Ніна Олександрівна Київської державної консерваторії
Гончарук - доктор медичних наук, професор, Євген Гнатович академік Академії педагогічних наук
України, ректор Українського
державного медичного університету
Голубець - доктор біологічних наук, професор, Михайло Андрійович академік Академії наук України,
директор Інституту екології Карпат
Академії наук України
Губський - доктор медичних наук, професор, Юрій Іванович начальник управління Вищої
атестаційної комісії України
Гузь - доктор технічних наук, професор, Олександр Миколайович академік Академії наук України,
директор Інституту механіки Академії
наук України
Гулий - доктор технічних наук, професор, Іван Степанович академік Української академії
аграрних наук, ректор Київського
технологічного інституту харчової
промисловості
Залюбовський - доктор фізико-математичних наук, Ілля Іванович професор, член-кореспондент Академії
наук України, проректор Харківського
державного університету
Зборщик - доктор технічних наук, професор, Михайло Павлович проректор Донецького політехнічного
інституту
Згуровський - доктор технічних наук, професор, Михайло Захарович ректор Київського політехнічного
інституту
Ісаєвич - доктор історичних наук, професор, Ярослав Дмитрович академік Академії наук України,
директор Інституту суспільних
наук Академії наук України
Конченко - доктор технічних наук, зав.відділом
Віктор Якимович науково-виробничого об'єднання
"Завод Арсенал"
Кирик - доктор біологічних наук, професор, Микола Миколайович проректор Українського державного
аграрного університету
Кислий - доктор технічних наук, професор, Павло Степанович академік Академії наук України,
голова Комісії з питань освіти
і науки Верховної Ради України
Козоріз - доктор фізико-математичних наук, Василь Васильович професор, заступник Міністра освіти
України
Кондратенко - доктор фізико-математичних наук, Петро Олексійович професор, начальник управління Вищої
атестаційної комісії України
Кононенко - доктор філологічних наук, професор,
Петро Петрович зав.кафедрою української літератури,
директор Інституту українознавства
Київського державного університету
Кратко - кандидат фізико-математичних наук, Мирослав Іванович доцент, старший науковий
співробітник, начальник управління
Вищої атестаційної комісії України
Кундієв - доктор медичних наук, професор, Юрій Ілліч академік Академії наук України,
директор Київського НДІ гігієни праці
і профзахворювань Міністерства
охорони здоров'я
Кухар - доктор хімічних наук, професор, Валерій Павлович академік Академії наук України,
директор Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії Академії наук
України, віце-президент Академії
наук України
Лагодюк - доктор біологічних наук, професор, Петро Захарович академік Української академії
аграрних наук, директор Інституту
фізіології і біохімії тварин
Мазуркевич - кандидат хімічних наук, професор, Ярослав Степанович завідуючий кафедрою аналітичної і
органічної хімії Чернівецького
державного університету
Марченко - доктор фізико-математичних наук, Володимир Олександрович професор, академік Академії наук
України, зав.відділом
Фізико-технічного інституту низьких
температур Академії наук України
Михалєвич - доктор фізико-математичних наук, Володимир Сергійович професор, академік Академії наук
України, директор Інституту
кібернетики Академії наук України
Мишанич - доктор філологічних наук, заступник
Олекса Васильович голови Вищої атестаційної комісії
України
Находкін - доктор фізико-математичних наук, Микола Григорович професор, академік Академії наук
України, зав.кафедрою кріогенної та
мікроелектроніки Київського
державного університету
Оленович - директор технічних наук, професор, Іван Федорович заступник начальника Академії
Збройних сил України
Патон - доктор технічних наук, професор, Борис Євгенович Президент Академії наук України,
директор Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона
Пиріг - доктор медичних наук, професор, Любомир Антонович член-кореспондент Академії наук
України, зав.відділом Українського
НДІ урології і нефрології
Міністерства охорони здоров'я
Пріцак - доктор історичних наук, професор, Омельян Йосипович академік Академії наук України,
зав.кафедрою історіософії
Київського державного університету,
директор Інституту сходознавства
Академії наук України
Прісняков - доктор технічних наук, професор, Володимир Федорович академік Академії педагогічних наук
України, ректор Дніпропетровського
державного університету
Романів - доктор технічних наук, професор, Олег Миколайович член-кореспондент Академії наук
України, заступник директора
Фізико-механічного інституту Академії
наук України
Рудавський - доктор фізико-математичних наук, Юрій Кирилович професор, ректор Львівського
політехнічного інституту
Рябков - доктор технічних наук, професор, Віктор Іванович проректор Харківського авіаційного
інституту
Рябченко - доктор фізико-математичних наук, Сергій Михайлович професор, член-кореспондент Академії
наук України, голова Державного
комітету України з питань
науки і технологій
Савчук - доктор економічних наук, професор, Володимир Сафронович проректор Київського державного
економічного університету
Самойленко - доктор фізико-математичних наук, Анатолій Михайлович професор, член-кореспондент Академії
наук України, директор Інституту
математики Академії наук України
Сбитнєв - доктор технічних наук, професор, Анатолій Іванович начальник управління Вищої
атестаційної комісії України
Сивокінь - доктор філологічних наук, Григорій Матвійович зав.відділом теорії літератури,
заступник директора Інституту
літератури Академії наук України
Ситенко - доктор фізико-математичних наук, Олексій Григорович професор, академік Академії наук
України, директор Інституту
теоретичної фізики Академії наук
України
Скок - доктор біологічних наук, професор, Володимир Іванович академік Академії наук України,
зав.відділом Інституту фізіології,
віце-президент Академії наук України
Скопенко - доктор хімічних наук, професор, Віктор Васильович академік Академії наук України,
ректор Київського державного
університету
Скрипник - доктор фізико-математичних наук, Ігор Володимирович професор, академік Академії наук
України, директор Інституту
прикладної математики і механіки
Академії наук України
Смирнов - доктор медичних наук, професор, Валерій Веніамінович академік Академії наук України,
директор Інституту мікробіології і
вірусології Академії наук України
Созінов - доктор сільськогосподарських наук, Олексій Олексійович професор, академік Академії наук
України, президент Української
академії аграрних наук
Сохань - доктор історичних наук, Павло Степанович член-кореспондент Академії наук
України, директор Інституту
української археографії
Академії наук України
Стасюк - доктор фізико-математичних наук, Ігор Васильович професор, заступник директора
Інституту фізики конденсованих
систем Академії наук України
Счастливий - доктор технічних наук, професор, Геннадій Григорович академік Академії наук України,
зав.відділом моделювання машин
змінного струму Інституту
електродинаміки Академії наук України
Таланчук - доктор технічних наук, професор, Петро Михайлович Міністр освіти України
Токар - доктор медичних наук, професор, Анатолій Володимирович зав.кафедрою Київського державного
інституту удосконалення лікарів
Толочко - доктор історичних наук, академік Петро Петрович Академії наук України, директор
Інституту археології Академії
наук України
Черних - доктор фармацевтичних і хімічних Валентин Петрович наук, професор, ректор Харківської
фармацевтичної академії
Чучка - доктор філологічних наук, професор,
Павло Павлович зав.кафедрою загального та
слов'янського мовознавства
Ужгородського державного університету
Шпак - доктор геолого-мінералогічних наук,
Петро Федорович професор, академік Академії наук
України, директор Інституту
геологічних наук Академії наук
України
Ярмаченко - доктор педагогічних наук, професор,
Микола Дмитрович директор Науково-дослідного інституту
педагогіки, президент Академії
педагогічних наук України
Яцків - доктор фізико-математичних наук, Ярослав Степанович професор, академік Академії наук
України, директор Головної
астрономічної обсерваторії України

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1993 р. N 1
СКЛАД
президії Головної ради Вищої атестаційної
комісії України

Дзюб доктор фізико-математичних наук, Іван Петрович старший науковий співробітник, голова
Вищої атестаційної комісії України,
голова Головної ради Вищої
атестаційної комісії України
Бойко кандидат фізико-математичних наук, Роман Володимирович старший науковий співробітник,
вчений секретар Вищої атестаційної
комісії України
Герасимова-Персидська доктор мистецтвознавства, професор Ніна Олександрівна Київської державної консерваторії
Губський доктор медичних наук, професор, Юрій Іванович начальник управління Вищої
атестаційної комісії України
Згуровський доктор технічних наук, професор, Михайло Захарович ректор Київського політехнічного
інституту
Канченко доктор технічних наук, зав.відділом Віктор Якимович науково-виробничого об'єднання
"Завод Арсенал"
Козоріз доктор фізико-математичних наук, Василь Васильович професор, заступник Міністра освіти
України
Кондратенко доктор фізико-математичних наук, Петро Олексійович професор, начальник управління
Вищої атестаційної комісії України
Кратко кандидат фізико-математичних наук, Мирослав Іванович доцент, старший науковий
співробітник, начальник управління
Вищої атестаційної комісії України
Литвинов доктор технічних наук, професор, Анатолій Максимович перший заступник голови Вищої
атестаційної комісії України,
заступник голови Головної ради
Вищої атестаційної комісії України
Мишанич доктор філологічних наук, заступник Олекса Васильович голови Вищої атестаційної комісії
України
Оленович доктор технічних наук, професор, Іван Федорович заступник начальника Академії
Збройних сил України
Сбитнєв доктор технічних наук, професор, Анатолій Іванович начальник управління Вищої
атестаційної комісії України
Сивокінь доктор філологічних наук, Григорій Матвійович зав.відділом теорії літератури,
заступник директора Інституту
літератури Академії наук України
Скок доктор біологічних наук, професор, Володимир Іванович академік Академії наук України,
зав.відділом Інституту фізіології,
віце-президент Академії наук України
Созінов доктор сільськогосподарських наук, Олексій Олексійович професор, академік Академії наук
України, президент Української
академії аграрних наук
Счастливий доктор технічних наук, професор, Геннадій Григорович академік Академії наук Українивгору