Документ 1008-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1008
Київ

Про внесення змін до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 618 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2273; 2016 р., № 7, ст. 342), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1008

ЗМІНИ,
що вносяться до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Абзац другий викласти в такій редакції:

“показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (Vzob) визначається за такими формулами:

Vzob = Hzob x Ni x (1 - λ + λ x Kzi2) + Sex(ob) +
+ Vzgi + Szi + Sni + Saidsi + Scherі,

Hzob = (Vzu - Vzgu - Szu - Snu - Saidsu - Scheru) x Kzob1 x Kzob4/Nu,

Sex(ob) = Σ (Hzm(r)i x Kzm(r)3 x (Ni - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x
x (1 - λ + λ x Kzi2)) x Kzex(m) + Σ (Hzm(r)i x Kzm(r)3 x
x (Ni - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x (1 - λ + λ x Kzi2)) x Kzex(r),”.

2. В абзаці восьмому цифри “0,109” і “0,085” замінити відповідно цифрами “0,117” і “0,093”.

3. Абзац двадцятий після слів “ВІЛ-інфікованим дітям” доповнити словами “, визначений за окремим розрахунком”.

4. Доповнити формулу після абзацу двадцятого новими абзацами такого змісту:

“Scheru - загальний обсяг цільових коштів для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань;

Scherі - обсяг цільових коштів обласного бюджету для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань, визначений за окремим розрахунком.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять дев’ятим.

5. Абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань;”.

6. Абзаци двадцять четвертий і двадцять п’ятий виключити.

7. Абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

“показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади*, району та об’єднаної територіальної громади** (Vzm(r)i) визначається за такими формулами:

Vzm(r)i = (Hzm(r)i x Kzm(r)3 x (Ni - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x
x (1 - λ + λ x Kzi2)) x Kzex(mr) + Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu - Snu - Saidsu - Scheru) x Kzm(r)1 x
x Kzm(r)4/(Nu - Nwm(r)u x Kzm(r)5),”.

8. Абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

“Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції для бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** для надання первинної та вторинної медичної допомоги. Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) дорівнює 0,883, для бюджетів районів Kzex(r) - 0,907;”.

9. Абзац тридцять п’ятий виключити.

10. Абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

“Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я Державного управління справами, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій;”.

11. Абзац тридцять сьомий виключити.

12. Абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

“Nwm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади*, району та об’єднаної територіальної громади**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я Державного управління справами, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій, станом на 1 січня року, що передує планованому;”.вгору