Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузі туризму
Болгарія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 24.07.1996
Документ 100_083, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.07.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.1997. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Республіки Болгарія про співробітництво
в галузі туризму

Дата підписання: 24.07.1996 Дата набрання чинності для України: 18.01.1997
Уряд України та Уряд Республіки Болгарія, які в подальшому
іменуються Договірні Сторони,
усвідомлюючи, що туризм є важливим засобом зміцнення
взаєморозуміння і дружніх відносин між народами України та
Республіки Болгарія,
виявляючи бажання сприяти кращому ознайомленню з історичною
та культурною спадщиною, а також з природними багатствами обох
країн,
домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони зміцнюватимуть і розвиватимуть
співробітництво в галузі туризму між обома країнами на основі
рівноправності та взаємної вигоди відповідно до цієї Угоди,
національного законодавства обох країн і міжнародних угод, в яких
Договірні Сторони є сторонами.
Стаття 2
Договірні Сторони підтримуватимуть діяльність державних
органів по туризму своїх країн щодо встановлення та розвитку
співробітництва між українськими та болгарськими туристичними
товариствами, асоціаціями та підприємствами з різними формами
власності.
Стаття 3
Договірні Сторони прагнутимуть до спрощення формальностей,
пов'язаних з обміном туристами між обома країнами.
Стаття 4
Договірні Сторони сприятимуть туристам своїх країн, які
здійснюватимуть поїздки до третіх країн, при їх транзитному
прямуванні відповідно через територію України і Республіки
Болгарія.
Стаття 5
Договірні Сторони розширюватимуть як організований груповий,
так і індивідуальний туризм, обмінюватимуться спеціалізованими
групами, в тому числі з метою відвідання спортивних заходів,
музичних і театральних фестивалів, виставок, симпозіумів,
конгресів і для лікування.
Стаття 6
Договірні Сторони відповідно до вимог законодавства своїх
держав обмінюватимуться довідниками і рекламними матеріалами,
статистичними даними по туризму, повідомленнями про нормативну
базу, яка регулює сферу туризму та умови перебування іноземних
громадян на територіях держав Договірних Сторін інформацією про
туристичні ресурси обох країн та стан туристичного ринку,
пропозиції відносно інвестицій та умов участі у приватизації
туристичних об'єктів на територіях своїх держав.
Стаття 7
Кожна з Договірних Сторін надаватиме допомогу іншій у
підготовці професійних туристичних кадрів, обміні науковцями та
експертами, які спеціалізуються в галузі туризму, і сприятимуть
всебічним контактам і спільним діям організацій України та
Республіки Болгарія, які проводять дослідження в цій галузі.
Стаття 8
Договірні Сторони сприятимуть взаємним відвідуванням і обміну
репортерами та журналістами для кращої інформованості
громадськості про туристичний потенціал двох держав.
Стаття 9
Договірні Сторони згодні створити Міжвідомчу робочу групу
(МРГ), що складатиметься з рівної кількості представників
туристичних відомств обох країн і відповідатиме за стан виконання
умов цієї Угоди, а також вирішуватиме проблеми, які можуть
виникнути під час спільної роботи. МРГ скликатиметься не рідше,
ніж один раз у два роки, почергово в Україні і Республіці
Болгарія.
Стаття 10
Зміни та доповнення до цієї Угоди робитимуться у формі
письмових угод Договірних Сторін і набуватимуть чинності в такому
ж порядку і за таких же умов, що і набуття чинності цією Угодою.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності через 30 (тридцять) днів після дати
отримання другої з нот, якими обидві Договірні Сторони повідомлять
одна одну про виконання вимог їхніх національних законодавств,
необхідних для набуття чинності цією Угодою.
Угода укладається терміном на 5 (п'ять) років, і її дія
автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить іншу в письмовій
формі не пізніше ніж за (шість) місяців до закінчення терміну дії
Угоди про свій намір щодо її денонсації.
Припинення дії цієї Угоди не позначиться на виконанні програм
і проектів у галузі туризму, які будуть погоджені в період її дії,
якщо тільки Договірні Сторони не домовляться про інше.
Угоду підписано в м. Софія 24 липня 1996 р. у двох
оригінальних примірниках, кожний українською, болгарською та
російською мовами, причому три тексти є автентичними. У разі
виникнення суперечностей при тлумаченні цієї Угоди достовірним
буде вважатися текст російською мовою.
За Уряд України За Уряд Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)вгору