Питання державного авіабудівного концерну "Авіація України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Статут від 30.10.20081014
Документ 1014-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.07.2017, підстава - 546-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 жовтня 2008 р. N 1014
Київ
Питання державного авіабудівного концерну
"Авіація України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 965 ( 965-2010-п ) від 25.10.2010
N 269 ( 269-2015-п ) від 31.03.2015
N 393 ( 393-2015-п ) від 15.06.2015
N 546 ( 546-2017-п ) від 19.07.2017 }

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 2008 р.
N 597 ( 597/2008 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан виконання
Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості
України на період до 2010 року та першочергові завдання розвитку
вітчизняного авіабудування" та з метою створення сприятливих умов
для ефективного використання виробничого, науково-технічного
потенціалу авіаційних підприємств Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Виключити із складу державного авіабудівного концерну
"Авіація України" підприємства згідно з додатком.
2. Перейменувати державний авіабудівний концерн "Авіація
України" у Державний авіабудівний концерн "Антонов".
3. { Абзац перший пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 546 ( 546-2017-п ) від 19.07.2017 }
Міністерству промислової політики разом з Державним
авіабудівним концерном "Антонов" забезпечити у місячний строк
реєстрацію Статуту.
4. Пункти 5, 6, 7, 9 і 10 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 березня 2007 р. N 428 ( 428-2007-п )
"Про утворення державного авіабудівного концерну "Авіація України"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 20, ст. 792) виключити.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
14 березня 2007 р. N 428 ( 428-2007-п ) "Про утворення державного
авіабудівного концерну "Авіація України" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 20, ст. 792);
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
2 липня 2008 р. N 589 ( 589-2008-п ) "Питання державного
авіабудівного концерну "Авіація України" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 49, ст. 1579).
6. Міністерству промислової політики вирішити у місячний
строк організаційно-кадрові питання та подати на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти відповідних рішень.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. N 1014
ПЕРЕЛІК
підприємств, які виключаються із складу
державного авіабудівного концерну
"Авіація України"

------------------------------------------------------------------ | Найменування підприємства | Код згідно з | | | ЄДРПОУ | |-------------------------------------------------+--------------| |1. Державне підприємство науково-дослідний | 14315150 | | інститут "Буран" | | |-------------------------------------------------+--------------| |2. Державне підприємство "Харківське агрегатне | 14310431 | | конструкторське бюро" | | |-------------------------------------------------+--------------| |3. Державне підприємство "Харківський | 14310052 | | машинобудівний завод "ФЕД" | | |-------------------------------------------------+--------------| |4. Державне підприємство "Новатор" | 14311011 | |-------------------------------------------------+--------------| |5. Казенне підприємство "Радіовимірювач" | 14308109 | ------------------------------------------------------------------

{ Статут Державного авіабудівного концерну "Антонов" втратив
чинність на підставі Постанови КМ N 546 ( 546-2017-п ) від
19.07.2017 }вгору