Про затвердження проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Титул від 21.11.20071036-р
Документ 1036-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 листопада 2007 р. N 1036-р
Київ
Про затвердження проекту завершення
будівництва Ташлицької ГАЕС

1. Затвердити поданий Мінпаливенерго проект завершення
будівництва Ташлицької ГАЕС (м. Южноукраїнськ Миколаївської
області), розроблений ВАТ "Укргідропроект" (м. Харків) та
рекомендований до затвердження Центральною службою
Укрінвестекспертизи Мінрегіонбуду, з такими основними
техніко-економічними показниками: встановлена проектна потужність,
МВт:
------------------------------------------------------------------ | у турбінному режимі |1 - 3 гідроагрегатів| - 453 | | роботи |--------------------+-------------| | |1 - 6 гідроагрегатів| - 906 | |-----------------------------+--------------------+-------------| | у насосному режимі роботи |1 - 3 гідроагрегатів| - 670 | | |--------------------+-------------| | |1 - 6 гідроагрегатів| - 1378 | |--------------------------------------------------+-------------| |річне виробництво електроенергії, млн. кВтг: | | |--------------------------------------------------+-------------| | |1 - 3 гідроагрегатів| - 485 | | |--------------------+-------------| | |1 - 6 гідроагрегатів| - 760 | |--------------------------------------------------+-------------| |загальна кількість працівників під час роботи, | | |осіб: | | |--------------------------------------------------+-------------| | |1 - 3 гідроагрегатів| - 174 | | |--------------------+-------------| | |1 - 6 гідроагрегатів| - 271 | |--------------------------------------------------+-------------| |загальна кошторисна вартість будівництва, |- 3377289,557| |тис. гривень | | |--------------------------------------------------+-------------| | у тому числі: | | | |-----------------------------+--------------------+-------------| | будівельно-монтажних | |- 1304790,809| | робіт | | | |-----------------------------+--------------------+-------------| | обладнання | | - 880973,446| |-----------------------------+--------------------+-------------| | пусконалагоджувальних | | - 34647,458| | робіт | | | |-----------------------------+--------------------+-------------| | інших витрат | |- 1156877,844| |--------------------------------------------------+-------------| |вартість об'єктів виробничого призначення, тис. |- 3012302,327| |гривень | | |--------------------------------------------------+-------------| | з них будівельно-монтажних робіт |- 1060980,684| |--------------------------------------------------+-------------| |витрати на здійснення соціальних та екологічних | - 316180,5 | |заходів, пов'язаних з будівництвом, тис. гривень | | |--------------------------------------------------+-------------| |строк завершення будівництва - 2010 рік. | | ------------------------------------------------------------------
2. Затвердити титул будови Ташлицької ГАЕС, що додається.
3. Мінпаливенерго забезпечити поетапне введення в дію
потужностей 1 - 3 гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС, а також з
урахуванням досвіду експлуатації цих гідроагрегатів і результатів
моніторингу навколишнього природного середовища вирішити в
установленому порядку питання про розконсервування 4 - 6
гідроагрегатів.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. N 342
( 342-2002-р ) "Про затвердження проекту завершення будівництва
Ташлицької ГАЕС".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1036-р
ТИТУЛ
будови Ташлицької ГАЕС

------------------------------------------------------------------------- |Найменування будови |Частка державної власності у майні | |(об'єкта) та її |забудовника на 1 січня 2007 р. - | |місцезнаходження - |100 відсотків | |завершення будівництва | | |Ташлицької ГАЕС | | |(м. Южноукраїнськ | | |Миколаївської області) | | |---------------------------+-------------------------------------------| |Сфера управління - |Наявність робочої документації - розроблена| |Мінпаливенерго |документація на завершення будівництва у | | |сумі 3377289,557 тис. гривень; | | |у тому числі будівельно-монтажних робіт - | | |1304790,809 тис. гривень | |---------------------------+-------------------------------------------| |Галузь - виробництво |Ким і коли затверджено проектно-кошторисну | |електроенергії |документацію - розпорядженням Кабінету | |гідроелектростанціями |Міністрів України від 21 листопада 2007 р. | |Е 40.10.3 |N 1036 | |---------------------------+-------------------------------------------| |Характер будівництва - нове|Генеральна проектна організація - | | |ВАТ "Укргідропроект" (м. Харків) | |---------------------------+-------------------------------------------| |Строк будівництва - |Генеральна підрядна організація - ВАТ | |1980 - 2010 роки |"Юженергобуд" | |---------------------------| | |Джерела фінансування - | | |бюджетні кошти, інші | | |джерела | | |---------------------------+-------------------------------------------| | Показники | Згідно з |Виконано на|Завдання за роками будівництва | | будови | проектно- | 1 січня |-------------------------------| | (об'єкта) |кошторисною | 2007 р. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |документацією| | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |Потужність, | | | | | | | |МВт: | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |у турбінному | 906 | 151 | 151| | 302| 302 | |режимі | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |у насосному | 1378 | 227 | 227| | 462| 462 | |режимі | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |Основні | 2809790,777|1060970,213|422775|235100|664900|426045,564| |фонди, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |Капітальні | 3377289,557|1051695,101|244903|710750|900500|469441,456| |вкладення, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |Загальна | 3377289,557|1051695,101|244903|710750|900500|469441,456| |кошторисна | | | | | | | |вартість, | | | | | | | |тис. | | | | | | | |гривень: | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |у тому числі:| | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |будівельно- | 1304790,809| 521072,109|111670|267600|304700| 99748,7 | |монтажних | | | | | | | |робіт | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |устатковання,| 880973,446| 193870,046| 63723|284000|227200|112180,4 | |меблів та | | | | | | | |інвентарю | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |Із загального| | | | | | | |обсягу | | | | | | | |капітальних | | | | | | | |вкладень за | | | | | | | |рахунок, | | | | | | | |тис. гривень:| | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |державного | | 571058 | | | | | |бюджету | | | | | | | |(спецфонд) | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+------+------+------+----------| |інших джерел | | 480637,101|244903|710750|900500|469441,456| -------------------------------------------------------------------------вгору