Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)
Постанова Кабінету Міністрів України; Вимоги, Форма типового документа, Опис, Інформація, Перелік, Форма, Класифікація, Акт від 17.10.20121051
Документ 1051а-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.06.2019, підстава - 477-2019-п


{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанов КМ № 1115 від 23.12.2015, № 1058 від 23.11.2016}Додаток 8
до вимог

ВИДИ
документації із землеустрою

Код

Назва документації

001

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

002

Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

003

Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

004

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

005

Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

006

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

007

Технічна документація з бонітування ґрунтів

008

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

009

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

010

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

011

Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

012

Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів

013

Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення

014

Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів

015

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення

016

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)

017

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів

018

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

019

Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою

020

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель

021

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

022

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів

023

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

024

Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

025

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

026

Схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

027

Технічна документація з економічної оцінки земель

028

Містобудівна документація

029

Інші документи

030

Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.11.2014}Додаток 9
до вимог

ПЕРЕЛІК
документів для формування електронного документа

Код

Назва документа

001

Пояснювальна записка

002

Технічне завдання

003

Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки

004

Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів

005

Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини)

006

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об’єкта)

007

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

008

Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

009

Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки

010

Висновок про погодження документації із землеустрою

011

Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

012

Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

013

Матеріали геодезичних (польових) робіт

014

План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

015

Викопіювання з генерального плану населеного пункту

016

Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

017

Викопіювання з чергового кадастрового плану

018

Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

019

Розрахунок площ угідь земельної ділянки

020

Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

021

План меж зон обмежень земельної ділянки

022

Кадастровий план земельної ділянки

023

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

024

Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

025

Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

026

Аерофотознімок

027

Матеріали планової прив’язки аерознімків

028

Фотоплан

029

Матеріали дешифрування

030

Карта агровиробничих груп ґрунтів

031

Карта ерозійних процесів ґрунтів

032

Геоботанічна карта

033

Карта крутості схилів

034

Висновок територіального органу Держгеокадастру

035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

036

Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами

037

Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

038

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

039

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

040

Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї

041

Копія документа, що посвідчує особу

042

Копія картки платника податків

043

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

044

Копія установчих документів

045

Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку

046

Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

047

Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

048

Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

049

Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

050

Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію

051

Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

052

Плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

053

Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

054

Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

055

Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

056

Моніторинг стану об’єкта оцінки за період: виконання попередньої нормативної грошової оцінки - виконання поточної нормативної грошової оцінки

057

Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів

058

Витрати на освоєння та облаштування земель населеного пункту

059

Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості 1 кв. метра земель

060

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)

061

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

062

Результати пофакторної оцінки під час визначення комплексного індексу цінності території (Іі)

063

Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка 1 кв. метра землі в межах економіко-планувальних зон

064

Анкета експертної оцінки

065

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон (гривень за 1 кв. метр)

066

Розрахунок нормативної грошової оцінки 1 кв. метра земель населеного пункту

067

Опис меж економіко-планувальних зон

068

Схема економіко-планувального зонування

069

Схема прояву локальних факторів оцінки

070

Договір про розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

071

Рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

072

Інші інформаційні матеріали до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016}Додаток 10
до вимог

ФОРМИ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Документація із землеустрою підлягає обов'язковій державній експертизі

2

Документація із землеустрою може бути подана для проведення добровільної державної експертизи

3

Документація із землеустрою підлягає вибірковій державній експертизіДодаток 11
до вимог

МЕЖА ОБ'ЄКТА

COMPLEX TYPE

Boundary

Межа об'єкта

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Lines

Блок опису всіх поліліній/ліній об'єкта

Line

Опис кожної полілінії/лінії об'єкта

ULID

Унікальний номер полілінії об'єкта

 

FP

Унікальний номер вузла початку лінії

 

TP

Унікальний номер вузла кінця лінії

 

Closed

Ознака замкнутого полігона

 

 

 Додаток 12
до вимог

КАДАСТРОВА ЗОНА

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo

CadastralZoneInfo

Кадастрова зона

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralZoneNumber

Номер кадастрової зони (дванадцятизначний)

 

 

 

CadastralUnit

Ознака об'єкта Державного земельного кадастру

CadastralZone

Кадастрова зона

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межі зовнішнього полігона кадастрової зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрової зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

CadastralQuarters

Блок опису кадастрових кварталів

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

 

Зазначаються дані згідно з додатком 13 до вимогвгору