Документ 1102/2004, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення
професійно-технічної освіти в Україні

З метою забезпечення дальшого розвитку професійно-технічної
освіти та задоволення потреб національної економіки в
кваліфікованих кадрах п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити до 1 березня 2005 року Державну
програму розвитку професійно-технічної освіти на 2005-2010 роки,
передбачивши, зокрема, заходи щодо модернізації
матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних
закладів, оновлення змісту професійно-технічної освіти, підвищення
ефективності забезпечення професійно-технічних навчальних закладів
педагогічними працівниками;
2) передбачати у проектах Державного бюджету України на
2005 і наступні роки бюджетні призначення на реалізацію зазначеної
Програми;
3) переглянути до 1 червня 2005 року з урахуванням потреб
ринку праці Тимчасовий державний перелік професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах;
4) вжити додаткових заходів щодо забезпечення розроблення та
впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з
конкретних професій для підготовки кваліфікованих робітників;
5) вирішити питання про збільшення з 1 січня 2005 року
видатків на харчування, матеріальне забезпечення учнів
професійно-технічних навчальних закладів у процесі навчання та на
державну матеріальну допомогу випускникам професійно-технічних
навчальних закладів - дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування;
6) опрацювати питання про зарахування педагогічним
працівникам навчальних закладів та установ освіти до стажу
педагогічної роботи часу попередньої професійної діяльності,
пов'язаної з професійним навчанням безпосередньо на виробництві;
7) забезпечити розроблення методики розрахунку вартості
підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах із розрахунку на одного учня, слухача та
застосування її при визначенні обсягів фінансування
професійно-технічних навчальних закладів;
8) прискорити підготовку та внесення в установленому порядку
законопроекту щодо стимулювання участі роботодавців у підготовці
кадрів, матеріальній підтримці професійно-технічних навчальних
закладів у реалізації освітніх проектів.
2. Заснувати, починаючи з 2005/2006 навчального року,
тридцять щорічних стипендій Президента України для учасників і
призерів всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів та двадцять щорічних
грантів Президента України для випускників професійно-технічних
навчальних закладів у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів
України.
Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проекти
положень про порядок призначення зазначених стипендій і грантів та
передбачати, починаючи з 2006 року, у проектах Державного бюджету
України видатки на їх виплату.
3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям здійснити заходи щодо:
створення навчально-практичних центрів із впровадження
інноваційних технологій на базі професійно-технічних, вищих
навчальних закладів, підприємств;
забезпечення проведення щорічного моніторингу стану справ на
загальнодержавному та регіональних ринках праці з метою визначення
потреби в підготовці кваліфікованих кадрів;
розроблення і реалізації довгострокових програм підготовки
кваліфікованих кадрів для задоволення потреб регіональних ринків
праці.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2004 року
N 1102/2004вгору