Документ 1103/2006, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2006 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2006 року:
- за "Атлас української мови": У 3-х т.: Т.1. Полісся,
Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. - К.: Наукова думка, 1984;
Т.2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. - К.:
Наукова думка, 1988; Т.3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня
Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі. - К.: Наукова
думка, 2001:
МАТВІЯСУ Івану Григоровичу - докторові філологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту української мови
НАН України
ПРИЛИПКО Надії Павлівні - кандидатові філологічних наук,
колишньому старшому науковому співробітникові Інституту
української мови НАН України
ГРИГОРЧУК Лідії Михайлівні - докторові філологічних наук,
колишньому старшому науковому співробітникові Інституту
українознавства імені І. Крип'якевича НАН України
ЖИЛКУ Федоту Трохимовичу - докторові філологічних наук
(посмертно)
ЗАКРЕВСЬКІЙ Ярославі Василівні - докторові філологічних наук
(посмертно)
ВАРЧЕНКУ Івану Олексійовичу - кандидатові філологічних наук
(посмертно)
ЗАЛЕСЬКОМУ Антону Миколайовичу - кандидатові філологічних
наук (посмертно)
МАРЧУК Ніні Йосипівні - кандидатові філологічних наук
(посмертно)
НАЗАРОВІЙ Тетяні Вікторівні - кандидатові філологічних наук
(посмертно);
- за розробку фізичних основ підвищення ефективності і
завадозахищеності радіолокаційних систем надвисокої частоти
діапазону та їх реалізація при створенні сучасних радіолокаційних
комплексів:
РАЗСКАЗОВСЬКОМУ Вадиму Борисовичу - докторові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та
електроніки імені О.Я. Усикова НАН України
МОКЕЄВУ Юрію Геннадійовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю
"Український центр інновацій та технологій"
КОНОНОВИЧУ Віктору Яковичу - кандидатові технічних наук,
начальникові відділення казенного підприємства "Науково-виробничий
комплекс "Іскра"
МАЮ Ігорю Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
начальникові відділу казенного підприємства "Науково-виробничий
комплекс "Іскра"
ПРЕСНЯКУ Ігорю Степановичу - директорові казенного
підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
ЛАШКУ Леоніду Олексійовичу - начальникові відділу казенного
підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
ТРАІЛІНУ Вячеславу Федоровичу - заступникові директора
казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
НОВИКОВУ Олексію Прокоповичу - начальникові відділення
казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
ФІЛЕНКУ Сергію Івановичу - начальникові сектору казенного
підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
КУЛЄМІНУ Геннадію Петровичу - докторові технічних наук
(посмертно);
- за розробку приладів та систем контролю, організацію їх
промислового виробництва та впровадження нових технологій
радіаційної безпеки:
ГЕКТІНУ Олександру Вульфовичу - докторові фізико-математичних
наук, заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів
НАН України
НЕКРАСОВУ Василю Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України
ЛЮБИНСЬКОМУ Вадиму Рувиновичу - завідувачу відділу Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України
БЕРЛІЗОВУ Андрію Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові керівника Центру
екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних
досліджень НАН України
РУДИКУ Олександру Фадійовичу - провідному інженерові
Інституту ядерних досліджень НАН України
КАЗИМИРОВУ Олександру Сергійовичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче
підприємство "АтомКомплексПрилад"
РИБАЛКІНУ Леоніду Михайловичу - проректорові недержавного
освітнього закладу "Універсальний інститут інноваційних
технологій", Російська Федерація
БАБЕНКУ Віталію Вікторовичу - посмертно;
- за розробку і впровадження високоефективних технологій
видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки
держави:
КРИЖАНІВСЬКОМУ Євстахію Івановичу - докторові технічних наук,
ректорові Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
ГРУДЗУ Володимиру Ярославовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
КОНДРАТУ Роману Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
МИСЛЮКУ Михайлу Андрійовичу - докторові технічних наук,
професорові Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
РАЗУМНОМУ Юрію Тимофійовичу - докторові технічних наук,
професорові Національного гірничого університету
ФИКУ Іллі Михайловичу - докторові технічних наук,
заступникові директора філії "Український науково-дослідний
інститут природних газів"
КОЗЛОВУ Анатолію Валентиновичу - кандидатові технічних наук,
директорові дирекції державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз"
ГОНЧАРУКУ Миколі Івановичу - кандидатові технічних наук,
начальникові департаменту Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
РИБЧИЧУ Іллі Йосиповичу - кандидатові технічних наук,
головному радникові голови правління Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України";
- за розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і
технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового
обладнання тривалої експлуатації:
ТРОЇЦЬКОМУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України
НЕДОСЄЦІ Анатолію Яковичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
ПІВТОРАКУ В'ячеславу Автономовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
КАРПАШУ Олегу Михайловичу - докторові технічних наук,
проректорові Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
ЗІНЧАКУ Ярославу Михайловичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Науково-дослідного інституту нафтогазових
технологій Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
ДЕВІНУ Леоніду Миколайовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту надтвердих
матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України
КУРИЛЯКУ Дозиславу Богдановичу - докторові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
КРИНИЧНОМУ Петру Яковичу - головному спеціалістові товариства
з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Зонд";
- за створення та впровадження прогресивних технологій і
ефективного обладнання для отримання нових функціональних
оздоровчих харчових продуктів:
СНЄЖКІНУ Юрію Федоровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, заступникові директора Інституту технічної
теплофізики НАН України
МАЛЕЦЬКІЙ Кірі Дмитрівні - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту технічної
теплофізики НАН України
ЧЕРЕВКУ Олександру Івановичу - докторові технічних наук,
ректорові Харківського державного університету харчування та
торгівлі
ПАВЛЮК Раїсі Юріївні - докторові технічних наук, завідувачу
кафедри Харківського державного університету харчування та
торгівлі
ПОГАРСЬКІЙ Вікторії Вадимівні - кандидатові технічних наук,
доцентові Харківського державного університету харчування та
торгівлі
СОКОЛОВІЙ Лорі Михайлівні - кандидатові технічних наук,
доцентові Харківського державного університету харчування та
торгівлі
СІМАХІНІЙ Галині Олександрівні - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного університету харчових технологій
СИМОНОВІЙ-ПУШКАР Ларисі Іванівні - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту медичної радіології
імені С.П. Григор'єва
ГАЛЬЧИНЕЦЬКІЙ Юлії Лазарівні - кандидатові технічних наук,
директорові товариства з обмеженою відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство "Кріас-1"
МАКСИМЕНКУ Георгію Івановичу - директорові приватної фірми
"Фіпар";
- за розробку теорії та практичне впровадження нетрадиційного
процесу - прокатка-розділяння:
ЖУЧКОВУ Сергію Михайловичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту чорної металургії
імені З.І. Некрасова НАН України
ГУБАЙДУЛІНУ В'ячеславу Фуатовичу - кандидатові технічних
наук, заступникові проректора Донецького національного технічного
університету
НЕЧЕПОРЕНКУ Володимиру Андрійовичу - кандидатові технічних
наук, голові правління закритого акціонерного товариства
"Макіївський металургійний завод"
КЕКУХУ Анатолію Володимировичу - кандидатові технічних наук,
начальникові управління відкритого акціонерного товариства "Міттал
Стіл Кривий Ріг"
МАНШИЛІНУ Олександру Гейнійовичу - кандидатові технічних
наук, генеральному директорові Науково-виробничого товариства з
обмеженою відповідальністю "Донікс"
КУКУЮ Давиду Пенхусовичу - кандидатові технічних наук,
технічному директорові Науково-виробничого товариства з обмеженою
відповідальністю "Донікс"
КОРЕНЮ Андрію Олександровичу - начальникові відділення
Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю
"Донікс"
БАБЕНКУ Михайлу Антоновичу - начальникові департаменту
товариства з обмеженою відповідальністю "Евертон"
ШУЛЬГІНУ Григорію Митрофановичу - докторові технічних наук
(посмертно);
- за наукову розробку, організацію та впровадження системи
санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні:
ВЛАДИМИРОВУ Олександру Аркадійовичу - докторові медичних
наук, головному лікареві клінічного санаторію "Жовтень"
ТОФАН Наталії Іванівні - докторові медичних наук, завідувачу
відділення клінічного санаторію "Жовтень"
СТЕПАНКІВСЬКІЙ Галині Костянтинівні - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
ГОЛОТІ Владиславу Яковичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
ДАШКЕВИЧ Валентині Євдокимівні - докторові медичних наук,
керівникові відділення Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології
ЛУК'ЯНОВІЙ Ірині Сергіївні - докторові медичних наук,
завідувачу відділення Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології
ГОЙДІ Ніні Григорівні - докторові медичних наук, проректорові
Київської медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
ЛОБОДІ Михайлу Васильовичу - докторові медичних наук,
президентові Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів і
курортологів
ЖАРКІХ Анатолію Васильовичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу кафедри Запорізького державного медичного університету;
- за розробку новітніх електронно-променевих зварювальних
установок на основі модельно-орієнтованого управління:
НАЗАРЕНКУ Олегу Кузьмовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
НЕСТЕРЕНКОВУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних
наук, заступникові завідувача відділу Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України
ГУМОВСЬКОМУ Василю Валентиновичу - провідному інженерові
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
ГАЛУШЦІ Віктору Васильовичу - провідному
інженерові-електроніку Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона НАН України
ЛИТВИНОВУ Віталію Васильовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем математичних машин і систем
НАН України
КАЗИМИРУ Володимиру Вікторовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту проблем
математичних машин і систем НАН України
МІРОШНИЧЕНКУ Андрію Вікторовичу - молодшому науковому
співробітникові Інституту проблем математичних машин і систем НАН
України;
- за комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій
видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх
моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних
виробництв:
ПІЛОВУ Петру Івановичу - докторові технічних наук, першому
проректорові Національного гірничого університету
СИДОРЕНКУ Віктору Дмитровичу - докторові технічних наук,
проректорові Криворізького технічного університету
ТЕМЧЕНКУ Анатолію Георгійовичу - докторові технічних наук,
ректорові Криворізького технічного університету
КАПЛЕНКУ Юрію Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Криворізького технічного університету
МОРКУНУ Володимиру Станіславовичу - докторові технічних наук,
начальникові науково-дослідної частини Криворізького технічного
університету
АЗАРЯНУ Альберту Арамаісовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Міністерства промислової політики України
при Криворізькому технічному університеті
КОЛОСОВУ Валерію Олександровичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові асоціації "Укррудпром"
КАРАМАНИЦЮ Федору Івановичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат";
- за ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи
у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану:
ФОМІНУ Петру Івановичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту теоретичної
фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
СИТЕНКУ Юрію Олексійовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту теоретичної фізики
імені М.М. Боголюбова НАН України
ГУСИНІНУ Валерію Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної
фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
МІРАНСЬКОМУ Володимиру Адольфовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
ОМЕЛЬЯНЧУКУ Олександру Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
КРІВЕ Іллі Валентиновичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
ШЕВЧЕНКУ Сергію Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного
інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України;
- за створення новітньої газопаротурбінної технології
"Водолій", її обладнання та впровадження в енергетичну галузь
країни для радикального зменшення споживання палива та забруднення
навколишнього середовища:
РОМАНОВУ Віктору Івановичу - докторові технічних наук,
провідному конструкторові державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування
"Зоря" - "Машпроект"
БОНДІНУ Юрію Миколайовичу - генеральному директорові
державного підприємства "Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"
ІСАКОВУ Борису Володимировичу - першому заступникові
генерального директора державного підприємства "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"
КРІВУЦІ Вілю Андрійовичу - колишньому провідному
інженеру-конструкторові державного підприємства
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" -
"Машпроект"
КРУШНЕВИЧУ Тадеушу Казиміровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України
КОЛОМЄЄВУ Валентину Миколайовичу - колишньому першому
заступникові голови Ради директорів дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
КСЕНДЗЮКУ Миколі Васильовичу - начальникові відділу дочірньої
компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
МАРТИНЮКУ Володимиру Мефодійовичу - заступникові начальника
газокомпресорної станції "Ставищанська" дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ІЩЕНКУ Вячеславу Олексійовичу - технічному директорові
закритого акціонерного товариства "Струм" державної корпорації
"Укрмонтажспецбуд"
УВАРИЧЕВУ Олександру Миколайовичу - технічному директорові
підприємства "Енергопроект";
- за геохімію техногенезу: токсичні елементи в навколишньому
природному середовищі України:
ЖОВИНСЬКОМУ Едуарду Яковичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
КУРАЄВІЙ Ірині Володимирівні - докторові геологічних наук,
завідувачу відділу Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України
САМЧУКУ Анатолію Івановичу - докторові хімічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України
ЄМЕЛЬЯНОВУ Володимиру Олександровичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, першому заступникові головного
вченого секретаря Національної академії наук України
ОРЛОВУ Олександру Олександровичу - кандидатові біологічних
наук, науковому співробітникові Інституту геохімії навколишнього
середовища НАН України та МНС України
ШРАМЕНКУ Івану Федоровичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, ученому секретареві Інституту
геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
ДОЛІНУ Віктору Володимировичу - докторові геологічних наук,
завідувачу відділу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН
України та МНС України
КОМОВУ Ігорю Леонтійовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту геохімії
навколишнього середовища НАН України та МНС України;
- за підручники: "Кримінальне право України: Загальна
частина". - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. - 416 с.;
"Кримінальне право України: Загальна частина". - 2-е вид.,
перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 480 с.; "Кримінальне
право України: Особлива частина". - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право,
2001. - 496 с.; "Кримінальне право України: Особлива частина". -
2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 544 с.:
ПАНОВУ Миколі Івановичу - докторові юридичних наук,
проректорові Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
СТАШИСУ Володимиру Володимировичу - професорові, першому
проректорові Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
БОРИСОВУ Вячеславу Івановичу - докторові юридичних наук,
професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого
КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні - кандидатові юридичних наук,
професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого
ЛОМАКУ Володимиру Андрійовичу - кандидатові юридичних наук,
професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого
БАУЛІНУ Юрію Васильовичу - докторові юридичних наук,
директорові Інституту вивчення проблем злочинності
ТИХОМУ Володимиру Павловичу - докторові юридичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту вивчення проблем злочинності
БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу - докторові юридичних наук
(посмертно);
- за підручник "Історія економічних учень". - К.: Знання,
2004. - 1300 с.:
БАЗИЛЕВИЧУ Віктору Дмитровичу - докторові економічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ГРАЖЕВСЬКІЙ Надії Іванівні - кандидатові економічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ГАЙДАЙ Тетяні Вікторівні - кандидатові економічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
НЕСТЕРЕНКО Олені Петрівні - кандидатові економічних наук,
доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
МАСЛОВУ Анатолію Олександровичу - кандидатові економічних
наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ВЕРНИГОРІ Людмилі Володимирівні - кандидатові економічних
наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ЛЕОНЕНКУ Петру Михайловичу - докторові економічних наук,
першому проректорові Українського державного університету
економіки і фінансів.
2. Установити на 2006 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто двадцять п'ять тисяч гривень кожна.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 1103/2006вгору