Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв
Указ Президента України від 02.12.19951116/95
Документ 1116/95, поточна редакція — Редакція від 27.01.1999, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про впорядкування відзначення пам'ятних
дат і ювілеїв
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

З метою впорядкування відзначення пам'ятних дат історичних
подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій державної форми
власності та ювілеїв і вшанування пам'яті видатних людей
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що відзначення пам'ятних дат історичних подій,
які мають загальнодержавне значення, ювілеїв великих підприємств,
установ і організацій та ювілеїв і вшанування пам'яті видатних
людей проводиться за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 2. Пам'ятні дати історичних подій, ювілеї підприємств,
установ і організацій вперше відзначаються в 50-ту річницю, ювілеї
та вшанування пам'яті видатних людей - у день п'ятидесятиріччя з
дня народження. Наступні відзначення пам'ятних дат історичних подій, ювілеїв
підприємств, установ і організацій проводяться не раніш як через
25 років, ювілеїв та вшанування пам'яті видатних людей - 10 років. 3. Підприємства, установи та організації, не зазначені у
статті 1 цього Указу, можуть відзначати свої ювілеї за погодженням
з центральними (місцевими) органами виконавчої влади, залежно від
підпорядкованості. Органи виконавчої влади під час вирішення питань, пов'язаних
із відзначенням ювілеїв, повинні виходити з історичного значення
цих подій у житті підприємств, установ і організацій та їх
фінансово-економічного становища. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
70/99 від 27.01.99 )

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 2 грудня 1995 року
N 1116/95вгору