Про відзначення нагородами України
Указ Президента України від 04.10.19971121/97
Документ 1121/97, поточна редакція — Прийняття від 04.10.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України

За вагомі заслуги у зміцненні законності і правопорядку,
високий професіоналізм п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" II ступеня
СТАШИСА - першого проректора Національної Володимира Володимировича юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, професора,
м. Харків
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
ГОНЧАРЕНКА - декана юридичного факультету Владлена Гнатовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктора
юридичних наук, професора
Присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
БЕЗУГЛОМУ - судді Верховного Суду України Віталію Пимоновичу
БІРЮЧЕНСЬКОМУ - судді Верховного Суду України Олексію Тимофійовичу
БОГОСЛОВСЬКІЙ - директорові фірми "Юридична Інні Германівні міжнародна служба", голові ради
Харківської обласної організації
Спілки юристів України
БОНДАРЮ - прокуророві Вінницької області Юрію Єфремовичу
ВАКУЛОВИЧУ - проректорові Університету внутрішніх
Валентину Івановичу справ, полковникові міліції,
м. Харків
ГАРСЬКОМУ - заступникові голови Кіровоградського
В'ячеславу Івановичу обласного суду
ГОЛОВЧЕНКУ - голові Жовтневого районного суду Олександру Миколайовичу міста Одеси
ГРЕЧКОВСЬКОМУ - першому заступникові Голови Вищого Миколі Павловичу арбітражного суду України
ГУНІНУ - завідувачу Другої дніпропетровської
Олександру Володимировичу державної нотаріальної контори
ЖУКОВСЬКІЙ - віце-президентові Спілки адвокатів Ользі Леонідівні України
ЗУБАРЕВУ - голові Василівського районного суду
Миколі Івановичу Запорізької області
ІВАЩЕНКУ - заступникові Міністра Кабінету Володимиру Івановичу Міністрів України
КАЛЬНОМУ - голові Київської міської колегії Владиславу Івановичу адвокатів
КАСИНЮКУ - деканові Національної юридичної Василю Івановичу академії України імені Ярослава
Мудрого, м. Харків
КОРОЛЮ - першому заступникові Голови Державної
Віктору Миколайовичу податкової адміністрації України,
генерал-майору міліції
КОСТУРУ - начальникові Управління юстиції Тарасу Володимировичу у Львівській області
КРУПКУ - начальникові управління Кабінету Петру Миколайовичу Міністрів України
МАЗОВІТІ - голові арбітражного суду Львівської
Богдану Степановичу області
МАТКОВСЬКОМУ - члену Комітету Верховної Ради України
Олегу Богдановичу з питань законності і правопорядку
НАГРЕБЕЛЬНОМУ - заступникові директора Інституту Володимиру Петровичу держави і права імені В.М. Корецького
НАН України, м. Київ
НИЖЕГОРОДОВІЙ - першому заступникові начальника Людмилі Олексіївні управління Міністерства юстиції
України
ОМЕЛЬЯНЕНКО - голові арбітражного суду Тетяні Іванівні Чернігівської області
ПІДЖАРЕНКУ - голові ради Київської міської Олександру Петровичу організації Спілки юристів України
ПОЛОНСЬКОМУ - президентові адвокатської компанії Юрію Мойсейовичу "Полонський і партнери", м. Одеса
ПУШКО - заступникові начальника Управління Надії Василівні юстиції у Полтавській області
РИБАЧОК - начальникові відділу Управління Ларисі Семенівні юстиції в місті Києві
САМАРСЬКОМУ - начальникові Управління МВС України в
Борису Івановичу Житомирській області, генерал-майору
міліції
САМІЛИКУ - деканові Українського Григорію Михайловичу фінансово-економічного інституту,
Київська область
СЕМЕНЦЮ - голові Зборівського районного суду Анатолію Єрофейовичу Тернопільської області
СКРИПНЮКУ - начальникові управління Вищої Олександру Васильовичу атестаційної комісії України, м. Київ
СТАДНИКУ - заступникові керівника Секретаріату
Василю Івановичу Верховної Ради України - керівникові
служби документального забезпечення
СТИЧИНСЬКОМУ - заступникові Міністра юстиції України
Броніславу Станіславовичу
ТИМОШЕНКУ - заступникові начальника Головного Борису Пилиповичу управління - начальнику відділу
Генеральної прокуратури України
ФЕРЕ - радникові Міністра - керівникові Едуарду Вадимовичу апарату Міністра внутрішніх справ
України, генерал-лейтенанту міліції
ФЕРЕНЦУ - прокуророві Тернопільської області Богдану Васильовичу
ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ - члену Комітету Верховної Ради Леоніду Михайловичу України з питань бюджету
ШАПОРЕНКУ - головному консультантові секретаріату
Івану Сидоровичу Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики і
судово-правової реформи
ШЕВЧУКУ - заступникові Голови Верховного Суду
Петру Івановичу України
ШЕРЕНІНУ - голові підкомісії Комітету Верховної
Юрію Леонідовичу Ради України з питань правової
політики і судово-правової реформи
ШТАНЬКУ - заступникові Міністра внутрішніх Олександру Федоровичу справ України, генерал-майору
міліції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 1997 року
N 1121/97вгору