Документ 112_002-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2022. Подивитися в історії? )

ПРОГРАМА
співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством культури Республіки Білорусь на 2017-2021 роки

Дата підписання:

21.07.2017

Дата набрання чинності для України:

21.07.2017

Міністерство культури України та Міністерство культури Республіки Білорусь (далі - Сторони),

прагнучи зміцнювати культурні зв'язки та поглиблювати взаєморозуміння між народами обох держав,

відповідно до Угоди про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури України та Міністерством культури Республіки Бєларусь від 10 лютого 1993 року (далі - Угода)

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть безпосереднє співробітництво в усіх сферах культури і мистецтва шляхом обміну інформацією щодо проведення міжнародних фестивалів, відзначення пам'ятних дат та інших значущих подій, що відбуваються на території держав Сторін.

Стаття 2

Сторони сприятимуть участі українських та білоруських музичних колективів, окремих виконавців у міжнародних музичних конкурсах і фестивалях, які проводяться на території держав Сторін, встановленню та розвитку безпосередніх контактів у галузі музичного мистецтва між концертними організаціями і творчими спілками, обміну солістами та колективами.

Стаття 3

Сторони продовжуватимуть співробітництво в галузі народної творчості та сприятимуть налагодженню безпосередніх контактів між аматорськими колективами та будинками культури держав Сторін.

Стаття 4

Сторони відповідно до національного законодавства підтримуватимуть різні форми співробітництва у сфері забезпечення культурних потреб національних меншин.

Стаття 5

Сторони підтримуватимуть співробітництво в галузі кінематографії, у тому числі участь українських та білоруських кінематографістів, їхніх фільмів у міжнародних кінофестивалях, що проводяться на території держав Сторін, а також сприятимуть обміну інформацією в цій сфері.

Стаття 6

Сторони заохочуватимуть розвиток безпосередніх контактів між драматичними, ляльковими та іншими театрами держав Сторін шляхом сприяння організації гастролей та виступів театральних колективів і окремих виконавців, а також участі в театральних фестивалях на паритетних засадах.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть безпосереднє співробітництво між бібліотечними установами, а також між професійними об'єднаннями спеціалістів в галузі бібліотечної справи держав Сторін.

Стаття 8

Сторони сприятимуть встановленню безпосередніх контактів між навчальними закладами у сфері культури і мистецтв обох держав і реалізації спільних культурних, освітніх програм, заохочують обмін учнями, студентами, викладачами навчальних закладів у сфері культури і мистецтв та творчими колективами.

Стаття 9

Сторони сприятимуть участі науковців і фахівців у галузі культури і мистецтва у міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах, що проводяться в державах Сторін.

Стаття 10

Сторони сприятимуть розширенню та активізації співробітництва у сфері охорони культурної спадщини.

Форми співробітництва узгоджуватимуться безпосередньо між відповідними установами Сторін.

Стаття 11

Сторони в межах компетенції та відповідно до норм міжнародного права і законодавства держав Сторін вживатимуть заходи щодо запобігання незаконному ввезенню та вивезенню культурних цінностей.

Стаття 12

Сторони сприятимуть спільній участі у двосторонніх та багатосторонніх проектах зовнішньополітична ініціатива ЄС "Східне партнерство".

Стаття 13

Сторони заохочують безпосереднє співробітництво між музейними установами та професійними об'єднаннями спеціалістів у галузі музейної справи держав Сторін.

Стаття 14

Сторони домовилися, що культурний обмін в рамках Угоди буде здійснюватися відповідно до законодавства держави кожної із Сторін.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до цієї Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими Протоколами і складають її невід'ємну частину.

Стаття 16

Ця Програма набирає чинності з дати її підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

Учинено в м. Київ 21 липня 2017 року в двох примірниках, кожний українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.


За Міністерство культури України

За Міністерство культури
Республіки Білорусь


(підпис)

(підпис)
вгору