Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 09.11.20111150
Документ 1150-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.12.2018, підстава - 1032-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2011 р. № 1150
Київ

Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 970 від 24.10.2012
№ 633 від 28.08.2013
№ 879 від 22.11.2017
№ 1032 від 05.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250 (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству оборони і Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань та заходів, виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Міністерству оборони подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про хід виконання Програми.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 325 "Про будівництво корабля класу "корвет";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 49 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 325".

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. № 1150

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ОБОРОННА ПРОГРАМА
будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250 (далі - кораблі) для набуття спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Військово-Морські Сили) з відбиття збройної агресії, стримування загроз національній безпеці і захисту інтересів держави.

{Абзац перший розділу в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

Будівництво кораблів для Збройних Сил сприятиме відновленню функціонування кораблебудування та суміжних галузей оборонно-промислового комплексу, підвищенню експортного потенціалу держави у сфері будівництва кораблів, а також продажу зразків і комплексів корабельного озброєння і технічних засобів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблема полягає в необхідності подолання транснаціональних загроз у Чорноморсько-Азовському регіоні, спричинених анексією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та втратою військово-морського потенціалу України.

{Абзац перший розділу в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

Можливі три варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає здійснення закупівлі в іноземних компаній нових кораблів класу "корвет" та кораблів, які перебувають в експлуатації. Зазначений варіант має ряд істотних недоліків, зокрема:

тривалий строк укладення міждержавних угод щодо закупівлі нових кораблів;

цілковита залежність від іноземних компаній у питанні обслуговування кораблів протягом їх життєвого циклу;

вилучення з обігу в Україні коштів, спрямованих на закупівлю кораблів та їх обслуговування протягом життєвого циклу;

припинення розвитку вітчизняного кораблебудування та суміжних галузей оборонно-промислового комплексу;

позбавлення вітчизняних підприємств можливості виходу на міжнародний ринок озброєнь.

Закупівля в іноземних компаній кораблів, які перебували в експлуатації, також має ряд недоліків, зокрема:

відсутність на міжнародному ринку озброєнь кораблів, які відповідають установленим вимогам;

значний обсяг витрат на перебудову та/або переобладнання кораблів, які перебувають в експлуатації, для їх використання у Військово-Морських Силах.

{Абзац одинадцятий розділу в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

За результатами аналізу досвіду Польщі, Румунії та Болгарії, реалізація такого варіанта може призвести до витрат, обсяг яких на 400 відсотків перевищує вартість кораблів;

виникнення потреби в оснащенні Військово-Морських Сил новими кораблями через п'ять - сім років.

Згідно з другим варіантом передбачається створити замкнений цикл проектування та будівництва вітчизняних кораблів.

Створення такого циклу є проблематичним, оскільки потребує значних фінансових ресурсів і тривалого часу у зв'язку з тим, що економічна та технічна база для виробництва корабельного озброєння (корабельної артилерії, ракетної та мінно-торпедної зброї) на сьогодні відсутня.

Третій, оптимальний варіант передбачає проектування та будівництво вітчизняних кораблів з використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні.

Реалізація зазначеного варіанта забезпечить:

мінімальне вилучення коштів з обігу в Україні;

належний рівень управління діяльністю з проектування та будівництва кораблів;

достатній рівень незалежності від іноземних компаній під час обслуговування кораблів протягом їх життєвого циклу;

виконання більшості робіт вітчизняними підприємствами із залученням у разі потреби іноземних компаній;

підвищення науково-виробничого потенціалу вітчизняних підприємств за рахунок освоєння іноземних технологій;

удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази у сфері проектування та будівництва кораблів;

збереження наявних і створення нових робочих місць;

можливість виходу України на міжнародний ринок озброєнь.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

проектування корабля та розроблення відповідного корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних компаній;

будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах з використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні;

{Абзац четвертий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

покращення показників енергоефективності в результаті виконання Програми.

Програму планується виконати протягом 2011-2028 років.

{Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 22.11.2017}

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

у військовій сфері:

- поповнити Військово-Морські Сили новітніми кораблями, здатними стримувати збройну агресію на морі, а також вести бойові дії у дальній та ближній морських зонах з метою захисту кордону держави, зокрема відповідно до міжнародних зобов’язань України;

{Абзац третій розділу в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

{Абзац четвертий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}

у промисловій сфері:

- створити умови для розвитку вітчизняних суднобудівних підприємств, підприємств приладобудування і машинобудування, які виробляють корабельне озброєння і технічні засоби з використанням енергоефективних та енергозберігаючих технологій, за рахунок державного замовлення;

- зменшити протягом 2011-2028 років енергоємність будівництва кораблів на 20 відсотків та обсяг витрат паливно-енергетичних ресурсів на 40 відсотків;

{Абзац сьомий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 22.11.2017}

у технологічній сфері - набути досвід проектування та будівництва кораблів з використанням наукоємних технологій;

у соціально-економічній сфері - забезпечити стабільну роботу понад 100 підприємств у регіонах із загальною кількістю наукових і виробничих кадрів не менш як 10000 осіб;

у зовнішньоекономічній сфері - забезпечити будівництво кораблів та виробництво технічних засобів, конкурентоспроможних на міжнародному ринку озброєнь;

в екологічній сфері - вивести з бойового складу Військово-Морських Сил застарілі бойові кораблі, експлуатація яких призводить до забруднення навколишнього природного середовища і не відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки;

у сфері міжнародних відносин - виконувати міжнародні зобов'язання України стосовно участі у міжнародних військово-морських заходах, що сприятиме покращенню міжнародного іміджу держави.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 31,93 млрд. гривень.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 22.11.2017}

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 176.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1150.

3. Державний замовник-координатор - Міноборони.

4. Державний замовник - Міноборони.

5. Керівник Програми - заступник Міністра оборони України.

6. Виконавці заходів Програми: суб’єкти господарської діяльності України, зазначені в пунктах 1 та 2 частини першої статті 1 Закону України “Про державне оборонне замовлення”.

7. Строк виконання - 2011-2028 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Державний бюджет

31926,52

390,97

1361,7

2743,46

2703,14

1953,38

3548,93

3592,14

4452,15

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 633 від 28.08.2013, № 879 від 22.11.2017, № 1032 від 05.12.2018}Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 879)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерело фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

Усього

у тому числі за роками

2011-2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. Проектування корабля та розроблення корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних компаній

робоча конструкторська документація корабля та зразки комплектувального обладнання

1


1розроблення робочої конструкторської документації корабля та комплектувального обладнання до нього (озброєння та технічні засоби)

Міноборони

державний бюджет

4023,25

176,78

504,05

1909,56

1226,71

148,94

57,21документація на проведення окремих модернізаційних робіт

1
1

розроблення проекту окремих модернізаційних робіт

-“-

-“-

40,96


10,31

12,18

18,47

Разом за завданням 1


2
4064,21

176,78

504,05

1909,56

1226,71

148,94

67,52

12,18

18,47

2. Будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах з використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні

корабель

1


1будівництво головного корабля

-“-

-“-

3618,62

214.19

857,65

833,9

861,25

666,97

184,66корабель

3
1


1


1

будівництво серійних кораблів

-“-

-“-

20664,9
615,18

1137,47

2675,98

3579,96

3542,17

3328,56

3037,76

2193,32

554,5

корабельний боєзапас

4


1


1


1


1

закупівля корабельного боєзапасу

-“-

-“-

3578,79


620,77


891,51


982,89


1083,63

Разом за завданням 2


8
27862,31

214,19

857,65

833,9

1476,43

1804,44

3481,41

3579,96

4433,68

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13

3. Покращення показників енергоефективності в результаті виконання Програми

зменшення енергоємності виробництва, відсотків

20
20

зменшення енергоємності виробництва
зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, відсотків

40
40

зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів
Разом за завданням 3Разом за Програмою


31926,52

390,97

1361,7

2743,46

2703,14

1953,38

3548,93

3592,14

4452,15

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 879)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

Усього

у тому числі за роками

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Проектування корабля та розроблення корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних компаній

робоча конструкторська документація корабля та зразки комплектувального обладнання

комплектів

1


1документація на проведення окремих модернізаційних робіт

-“-

1
1

Будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах із використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні

головний корабель

одиниць

1


1серійний корабель

-“-

3
1


1


1

корабельний боєзапас

боєкомплектів

4


1


1


1


1

Покращення показників енергоефективності в результаті виконання Програми

зменшення енергоємності виробництва

відсотків

20
20

зменшення обсягу витрат паливно-енергетичних ресурсів

-“-

40
40

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 879 від 22.11.2017}
вгору