Питання Комісії державних нагород та геральдики
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 14.01.201512/2015
Документ 12/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2018, підстава - 281/2018

Указ
Президента України

Питання Комісії державних нагород та геральдики

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 271/2015 від 15.05.2015
№ 431/2016 від 05.10.2016
№ 30/2017 від 11.02.2017
№ 281/2018 від 13.09.2018}

1. Внести до Положення про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженого Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики", такі зміни:

1) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та інших членів Комісії";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у пункті 6:

в абзаці другому слова "один із заступників" замінити словом "заступник";

абзац п'ятий доповнити словами "і відповідальним секретарем Комісії";

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України".

2. Затвердити персональний склад Комісії державних нагород та геральдики (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 5 квітня 2012 року № 241 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211";

Указ Президента України від 15 липня 2013 року № 381 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 січня 2015 року
№ 12/2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 січня 2015 року № 12/2015

СКЛАД
Комісії державних нагород та геральдики


РАЙНІН
Ігор Львович

-

Глава Адміністрації Президента України, голова Комісії


ДНІПРОВ
Олексій Сергійович

-

Керівник Апарату Адміністрації Президента України, заступник голови Комісії


БІРЮКОВ
Юрій Сергійович

-

Радника Президента України


БОГУЦЬКИЙ
Юрій Петрович

-

Радник Президента України


БОКОТЕЙ
Андрій Андрійович

-

професор кафедри Львівської національної академії мистецтв (за згодою)


БУЗАЛО
Віктор Йосипович

-

член Українського геральдичного товариства (за згодою)


ГАЙДУКЕВИЧ
Віталій Віталійович

-

журналіст (за згодою)


ГРЕЧИЛО
Андрій Богданович

-

голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення (за згодою)


ГРИНІВ
Ігор Олексійович

-

Радник Президента України, народний депутат України (за згодою)


КОПИЛЕНКО
Олександр Любимович

-

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член- кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)


КРЕМЕНЬ
Василь Григорович

-

президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України (за згодою)


МАЗЕПА
Ігор Всеволодович

-

голова координаційної ради Міжнародної громадської організації "Родина Мазеп" (за згодою)


ОСІДАК
Андрій Віталійович

-

Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України, відповідальний секретар Комісії


ПАВЛЕНКО
Ростислав Миколайович

-

Радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень


ПОКОТИЛО
Олексій Іванович

-

Керівник Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України


РИЧКОВА
Тетяна Борисівна

-

народний депутат України (за згодою)


САВЧУК
Юрій Костянтинович

-

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)


СТЕЦЬ
Юрій Ярославович

-

Міністр інформаційної політики України


ФЕДОРУК
Олександр Касьянович

-

мистецтвознавець, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою)


ФРІЗ
Ірина Василівна

-

народний депутат України (за згодою)


ЧМИР
Микола Васильович

-

член Українського геральдичного товариства (за згодою).

{Склад в редакції Указу Президента № 271/2015 від 15.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 431/2016 від 05.10.2016, № 30/2017 від 11.02.2017, № 281/2018 від 13.09.2018}

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору