Питання Комісії державних нагород та геральдики
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 14.01.201512/2015
Документ 12/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2019, підстава - 595/2019

Указ
Президента України

Питання Комісії державних нагород та геральдики

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 271/2015 від 15.05.2015
№ 431/2016 від 05.10.2016
№ 30/2017 від 11.02.2017
№ 281/2018 від 13.09.2018
№ 595/2019 від 13.08.2019}

1. Внести до Положення про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженого Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики", такі зміни:

1) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та інших членів Комісії";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у пункті 6:

в абзаці другому слова "один із заступників" замінити словом "заступник";

абзац п'ятий доповнити словами "і відповідальним секретарем Комісії";

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України".

{Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента № 595/2019 від 13.08.2019}

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 5 квітня 2012 року № 241 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211";

Указ Президента України від 15 липня 2013 року № 381 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 січня 2015 року
№ 12/2015
{Склад Комісії державних нагород та геральдики втратив чинність на підставі Указу Президента № 595/2019 від 13.08.2019}вгору