Про Комплексну програму підготовки державних службовців
Указ Президента України; Програма від 09.11.20001212/2000
Документ 1212/2000, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2000


                Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування
Постійно
13. Здійснювати систематичний аналіз функціонування системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і на його основі розробляти практичні рекомендації,
інформаційні та інструктивні матеріали, спрямовані на дальше
вдосконалення роботи з кадрами.
Головдержслужба України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування
Постійно
14. Удосконалити порядок формування на конкурсних засадах
мережі навчальних закладів загальнонаціональної системи
професійного навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН
України, Мінекономіки України
Квітень 2001 року
15. Удосконалити механізми і процедури ліцензування та
акредитації навчальних закладів в освітній галузі "Державне
управління".
Державна акредитаційна комісія
України, Головдержслужба України,
МОН України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України
Квітень 2002 року
16. Забезпечити проведення ліцензування та акредитацію
діяльності навчальних закладів, що здійснюють підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в освітній
галузі "Державне управління".
Державна акредитаційна комісія
України, Головдержслужба України,
МОН України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України,
міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, навчальні заклади.
Протягом 2001 року
17. Сприяти впровадженню у навчальний процес новітніх
освітніх технологій з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Головдержслужба України, МОН
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України, навчальні
заклади
Постійно
18. Розробити концепцію проведення оцінки якості підготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, Мінпраці України, Мін'юст
України
Травень 2002 року
19. Започаткувати проведення всеукраїнських предметних
олімпіад серед учнів старших класів середньої загальноосвітньої
школи з питань державного управління та державної служби.
МОН України, Головдержслужба
України, Молодіжний Уряд України,
Спілка молодих державних
службовців України, інші молодіжні
організації
Травень 2002 року
20. Провести експеримент із впровадження професійних програм
функціональної спеціалізації "Державна служба" для відібраних за
конкурсом молодих фахівців.
Головдержслужба України, МОН
України, Мінпраці України,
Мінекономіки України, Мінфін
України
Протягом 2002 - 2003 навчального
року
Ресурсне забезпечення Програми
21. Враховувати під час формування проектів державного і
місцевих бюджетів та Державної програми економічного і соціального
розвитку України заходи на виконання Комплексної програми
підготовки державних службовців.
Мінфін України, Мінекономіки
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації, Головдержслужба
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України
Щороку
22. Забезпечувати стратегічне та поточне планування
професійного навчання працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України,
Мінекономіки України,
міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, Українська
Академія державного управління при
Президентові України
Постійно
23. Забезпечити перехід на визначені законодавством України
строки та види підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України, органи
державної влади, органи місцевого
самоврядування, Мінекономіки
України, Мінфін України, Мінпраці
України
Січень 2002 року
24. Розробити Положення про конкурсний відбір талановитої
молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними
програмами функціональної спеціалізації "Державна служба".
Головдержслужба України, МОН
України, Мінпраці України,
Мінекономіки України, Мінфін
України, Мін'юст України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, Молодіжний Уряд України,
Спілка молодих державних
службовців України, інші молодіжні
організації
Листопад 2001 року
25. Розробити методичні рекомендації щодо порядку формування
державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Мінекономіки України,
Головдержслужба України
Березень 2002 року
26. Забезпечувати науковий супровід Програми та
функціонування системи професійного навчання державних службовців.
МОН України, Головдержслужба
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України, Національна
академія наук України
Постійно
27. Забезпечувати постійне оновлення та удосконалення
науково-методичного забезпечення професійного навчання державних
службовців.
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, МОН України,
Головдержслужба України,
Національна академія наук України
Постійно
28. Підготувати необхідне нормативно-правове та
навчально-методичне забезпечення для запровадження очно-заочної,
дистанційної та екстернатної форм професійного навчання державних
службовців.
Головдержслужба України, МОН
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України
Березень 2002 року
29. Розробити індивідуальні нормативи педагогічного
навантаження та орієнтовні норми для розрахунку обсягу навчальної
роботи науково-педагогічних працівників, які здійснюють професійне
навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН
України, Мінфін України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України
Квітень 2001 року
30. Забезпечувати залучення до професійного навчання
державних службовців провідних фахівців вищої школи, вчених,
керівних працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
МОН України, Головдержслужба
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України, навчальні
заклади
Постійно

31. Створювати на конкурсних засадах авторські колективи для
підготовки програм, підручників, навчальних і методичних
посібників, тестів та інших засобів контролю результативності для
професійного навчання державних службовців та забезпечити їх
видання.
Головдержслужба України, МОН
України, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, Українська Академія
державного управління при
Президентові України, Національна
академія наук України, Академія
правових наук України, Академія
педагогічних наук України,
навчальні заклади
Постійно
32. Розробити пропозиції щодо визначення вимог до
науково-педагогічних і наукових працівників, які залучаються до
професійного навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України, Національна
академія наук України, Академія
правових наук України, Академія
педагогічних наук України,
навчальні заклади
Постійно
33. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і наукових працівників системи професійного
навчання державних службовців, зокрема шляхом стажування в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування.
Головдержслужба України, МОН
України, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, Національна академія наук
України, Академія правових наук
України, Академія педагогічних
наук України, навчальні заклади
Постійно
34. Підготувати пропозиції щодо створення Центру
дистанційного навчання при Українській Академії державного
управління при Президентові України із залученням міжнародної
технічної допомоги.
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, Головдержслужба України
Березень 2001 року
35. Застосовувати сучасні інформаційні технології для
організації та проведення професійного навчання державних
службовців, забезпечити необхідний доступ до
інформаційно-методичного ресурсу державної служби.
МОН України, Головдержслужба
України, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, навчальні заклади
Постійно
36. Забезпечувати реалізацію пріоритетних напрямів
міжнародного співробітництва з питань професійного навчання
державних службовців.
Мінекономіки України, МЗС України,
Головдержслужба України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України
Постійно

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору