Документ 1228-99-п, поточна редакція — Редакція від 20.08.2019, підстава - 706-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 1999 р. N 1228
Київ
Про надання суб'єктам господарювання повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2042 ( 2042-99-п ) від 04.11.99
N 990 ( 990-2000-п ) від 20.06.2000
N 72 ( 72-2001-п ) від 31.01.2001
N 1774 ( 1774-2002-п ) від 16.11.2002
N 65 ( 65-2003-п ) від 18.01.2003
N 1395 ( 1395-2003-п ) від 04.09.2003
N 1535 ( 1535-2003-п ) від 02.10.2003
N 1431 ( 1431-2004-п ) від 28.10.2004
N 451 ( 451-2006-п ) від 05.04.2006
N 898 ( 898-2006-п ) від 03.07.2006
N 1373 ( 1373-2006-п ) від 28.09.2006
N 829 ( 829-2007-п ) від 13.06.2007
N 895 ( 895-2007-п ) від 11.07.2007 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента
N 707/2007 ( 707/2007 ) від 13.08.2007
N 896 ( 896-2007-п ) від 11.07.2007
N 1283 ( 1283-2007-п ) від 31.10.2007
N 1403 ( 1403-2007-п ) від 24.12.2007
N 816 ( 816-2008-п ) від 10.09.2008 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента
N 1148/2008 ( 1148/2008 ) від 08.12.2008 -
втратив чинність на підставі Указу Президента
N 101/2009 ( 101/2009 ) від 25.02.2009;
дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 124/2009 ( 124/2009 ) від 06.03.2009
N 859 ( 859-2008-п ) від 24.09.2008
N 820 ( 820-2009-п ) від 05.08.2009
N 878 ( 878-2009-п ) від 19.08.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 716/2009 ( 716/2009 ) від 08.09.2009
N 1075 ( 1075-2009-п ) від 14.10.2009
N 1218 ( 1218-2009-п ) від 18.11.2009
N 432 ( 432-2010-п ) від 16.06.2010
N 1091 ( 1091-2010-п ) від 01.12.2010
N 891 ( 891-2011-п ) від 22.08.2011
N 675 ( 675-2012-п ) від 25.07.2012
N 871 ( 871-2012-п ) від 19.09.2012
N 913 ( 913-2012-п ) від 10.10.2012
N 1047 ( 1047-2012-п ) від 15.10.2012
N 93 ( 93-2013-п ) від 06.02.2013
N 144 ( 144-2013-п ) від 06.03.2013
N 238 ( 238-2014-п ) від 02.07.2014
N 1032 ( 1032-2016-п ) від 28.12.2016
N 1068 ( 1068-2016-п ) від 28.12.2016
N 12 ( 12-2017-п ) від 11.01.2017
N 795 ( 795-2017-п ) від 18.10.2017
N 1033 ( 1033-2017-п ) від 20.12.2017
N 1034 ( 1034-2017-п ) від 20.12.2017
N 405 ( 405-2018-п ) від 23.05.2018
N 485 ( 485-2018-п ) від 13.06.2018
N 486 ( 486-2018-п ) від 13.06.2018
N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018
N 1156 ( 1156-2018-п ) від 27.12.2018
N 77 ( 77-2019-п ) від 06.02.2019
N 634 ( 634-2019-п ) від 17.07.2019
N 661 ( 661-2019-п ) від 24.07.2019
N 706 ( 706-2019-п ) від 14.08.2019 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Надати до 1 жовтня 2009 р. повноваження на право
здійснення: { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1774 ( 1774-2002-п ) від 16.11.2002, N 1535
( 1535-2003-п ) від 02.10.2003, N 1373 ( 1373-2006-п ) від
28.09.2006 }
експорту та імпорту товарів військового призначення і
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, -
дочірнім підприємствам Державної компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення -
державному підприємству "Укроборонсервіс" (м. Київ), державному
підприємству "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес"
(м. Київ), Державній госпрозрахунковій зовнішньоторговельній та
інвестиційній фірмі "Укрінмаш" (м. Київ), державному
зовнішньоторговельному та інвестиційному підприємству
"Промоборонекспорт" (м. Київ), державному госпрозрахунковому
зовнішньоторговельному підприємству "Спецтехноекспорт" (м. Київ);
експорту та імпорту товарів військового призначення за
позиціями ML1, ML2, ML3, ML4a, ML5, ML6, ML8b, ML9, ML10, ML14,
Ml16, ML18 списку товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному експортному контролю, що
додається до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 51, ст. 3359; 2005
р., N 30, ст. 1805), у тому числі тих, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, - дочірньому підприємству Державної
компанії "Укрспецекспорт", державному підприємству
"Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" (м. Київ); { Абзац
третій пункту 1 в редакції Постанов КМ N 898 ( 898-2006-п ) від
03.07.2006, N 895 ( 895-2007-п ) від 11.07.2007 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 707/2007 ( 707/2007 ) від
13.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1403
( 1403-2007-п ) від 24.12.2007, N 816 ( 816-2008-п ) від
10.09.2008 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 1148/2008 ( 1148/2008 ) від 08.12.2008; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 878 ( 878-2009-п ) від 19.08.2009 - дію
змін зупинено згідно з Указом Президента N 716/2009 ( 716/2009 )
від 08.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1091 ( 1091-2010-п ) від 01.12.2010 }
експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, - Державній
акціонерній холдинговій компанії "Артем" (м. Київ), Державному
підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків); { Абзац
четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2042 ( 2042-99-п ) від 04.11.99, N 72 ( 72-2001-п ) від
31.01.2001, N 65 ( 65-2003-п ) від 18.01.2003 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 65 ( 65-2003-п ) від 18.01.2003 }

експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, а також експорту послуг з авіаперевезень товарів
військового призначення - державному підприємству "АНТОНОВ"
(м. Київ); { Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 432 ( 432-2010-п ) від 16.06.2010 }
експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення - державному підприємству Міністерства оборони
"Українська авіаційна транспортна компанія" (м. Київ), а також
експорту військової техніки, переданої йому згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1197
( 1197-97-п ) "Про Українську авіаційну транспортну компанію", та
імпорту товарів військового призначення для ремонту авіаційної
техніки, яка належить зазначеному підприємству. Експорт товарів
військового призначення повинен здійснюватися у взаємодії з
Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг
військового та спеціального призначення;

{ Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 65 ( 65-2003-п ) від 18.01.2003 }

експорту товарів військового призначення власного виробництва
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва, у тому числі експорту та імпорту товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю, а також експорту
послуг з авіаперевезень товарів військового призначення -
публічному акціонерному товариству "МОТОР СІЧ" (м. Запоріжжя);
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2001-п ) від 31.01.2001; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 891 ( 891-2011-п ) від 22.08.2011 }
експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення - виробничому об'єднанню "Південний машинобудівний
завод" (м. Дніпропетровськ). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 72 ( 72-2001-п ) від 31.01.2001, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1535 ( 1535-2003-п ) від
02.10.2003 }
1-1. Надати державному підприємству "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (м. Миколаїв)"
повноваження до 1 жовтня 2009 р. на право здійснення експорту
товарів військового призначення власного виробництва та імпорту
товарів військового призначення для потреб власного виробництва.
{ Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1395
( 1395-2003-п ) від 04.09.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1373 ( 1373-2006-п ) від 28.09.2006 }
1-2. Надати до 1 вересня 2007 р. повноваження на право
здійснення:
експорту послуг з ремонту та обслуговування військових
літаків типу АН, двигунів та складових частин до них, а також
імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва (ремонту авіаційної техніки) - державному підприємству
"ЗАВОД 410 ЦА" (м. Київ); { Абзац другий пункту 1-2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 432 ( 432-2010-п ) від
16.06.2010 }
експорту товарів військового призначення власного
виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб
власного виробництва - Харківському державному авіаційному
виробничому підприємству; { Абзац третій пункту 1-2 в редакції
Постанови КМ N 829 ( 829-2007-п ) від 13.06.2007 }

{ Абзац четвертий пункту 1-2 виключено на підставі Постанови
КМ N 432 ( 432-2010-п ) від 16.06.2010 }
{ Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ N 1431
( 1431-2004-п ) від 28.10.2004 }
1-3. Надати до 1 травня 2008 р. державному підприємству
"Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені
академіка О.Г. Івченка" повноваження на право здійснення експорту
товарів військового призначення власного виробництва та імпорту
товарів військового призначення для потреб виробництва. { Постанову доповнено пунктом 1-3 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2006-п ) від 05.04.2006 }
1-4. Надати до 1 березня 2010 р. казенному підприємству
"Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені
О.О.Морозова" повноваження на право здійснення експорту товарів
військового призначення власного виробництва та імпорту товарів
військового призначення для потреб власного виробництва. { Постанову доповнено пунктом 1-4 згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2007-п ) від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1218 ( 1218-2009-п ) від 18.11.2009 }
1-5. Надати до 1 червня 2019 р. приватному акціонерному
товариству "АвтоКрАЗ" повноваження на право здійснення експорту
товарів військового призначення власного виробництва та імпорту
товарів військового призначення для потреб власного виробництва.
{ Постанову доповнено пунктом 1-5 згідно з Постановою КМ N 1283
( 1283-2007-п ) від 31.10.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 93 ( 93-2013-п ) від 06.02.2013, N 1034
( 1034-2017-п ) від 20.12.2017 }
1-6. Надати до 1 серпня 2011 р. повноваження казенному
науково-виробничому об'єднанню "Форт" МВС України на право
здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва за позиціями ML 1, ML 2, ML 3, ML 13, ML 15, ML 22 та
імпорту товарів військового призначення для потреб власного
виробництва за позиціями ML 1, ML 2, ML 3, ML 13, ML 15, ML 16,
ML 18, ML 22 додатка до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник України
2003 р., N 48, ст. 2506; 2007 р., N 22, ст. 891). { Постанову доповнено пунктом 1-6 згідно з Постановою КМ N 859
( 859-2008-п ) від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 871 ( 871-2012-п ) від 19.09.2012, N 12
( 12-2017-п ) від 11.01.2017 }

{ Пункт 1-7 виключено на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2016-п ) від 28.12.2016 }

1-8. Надати до 1 липня 2012 р. державному підприємству
"Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" повноваження на
право здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб
власного виробництва, у тому числі експорту та імпорту товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю. { Постанову доповнено пунктом 1-8 згідно з Постановою КМ N 1075
( 1075-2009-п ) від 14.10.2009 }
1-9. Надати до 1 листопада 2015 р. публічному акціонерному
товариству "Топаз" (м. Донецьк) повноваження на право здійснення
експорту товарів військового призначення власного виробництва за
позицією ML11 та імпорту товарів військового призначення для
потреб власного виробництва за позицією ML11 додатка до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506). { Постанову доповнено пунктом 1-9 згідно з Постановою КМ N 913
( 913-2012-п ) від 10.10.2012 }
1-10. Надати до 1 листопада 2015 р. приватному акціонерному
товариству "Авіакомпанія "Україна-Аероальянс" повноваження на
право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів
військового призначення. { Постанову доповнено пунктом 1-10 згідно з Постановою КМ N 1047
( 1047-2012-п ) від 15.10.2012 }
1-11. Надати на період виконання Державної цільової оборонної
програми будівництва кораблів класу "корвет", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р.
N 1150 ( 1150-2011-п ), публічному акціонерному товариству
"Чорноморський суднобудівний завод" повноваження на право
здійснення імпорту товарів військового призначення за позиціями
ML2, ML4, ML9 для потреб власного виробництва, у тому числі
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, в
рамках державного оборонного замовлення на будівництво кораблів
класу "корвет" за проектом 58250. { Постанову доповнено пунктом 1-11 згідно з Постановою КМ N 144
( 144-2013-п ) від 06.03.2013 }
1-12. Надати до 25 червня 2015 р. товариству з обмеженою
відповідальністю виробничо-торгівельній фірмі "Авіас"
(м. Дніпропетровськ) повноваження на право здійснення імпорту
товарів військового призначення за підпозиціями ML13.c та ML13.d
позиції ML13 додатка до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506), без автоматичного продовження
терміну дії зазначених повноважень. { Постанову доповнено пунктом 1-12 згідно з Постановою КМ N 238
( 238-2014-п ) від 02.07.2014 }
1-13. Надати до 1 січня 2021 р. приватному акціонерному
товариству "Завод "Кузня на Рибальському" (м. Київ) повноваження
на право здійснення експорту товарів військового призначення
власного виробництва та імпорту товарів військового призначення
для потреб власного виробництва. { Постанову доповнено пунктом 1-13 згідно з Постановою КМ N 1068
( 1068-2016-п ) від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1033 ( 1033-2017-п ) від 20.12.2017 }
1-14. Надати до 1 серпня 2018 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "КАВОК ЕЙР" повноваження на право здійснення
експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення. { Постанову доповнено пунктом 1-14 згідно з Постановою КМ N 1032
( 1032-2016-п ) від 28.12.2016 }
1-15. Надати до 1 грудня 2019 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "Авіакомпанія "Меридіан" повноваження на право
здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення. { Постанову доповнено пунктом 1-15 згідно з Постановою КМ N 795
( 795-2017-п ) від 18.10.2017 }
1-16. Надати до 1 липня 2020 р. повноваження на право
здійснення імпорту товарів військового призначення за позиціями
ML1.a, ML1.d та ML3.a додатка до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011),
товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕКТОР-С" у рамках
укладених дилерських договорів (угод) з виробниками товарів, що
імпортуються. { Постанову доповнено пунктом 1-16 згідно з Постановою КМ
N 485 ( 485-2018-п ) від 13.06.2018 }
1-17. Надати до 1 лютого 2021 р. повноваження на право
здійснення імпорту товарів військового призначення згідно з
позиціями ML 1.а, ML 1.d, ML 2.a, ML 2.b, ML 3.a, ML 4.a, ML 5.b,
ML 13.c, ML 13.d, ML 14, ML 15.d додатка до Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011),
товариству з обмеженою відповідальністю "ТАКТИЧНІ СИСТЕМИ" у
рамках укладених дилерських договорів (угод) з виробниками
товарів, що імпортуються. { Постанову доповнено пунктом 1-17 згідно з Постановою КМ
N 486 ( 486-2018-п ) від 13.06.2018 }
1-18. Надати до 1 серпня 2020 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "Авіакомпанія "АероВіз" повноваження на право
здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення. { Постанову доповнено пунктом 1-18 згідно з Постановою КМ N 405
( 405-2018-п ) від 23.05.2018 }
1-19. Надати до 1 вересня 2023 р. приватному акціонерному
товариству "Авіакомпанія "Українські вертольоти" повноваження на
право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів
військового призначення. { Постанову доповнено пунктом 1-19 згідно з Постановою КМ N 1156
( 1156-2018-п ) від 27.12.2018 }
1-20. Надати до 1 листопада 2023 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "Оборонні технології" повноваження на право
здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва за позиціями ML2.a, ML4.a, ML4.b, ML4.d, ML5.a, ML5.b,
ML5.d, ML6, ML11.a, ML14, ML17, ML22.а додатка до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та імпорту
товарів військового призначення для потреб власного виробництва за
позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.a, ML2.с, ML3.а, ML4.a, ML4.b, ML4.d,
ML5.a, ML5.b, ML6, ML11.а, ML14, ML17, ML22.а зазначеного додатка.
{ Постанову доповнено пунктом 1-20 згідно з Постановою КМ N 77
( 77-2019-п ) від 06.02.2019 }
1-21. Надати до 1 березня 2024 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "ІнтерПроІнвест" повноваження на право здійснення
експорту товарів військового призначення власного виробництва за
позицією ML1 та імпорту товарів військового призначення для потреб
власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d додатка до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807
( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст.
2506; 2017 р., N 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-21 згідно з Постановою КМ N 634
( 634-2019-п ) від 17.07.2019 }
1-22. Надати до 1 березня 2024 р. приватному акціонерному
товариству "Холдингова компанія "Укрспецтехніка" повноваження на
право здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва за позиціями ML5.b, ML11.b та імпорту товарів
військового призначення для потреб власного виробництва за
позиціями ML5.b, ML11.b додатка до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п )(Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-22 згідно з Постановою КМ N 634
( 634-2019-п ) від 17.07.2019 }
1-23. Надати до 1 березня 2024 р. товариству з обмеженою
відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС" повноваження на право здійснення
експорту товарів військового призначення власного виробництва за
позиціями ML10.с, ML21.а, ML21.b, ML22.а та імпорту товарів
військового призначення для потреб власного виробництва за
позиціями ML10.с, ML21.а, ML21.b, ML22.а додатка до Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807
( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48,
ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-23 згідно з Постановою КМ N 634
( 634-2019-п ) від 17.07.2019 }
1-24. Надати до 1 березня 2024 р. приватному акціонерному
товариству "ФЕД" повноваження на право здійснення експорту товарів
військового призначення власного виробництва за позиціями ML10.а,
ML10.d, ML22.а, ML22.b.1 та імпорту товарів військового
призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML10.а,
ML10.d, ML22.а, ML22.b.1 додатка до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2017 р., N 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-24 згідно з Постановою КМ N 661
( 661-2019-п ) від 24.07.2019 }
1-25. Надати до 1 травня 2024 р. державному підприємству
“Харківський машинобудівний завод “ФЕД” повноваження на право
здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва за позиціями ML6.a, ML10.a, ML18.a, ML18.b, ML22.a,
ML22.b.1 та імпорту товарів військового призначення для потреб
власного виробництва за позиціями ML6.a, ML10.a, ML18.a, ML18.b,
ML22.a, ML22.b.1 додатка до Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48,
ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-25 згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2019-п ) від 14.08.2019 }
1-26. Надати до 1 березня 2024 р. товариству з обмеженою
відповідальністю “Радіонікс” повноваження на право здійснення
експорту товарів військового призначення власного виробництва за
позиціями ML5.b, ML5.d, ML22.a та імпорту товарів військового
призначення для потреб власного виробництва за позицією ML5.b
додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. №
1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р.,
№ 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-26 згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2019-п ) від 14.08.2019 }
1-27. Надати до 1 березня 2024 р. товариству з обмеженою
відповідальністю “Українська бронетехніка” повноваження на право
здійснення експорту товарів військового призначення власного
виробництва за позиціями ML2.а, ML6.а та імпорту товарів
військового призначення для потреб власного виробництва за
позиціями ML2.с, ML3, ML4.a, ML5, ML6.а, ML7.f, ML15.d додатка до
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний
вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).
{ Постанову доповнено пунктом 1-27 згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2019-п ) від 14.08.2019 }
1-28. Надати до 1 травня 2024 р. приватному акціонерному
товариству “Науково-виробниче об’єднання “ПРАКТИКА” повноваження
на право здійснення експорту товарів військового призначення
власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML4.b,
ML6.a, ML6.b, ML7.f, ML9.a, ML10.c, ML11.а, ML13.b, ML13.d, ML15,
ML16, ML22.a та імпорту товарів військового призначення для потреб
власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML4.b,
ML6.a, ML6.b, ML7.f, ML9.a, ML10.c, ML11.а, ML13.b, ML13.d, ML15,
ML16, ML22.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48,
ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011). { Постанову доповнено пунктом 1-28 згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2019-п ) від 14.08.2019 }
2. Під час проведення зовнішньоторговельних операцій з
товарами військового призначення уповноваженим суб'єктам
господарювання здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати
зовнішні ціни за погодженням з уповноваженим суб’єктом
господарювання з управління об’єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної
конкуренції. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 675
( 675-2012-п ) від 25.07.2012, N 805 ( 805-2018-п ) від
29.08.2018 }

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 30вгору