Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.20041242
Документ 1242-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.09.2018, підстава - 711-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 вересня 2004 р. N 1242
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 711 ( 711-2018-п ) від 05.09.2018 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2002 р. N 1521 ( 1521-2002-п ) "Про реалізацію Закону
України "Про об'єднання співвласників багатоквартирого будинку"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст.1938) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2004 р. N 1242
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521
( 1521-2002-п )

У затверджених постановою:
1) Порядку державної реєстрації об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку:
у пункті 3:
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту
об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства";
підпункти 5 і 6 виключити;
абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. Заявнику видається оригінал і п'ять копій свідоцтва про
державну реєстрацію об'єднання, а також оригінал і п'ять копій
його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації";
2) пункт 5 Порядку передачі житлового комплексу або його
частини з балансу на баланс викласти в такій редакції:
"5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним
паспортом будинку та відповідною технічною документацією
(інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
звернення від об'єднання.
У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт
будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються
за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких
передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця
після надходження відповідного звернення від об'єднання";
3) пункт 2 Порядку створення спеціальних фондів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку доповнити після абзацу
четвертого новим абзацом такого змісту:
"капітального ремонту будинку".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.вгору