Документ 127-2018-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2018, підстава - 902-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 127
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 902 від 31.10.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 127

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:

строк провадження ліцензіатом освітньої діяльності;

дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До ліцензіатів із високим ступенем ризику належать ліцензіати, які:

провадять господарську діяльність у сфері освітньої діяльності менше чотирьох років;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати, які:

провадять господарську діяльність у сфері освітньої діяльності від чотирьох до десяти років;

протягом останніх п’яти років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати, що не належать до ліцензіатів з високим та середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіата здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.вгору