Документ 1290-97-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.10.2016, підстава - 741-2016-п


          Роботи в районах Крайньої Півночі та в 
прирівняних до них місцевостях
3. Робітники, керівники і фахівці, які працюють в
районах Крайньої Півночі 14
4. Робітники, керівники і фахівці, які працюють в
місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
Півночі 10
Гідрометеостанції
5. Робітники, керівники і фахівці
гідрометеостанцій, що знаходяться у
важкодоступних місцях 14
Підземні гірничі виробки
6. Робітники, керівники і фахівці, зайняті на
роботах у підземних гірничих виробках (крім
гірничих робіт) 7*
XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА
ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА
РОБОТА З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
Застосування радіоактивних речовин як джерел
гамма-випромінювання
1. Працівники, безпосередньо зайняті заряджанням
та випробуванням промислових і медичних
гамма-установок та апаратів 11
2. Працівники, безпосередньо зайняті збиранням,
транспортуванням, складанням, зберіганням та
захороненням гамма-активних речовин у
кількості понад 100 міліграм-еквівалентів
радію 11
3. Працівники, безпосередньо зайняті на
гамма-терапії та експериментальному
гамма-опромінюванні:
у палатах для обслуговування хворих з
накладеними радіоактивними препаратами 11
з гамма-установками 11
з гамма-препаратами у радіоманіпуляційних
кабінетах та лабораторіях 18
4. Працівники, безпосередньо зайняті роботами на
установках з гамма-дефектоскопії:
на переносних установках 11
на стаціонарних установках 7
Рентгенівське випромінювання
5. Працівники, безпосередньо зайняті
дослідженням, випробуванням та налагодженням
(з виконанням дрібних ремонтних робіт
безпосередньо на місці) рентгенівських трубок
та рентгенапаратів з трубками 7
6. Працівники, безпосередньо зайняті на
електронографах та електронних мікроскопах
напругою понад 30 кВ 7
7. Працівники, безпосередньо зайняті на
промислових установках з рентгенодефектографії 7
8. Працівники, безпосередньо зайняті на
установках рентгеноспектрального,
рентгеноструктурного аналізу, промислової
рентгенографії, та контролем растрів
рентгенівських решіток 11
9. Працівники, безпосередньо зайняті
рентгенотерапією, експериментальним
рентгеноопромінюванням та променевою терапією
із застосуванням бета-аплікаторів 7
10. Працівники, безпосередньо зайняті
рентгенодіагностикою, флюорографією на
ротаційній рентгенотерапевтичній установці з
візуальним контролем 11
11. Середній та молодший медичний персонал
рентгенівських, флюорографічних кабінетів та
установок, зайнятий поданням допомоги лікареві
під час виконання ним робіт з
рентгенодіагностики, флюорографії, на
рентгенотерапевтичній установці з візуальним
контролем 11
Фізика та дозиметрія рентгенівських та
гамма-променів
12. Працівники, безпосередньо зайняті з джерелами
випромінювання на градуюванні дозиметричної та
радіометричної апаратури 11
13. Працівники, безпосередньо зайняті
експериментальними дослідженнями та
дозиметричними вимірюваннями 11
Дослідні, транспортні, енергетичні,
дослідно-промислові атомні реактори та
прототипи ядерних енергетичних установок,
прискорювальні установки та джерела нейтронів
14. Працівники, безпосередньо зайняті з
нейтронними джерелами вимірюваннями
(радієво-берилієві, полонієво-берилієві та
інші) 11
15. Працівники, безпосередньо зайняті на
циклотронах, бетатронах, лінійних
прискорювачах та інших прискорювальних
установках 11
16. Працівники, зайняті експлуатаційними,
ремонтними та експериментальними роботами на
атомних реакторах:
потужністю понад 2000 кВт за умови роботи у
зоні іонізуючих випромінювань 18
потужністю менше 2000 кВт 11
Робота із застосуванням відкритих
радіоактивних джерел
17. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
відкритими радіоактивними речовинами
(виготовлення, перероблення, зберігання,
розфасування, дослідження, застосування та
інші види робіт) з активністю на робочому
місці, що відповідає:
III класу робіт 7
II класу робіт 11
I класу робіт 18
18. Працівники, безпосередньо зайняті
приготуванням та обслуговуванням природних і
штучних радонових ванн 7
Служба радіаційної безпеки, спецкомбінати,
станції дезактивації, пункти захоронення
(зберігання) радіоактивних відходів (РАВ)
19. Працівники служб радіаційної безпеки, зайняті
на радіаційно небезпечних роботах у
приміщеннях спеціальних лабораторій, на
пунктах захоронення (зберігання) РАВ, на
станціях дезактивації спецодягу і засобів
індивідуального захисту (спецпральні) та на
об'єктах народного господарства під час
поводження з радіоактивними відходами 11
20. Працівники, які безпосередньо виконують роботи
з ліквідації радіаційних аварій в умовах
підвищеного радіаційого ризику 18
21. Працівники пунктів захоронення (зберігання)
радіоактивних продуктів і РАВ:
переробник РАВ, дезактиваторник 18
інші працівники 11
22. Працівники станцій дезактивації спецодягу та
засобів індивідуального захисту (спецпралень):
дезактиваторник 18
інші працівники 11
ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ
23. Водій-випробувач бойових та спеціальних машин,
зайнятий випробуванням танків у дорожніх
умовах 7
24. Водій-випробувач, зайнятий випробуванням:
мотоциклів на випробувальних стендах у
виробничих приміщеннях 4
автомобілів на автодромах 7
25. Водолаз 1, 2 і 3 групи спеціалізації робіт 7
26. Газорятівник, який працює на газових
дільницях, а також зайнятий чергуванням у
цехах 7
27. Дезактиваторник, зайнятий дегазацією
складських приміщень 4
28. Дезінфектор 4
29. Диктор брайлівського набору, зайнятий
диктуванням тексту складачу брайлівського
набору (сліпому) 7
30. Диктувальник, зайнятий диктуванням тексту
сліпій друкарці на друкарській машинці 7
31. Друкарка, яка працює на друкарській машинці 4
32. Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі, зайнятий на верхових роботах
з монтажу та ремонту повітряних ліній високої
напруги та контактних мереж залізниць 4
33. Кесонник-апаратник, кесонник-електромонтажник,
кесонник-прохідник, кесонник-слюсар, зайняті
на кесонних роботах 7
34. Комірник, зайнятий роботою у спеціалізованих
матеріальних складах (коморах):
хімікатів 4
ртуті та забрудненого ртуттю спецодягу 7
35. Контролер, зайнятий пристрілюванням та
відстрілюванням зброї у закритих приміщеннях 7
36. Лікар ветеринарний, фельдшер, санітар
ветеринарний, які працюють на утилізаційних
заводах та на утилізаційних установках 7
37. Машиніст насосних установок, який під час
роботи стикається з каналізаційною рідиною 7
38. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням водопровідних, меліоративних
та каналізаційних насосних станцій, що
знаходяться на глибині більш як 3 метри 4
39. Муляр, зайнятий ремонтом каналізаційних
споруд, який під час роботи стикається з
каналізаційною рідиною 7
40. Оглядач нафтоналивних ємностей, зайнятий
внутрішнім оглядом, прийманням та здаванням
вагонів-цистерн з-під нафтопродуктів 4
41. Озеленювач, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням обприскувачів, обпилювачів,
аерозольних генераторів та автомашин під час
роботи з отрутохімікатами 7
42. Оператор копіювальних та розмножувальних
машин, електрофотограф, безпосередньо зайняті
на електрографічних репродукційних апаратах 4
43. { Позицію 43 виключено на підставі Постанови КМ
N 1674 ( 1674-2004-п ) від 16.12.2004 }
44. Оператор очисних споруд, оператор на
аеротенках, оператор на біофільтрах, оператор
на мулових майданчиках, оператор на
метантенках, оператор на відстійниках,
оператор на піскоуловлювачах та жироловках,
оператор на решітці, оператор на емшерах,
оператор полів зрошування та фільтрації,
оператор установки для сушіння осаду, оператор
установки для збезводнення осаду, оператор
хлораторної установки - всі, зайняті на
роботах, під час яких є контакт з
каналізаційною рідиною 7
45. Працівники професійних аварійно-рятувальних
служб:
які безпосередньо виконують
аварійно-рятувальні роботи 24
інші працівники, робота яких пов'язана з
аварійно-рятувальними роботами 7
46. Працівники, безпосередньо зайняті
випробуванням УВЧ (УКХ) генераторів і
апаратури потужністю 100 Вт і більше в
діапазоні частот від 30 мГц до 300 мГц
включно, а також настроюванням та контролем
цих генераторів і апаратури під час їх роботи 7
47. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах у
морозильних та холодильних камерах та ліфтах
холодильників 4
48. Працівники, безпосередньо зайняті перебиранням
та ремонтом ртутних випрямлячів та приладів,
заповнених ртуттю 7
49. Працівники, безпосередньо зайняті
регулюванням, настроюванням, випробуванням і
обслуговуванням генераторів
міліметрово-дециметрового діапазону хвиль, на
вимірювальних генераторах під час роботи з
відкритими випромінювальними системами тих же
діапазонів хвиль (від 1 см до 100 см включно)
за умови перевищення гранично допустимого
значення щільності потоку енергії
електромагнітного поля 7
50. Працівники, безпосередньо зайняті роботою на
борту повітряних суден, за наявності
відповідної кількості годин нальоту за робочий
рік:
від 50 до 100 годин 4
від 101 до 200 годин 7
від 201 до 300 годин 11
від 301 до 400 годин 18
від 401 до 500 годин 25
понад 500 годин 32
51. Працівники, безпосередньо зайняті роботами на
борту повітряних суден під час виконання
випробувальних польотів 30
52. Працівники воєнізованої охорони, зайняті
охороною об'єктів, інкасацією та перевезенням
грошової готівки, цінних паперів та інших
цінностей (начальник дільниці, старший
інспектор, інкасатор, водій, черговий,
стрілець, охоронник) 4
53. Працівники, зайняті пошуково-рятувальними,
гірничо-рятувальними, газорятувальними,
протифонтанними роботами, а також
аварійно-рятувальними роботами, пов'язаними з
гасінням пожеж, знешкодженням авіабомб та
інших вибухонебезпечних предметів, роботами з
ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій 4
54. Працівники, зайняті роботами з камерального
оброблення аерофотознімальних матеріалів,
складання, накреслювання та гравірування
планів і карт, а також з астрономічного та
геодезичного обчислення на обчислювальних
машинах:
зайняті гравіруванням оригіналів
географічних, топографічних та спеціальних
карт на пластиках 7
інші робітники, керівники і фахівці 4
55. Працівники, зайняті у цехах із застосуванням
відкритої ртуті у виробництві ртутних приладів 7
56. Працівники, зайняті у цехах та на дільницях,
спеціально організованих для робітників,
хворих на туберкульоз, на роботах з
керівництва та обслуговування цих хворих 7
57. Працівники, які безпосередньо зайняті
знезаражуванням та утилізацією трупів тварин
та конфіскатів на утилізаційних підприємствах
(цехах, відділеннях) 7
58. Працівники, які працюють на електронно-
обчислювальних та обчислювальних машинах 4
59. Працівники, які працюють на електронних
мікроскопах з напругою понад 30 кВ 7
60. Прибиральник службових приміщень, зайнятий
прибиранням загальних убиралень та санвузлів 4
61. Робітники, безпосередньо зайняті заповненням
приладів ртуттю, очищенням ртуті,
калібруванням ртуттю термометрів, капілярів та
вилученням ртуті з приладів 18
62. Робітник з благоустрою, зайнятий на роботах з
видалення нечистот ручним способом 7
63. Робітник, зайнятий випробуванням виробів,
агрегатів та приладів і безпосередньо
перебуває у термобарокамерах при температурі:
-60 град. C та нижче 7
+40 град. C та вище 4
64. Робітники, зайняті обробкою, градуюванням,
клішуванням, контролем, перевірянням та
складанням приладів, наповнених ртуттю 7
65. Робітники, зайняті обслуговуванням, очищенням
та ремонтом промислової та каналізаційної
мережі та пасток 7
66. Робітники, зайняті пристрілюванням та
відстрілюванням зброї у закритих приміщеннях 7
67. Робітники пралень, зайняті прийманням брудної
білизни та спецодягу з інфекційних,
туберкульозних, протилепрозних, протичумних
установ, відділень, відділів, виробництв та
лабораторій; пранням та замочуванням заразної
білизни та спецодягу; пранням білизни та
спецодягу ручним способом; у грязелікарні при
ручному пранні білизни та спецодягу 7
68. Слюсар аварійно-відбудовних робіт, зайнятий на
роботах з:
прочищення та ремонту каналізаційної мережі; 7
огляду та ремонту водопровідних колодязів та
підземних водостоків 4
69. Слюсар з ремонту автомобілів, зайнятий
ремонтом асенізаційних машин, сміттєвозів,
прибиральних машин, автомобілів, які
використовуються для перевезення трупів 4
70. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом ртутних
насосів та іншого устаткування, заповненого
ртуттю 7
71. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
обприскувачів, обпилювачів, аерозольних
генераторів та автомашин за умови їх роботи з
отрутохімікатами 4
72. Слюсар-сантехнік, зайнятий на роботах в
громадських туалетах 4
73. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом
та обслуговуванням внутрібудовної каналізації,
водопроводу 4
74. Стенографістка 7
75. Технік та механік (рентгенотехнік), зайняті
ремонтом, настроюванням та регулюванням
рентгенівських апаратів та установок 7
76. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
ртутних приладів у футляри під час роботи із
застосуванням відкритої ртуті 7
77. Художники-реставратори III, II, I і вищої
кваліфікаційних категорій всіх реставраційних
спеціальностей, робота яких пов'язана з
пам'ятками історії і культури (рухомими і
нерухомими), що вражені актиноміцетами і
хвороботворними мікробами, з використанням у
реставраційному процесі хімічних речовин I і
II класу небезпеки 7
Примітка. Працівникам аварійно-рятувальних
служб, крім щорічних додаткових
відпусток, передбачених цим розділом
Списку, встановлюється щорічна
додаткова відпустка тривалістю не
більш як 7 календарних днів із
такого розрахунку: по 1 календарному
дню за кожні 30 годин роботи або
тренування із застосуванням
киснево-дихальної апаратури протягом
робочого року
_______________
* Працівники зазначених професій і посад мають право також на
одержання щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови
праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679
( 679-2003-п )
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 679 ( 679-2003-п ) від
13.05.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 261
( 261-2004-п ) від 04.03.2004, N 1674 ( 1674-2004-п ) від
16.12.2004, N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009, N 1181
( 1181-2012-п ) від 17.12.2012, N 192 ( 192-2016-п ) від
02.03.2016 }вгору