Документ 131-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2011, підстава - 2874-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення щорічної
Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 42, ст.406 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2874-VI ( 2874-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.139 }

З метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві,
заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної
праці та підвищення престижності вчительської професії Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати з 1 січня 2007 року щорічну Премію Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів.
2. Затвердити Положення про щорічну Премію Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів (додаток 1). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2874-VI
( 2874-17 ) від 23.12.2010 }
3. Затвердити описи Диплома лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів та нагрудного знака лауреата щорічної Премії (додаток 2,
додаток 3). { Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою ВР
N 2874-VI ( 2874-17 ) від 23.12.2010 }
4. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти забезпечити відбір претендентів на здобуття щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів та внесення цих кандидатур до Верховної Ради України до
20 вересня щорічно.
5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
закону про Державний бюджет України передбачати додаткові бюджетні
асигнування, необхідні для виплати щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 131-V

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 14 вересня 2006 року N 131-V
ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну Премію Верховної
Ради України педагогічним працівникам
загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів

1. Щорічна Премія Верховної Ради України (далі - Премія)
запроваджується з метою піднесення ролі та авторитету педагога в
суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої,
результативної праці.
2. Премія присуджується педагогічним працівникам
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів за:
особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів,
формування національних і загальнолюдських цінностей, утвердження
національної ідеї, патріотизму, демократизації, формування
громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий
простір, діяльність, спрямовану на забезпечення доступності
освіти, реалізації конституційних прав громадян України на
здобуття якісної освіти;
розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту
і методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють
підвищенню якості освіти і виховання; створення підручників,
навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, в
тому числі електронних;
створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
інші результати педагогічної діяльності, що мають вплив на
розв'язання проблем навчання і виховання підростаючого покоління.
Премія повторно не присуджується. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2874-VI
( 2874-17 ) від 23.12.2010 }
3. Щорічно присуджується 30 Премій. Розмір Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів становить 20 тисяч гривень.
4. Висунення кандидатур на відзначення Премією проводиться до
початку навчального року за місцем роботи претендента, із
залученням педагогічної громадськості, забезпеченням широкого
обговорення, гласності та відкритості.
5. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами до 1 серпня.
До клопотання додаються відомості про відповідні досягнення
претендента, який заслуговує на відзначення Премією.
6. Подання про присудження Премії вноситься до Верховної Ради
України Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.
7. Вручення Диплома лауреата щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів і нагрудного знака до нього здійснюється в урочистій
обстановці у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної
Ради України або Першим заступником, заступником Голови Верховної
Ради України. { Пункт 7 в редакції Постанови ВР N 2874-VI ( 2874-17 ) від
23.12.2010 }
8. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії,
здійснюється за рахунок призначень, передбачених у Державному
бюджеті України на обслуговування діяльності Верховної Ради
України.
9. Оформлення дипломів лауреатів щорічної Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів
Апарату Верховної Ради України. { Положення доповнено пунктом 9 згідно з Постановою ВР N 2874-VI
( 2874-17 ) від 23.12.2010 }

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 14 вересня 2006 року N 131-V
ОПИС
Диплома лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

Диплом лауреата щорічної Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі - Диплом)
складається з обкладинки і вкладного аркуша.
Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром
320х440 міліметрів, складеного в один згін по лінії довгої
сторони. На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене
фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної
Ради України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік
якого обтягнутий шкірімітом вишневого кольору. Всередині
обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова
стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення
кольорів 1:1) для вкладного аркуша.
Вкладний аркуш виготовляється з високоякісного крейдованого
паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 міліметрів,
складеного в один згин по лінії довгої сторони.
Ліва внутрішня частина вкладного аркуша забарвлена у
пастельні жовто-блакитні кольори, обрамлена рамкою, що утворюється
бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого
кольору.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного аркуша
розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - графічне зображення нагрудного знака
лауреата щорічної Премії, напис золотистим кольором "Диплом
лауреата щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів". У написанні слова "Диплом"
використовується давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Права внутрішня частина вкладного аркуша забарвлена у
пастельний жовтий колір із світлоблакитним зображенням малого
Державного Герба України по всьому полю та обрамлена рамкою, що
утворюється бордюром із графічного зображення гілок калини
золотистого кольору.
На полі правої внутрішньої частини вкладного аркуша фарбою
золотистого кольору розміщено текст: "Лауреату щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним працівникам України за ...
рік" (зазначається рік, за який присуджено премію), прізвище, ім'я
та по батькові лауреата і назва Постанови Верховної Ради України,
якою присуджено Премію.
Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України.
{ Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою ВР N 2874-VI
( 2874-17 ) від 23.12.2010 }

Додаток 3
до Постанови Верховної Ради України
від 14 вересня 2006 року N 131-V
ОПИС
нагрудного знака лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

Нагрудний знак лауреата щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів (далі - нагрудний знак) має форму кола діаметром
30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і
увінчаний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині.
У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне
зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця.
Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в
центрі кола, утвореного розташованим унизу написом "Україна" і
розбіжними від нього догори двома лавровими гілками. Усі
зображення рельєфні.
На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис
рельєфними літерами: "Премія Верховної Ради України педагогічним
працівникам України". Над написом розташовано зображення малого
Державного Герба України.
Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з'єднується з
фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою
кольорів Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1).
Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та
електрополіруванням.
Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою
горизонтально на зворотному боці колодки.
{ Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою ВР N 2874-VI
( 2874-17 ) від 23.12.2010 }вгору