Документ 1329/99, поточна редакція — Редакція від 25.03.2006, підстава - 161/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про нагородження відзнаками Президента
України ветеранів Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1314/2003 ( 1314/2003 ) від 18.11.2003
N 161/2006 ( 161/2006 ) від 28.02.2006 }

З нагоди 55-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників, за мужність і самовідданість, виявлені в боротьбі з
фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років,
п о с т а н о в л я ю:
1. Нагородити відзнакою Президента України "Орден Богдана
Хмельницького":
Героїв Радянського Союзу - учасників Великої Вітчизняної
війни;
осіб, нагороджених орденом Слави трьох ступенів;
осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу";
осіб офіцерського складу - учасників бойових дій у Великій
Вітчизняній війні;
осіб командного та керівного складу партизанських загонів,
з'єднань і підпільних організацій - учасників бойових дій у
Великій Вітчизняній війні;
учасників бойових дій у війні 1945 року з імперіалістичною
Японією. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1314/2003 ( 1314/2003 ) від 18.11.2003, N 161/2006 ( 161/2006 )
від 28.02.2006 }
2. Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
мужність" осіб рядового, сержантського та старшинського складу -
учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні; партизанів і
підпільників - учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні;
учасників бойових дій у війні 1945 року з імперіалістичною
Японією.. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1314/2003 ( 1314/2003 ) від 18.11.2003, N 161/2006 ( 161/2006 )
від 28.02.2006 }
3. Нагородити відзнакою Президента України - медаллю
"Захиснику Вітчизни":
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), які проживають в Україні;
громадян інших держав, які брали участь у визволенні України
від фашистських загарбників.
4. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити вручення відзнак Президента
України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1999 року
N 1329/99вгору