Про склад Національної конституційної ради
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 18.02.2008139/2008
Документ 139/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2010, підстава - 477/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 477/2010 ( 477/2010 ) від 02.04.2010 }
Про склад Національної конституційної ради

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити персональний склад Національної конституційної
ради (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 лютого 2008 року
N 139/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 лютого 2008 року N 139/2008
СКЛАД
Національної конституційної ради

ЮЩЕНКО - Президент України, Голова Національної
Віктор Андрійович конституційної ради
АВЕР'ЯНОВ - завідувач відділу проблем державного Вадим Борисович управління та адміністративного права
Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України
(за згодою)
АВКСЕНТЬЄВ - голова Українського комітету Юрій Анатолійович "Назустріч III-му тисячоліттю" (за
згодою)
АЗАРОВ - народний депутат України, Микола Янович член-кореспондент Національної
академії наук України (за згодою)
БАЛОГА - Глава Секретаріату Президента України
Віктор Іванович
БЕЗСМЕРТНИЙ - заступник Глави Секретаріату Роман Петрович Президента України
БЛИЗНЮК - голова Донецької обласної ради (за Анатолій Михайлович згодою)
БОГАТИРЬОВА - Секретар Ради національної безпеки Раїса Василівна і оборони України
БОДНАР - народний депутат України (за згодою) Ольга Борисівна
БОЙКО - суддя Верховного Суду України у Віталій Федорович відставці (за згодою)
ВАСИЛЕНКО - представник України у Комісії Володимир Андрійович ООН з прав людини
ВЕГЕШ - ректор Ужгородського національного Микола Миколайович університету (за згодою)
ВИДРІН - директор Європейського інституту Дмитро Гнатович інтеграції та розвитку
ВІЛКУЛ - голова Дніпропетровської обласної ради
Юрій Григорович (за згодою)
ВОРОНА - директор Інституту соціології НАН Валерій Михайлович України, академік Національної академії
наук України (за згодою)
ВОРОПАЄВ - народний депутат України (за згодою) Юрій Миколайович
ГАВРИШ - Перший заступник Секретаря Ради Степан Богданович національної безпеки і оборони України
ГЕРАСИМЕНКО - докторант кафедри конституційного та Євгеній Станіславович адміністративного права юридичного
факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (за
згодою)
ГОЛОВАТИЙ - народний депутат України (за згодою) Сергій Петрович
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - народний депутат України (за згодою) Сергій Рафаїлович
ГРИЦЕНКО - Голова Верховної Ради Автономної Анатолій Павлович Республіки Крим (за згодою)
ГУБЕРСЬКИЙ - директор Інституту міжнародних Леонід Васильович відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної академії наук
України (за згодою)
ДЖЕМІЛЄВ - народний депутат України (за згодою) Мустафа
ДЗЮБА - письменник, академік Національної Іван Михайлович академії наук України (за згодою)
ДОКТОРОВА - Керівник Головної державно-правової Жанна Павлівна служби Секретаріату Президента України
ЄВДОКИМОВ - голова Союзу юристів України Валерій Олександрович (за згодою)
ЄПІФАНОВ - ректор Української академії банківської
Анатолій Олександрович справи Національного банку України
(за згодою)
ЄФРЕМОВ - народний депутат України (за згодою) Олександр Сергійович
ЗАБОЛОТНИЙ - голова Вінницької обласної ради Григорій Михайлович (за згодою)
ЗАЄЦЬ - народний депутат України (за згодою) Іван Олександрович
ЗАРУБІНСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою) Олег Олександрович
ЗАХАРОВ - голова правління Всеукраїнської Євген Юхимович асоціації громадських організацій
"Українська Гельсінська спілка
з прав людини" (за згодою)
ЗВАРИЧ - народний депутат України (за згодою) Роман Михайлович
КАМЧАТНИЙ - народний депутат України (за згодою) Валерій Григорович
КАРПАЧОВА - Уповноважений Верховної Ради України з
Ніна Іванівна прав людини (за згодою)
КАТЕРИНЧУК - народний депутат України (за згодою) Микола Дмитрович
КИРИЛЕНКО - народний депутат України (за згодою) В'ячеслав Анатолійович
КІВАЛОВ - народний депутат України (за згодою) Сергій Васильович
КЛЮЧКОВСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою) Юрій Богданович
КНЯЗЕВИЧ - народний депутат України (за згодою) Руслан Петрович
КОЗЮБРА - завідувач кафедри державно-правових Микола Іванович дисциплін Національного університету
"Києво-Могилянська академія", суддя
Конституційного Суду України у
відставці (за згодою)
КОЛЕСНІКОВ - народний депутат України (за згодою) Борис Вікторович
КОПИЛЕНКО - директор Інституту законодавства Олександр Любимович Верховної Ради України,
член-кореспондент Національної академії
наук України (за згодою)
КРЮЧКОВ - член Центрального комітету Георгій Корнійович Комуністичної партії України (за
згодою)
ЛАБУНСЬКА - народний депутат України (за згодою) Анжеліка Вікторівна
ЛАВРИНОВИЧ - народний депутат України (за згодою) Олександр Володимирович
ЛЕВЕНЕЦЬ - директор Інституту політичних і Юрій Анатолійович етнонаціональних досліджень імені
І. Кураса НАН України,
член-кореспондент Національної
академії наук України (за згодою)
ЛИТВИН - народний депутат України, академік Володимир Михайлович Національної академії наук України
(за згодою)
ЛУКАШ - народний депутат України (за згодою) Олена Леонідівна
МАЛЯРЕНКО - суддя Верховного Суду України у Василь Тимофійович відставці (за згодою)
МАМУТОВ - директор Інституту економіко-правових
Валентин Карлович досліджень НАН України, академік
Національної академії наук України
(за згодою)
МАРТИНЕНКО - декан юридичного факультету Петро Федорович Міжнародного Соломонового університету,
суддя Конституційного Суду України у
відставці (за згодою)
МАРТИНЮК - народний депутат України (за згодою) Адам Іванович
МАТВЄЄВ - народний депутат України (за згодою) Валентин Григорович
МИХАЛЬЧЕНКО - президент Української академії Микола Іванович політичних наук, член-кореспондент
Національної академії наук України
(за згодою)
МІРОШНИЧЕНКО - народний депутат України (за згодою) Юрій Романович
МОЙСИК - народний депутат України (за згодою) Володимир Романович
ОЛІЙНИК - голова Івано-Франківської обласної Ігор Мирославович ради (за згодою)
ОНІЩУК - Міністр юстиції України Микола Васильович
ПАТОН - президент Національної академії наук Борис Євгенович України, академік Національної академії
наук України (за згодою)
ПИСАРЕНКО - народний депутат України (за згодою) Валерій Володимирович
ПІТЦИК - віце-президент Асоціації міст України
Мирослав Васильович та громад з виконавчої роботи (за
згодою)
ПЛЮЩ - народний депутат України (за згодою) Іван Степанович
ПОПОВИЧ - директор Інституту філософії імені Мирослав Володимирович Г.С. Сковороди НАН України, академік
Національної академії наук України
(за згодою)
ПОРТНОВ - народний депутат України (за згодою) Андрій Володимирович
ПРИГОДСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою) Антон Вікентійович
ПУКШИН - заступник Глави Секретаріату Президента
Ігор Гелярович України - Уповноважений Президента
України з питань контролю за діяльністю
Служби безпеки України
ПУХТИНСЬКИЙ - голова Фонду сприяння місцевому Микола Олександрович самоврядуванню України
РАБІНОВИЧ - заступник декана юридичного факультету
Петро Мойсейович Львівського національного університету
імені Івана Франка (за згодою)
РУБАН - директор Національного інституту Юрій Григорович стратегічних досліджень
САС - народний депутат України (за згодою) Сергій Володимирович
САУХ - ректор Житомирського державного Петро Юрійович університету імені Івана Франка
(за згодою)
СЕЛІВАНОВ - постійний представник Верховної Ради Анатолій Олександрович України у Конституційному Суді
України, завідуючий Відділом зв'язків
з органами правосуддя апарату
Верховної Ради України
СЕНИК - голова Львівської обласної ради (за Мирослав Петрович згодою)
СИМОНЕНКО - народний депутат України (за згодою) Петро Миколайович
СИРОТА - народний депутат України (за згодою) Михайло Дмитрович
СІРЕНКО - головний науковий співробітник Василь Федорович Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України,
член-кореспондент Національної академії
наук України (за згодою)
СМОЛІЙ - директор Інституту історії України Валерій Андрійович НАН України, академік Національної
академії наук України (за згодою)
СОБОЛЄВ - народний депутат України (за згодою) Сергій Владиславович
СТАВНІЙЧУК - заступник Глави Секретаріату Президента
Марина Іванівна України - Представник Президента
України у Конституційному Суді України,
секретар Національної конституційної
ради
СТРЕТОВИЧ - народний депутат України (за згодою) Володимир Миколайович
СУПРУН - голова правління Українського фонду Людмила Павлівна миру (за згодою)

ТАБАЧНИК - народний депутат України (за згодою) Дмитро Володимирович
ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної академії
Василь Якович України імені Ярослава Мудрого,
академік Національної академії
наук України (за згодою)
ТЕПЛЮК - заступник Керівника апарату Верховної
Михайло Олексійович Ради України - керівник Головного
юридичного управління (за згодою)
ТИМОШЕНКО - Прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна
ТОМЕНКО - народний депутат України (за згодою) Микола Володимирович
ЧАЛИЙ - заступник генерального директора Валерій Олексійович Українського центру економічних і
політичних досліджень імені
Олександра Разумкова (за згодою)
ЧАЛИЙ - заступник Глави Секретаріату Олександр Олександрович Президента України
ШАПОВАЛ - Голова Центральної виборчої Володимир Миколайович комісії, суддя Конституційного Суду
України у відставці (за згодою)
ШАРОВ - народний депутат України (за згодою) Ігор Федорович
ШВЕЦЬ - народний депутат України (за згодою) Віктор Дмитрович
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави і права Юрій Сергійович імені В.М. Корецького НАН України,
академік Національної академії
наук України (за згодою)
ШУЛЬГА - заступник директора Інституту Микола Олександрович соціології НАН України (за згодою)
ЮРКІН - Голова Федерації професійних Олександр Валентинович спілок України (за згодою)
ЯНУКОВИЧ - народний депутат України (за згодою) Віктор Федорович
ЯЦЕНЮК - Голова Верховної Ради України (за Арсеній Петрович згодою).

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору