Документ 1395-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1395
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження переліку підприємств концерну
"Бронетехніка України", номенклатури та обсягів товарів,
на які поширюється дія абзаців першого і другого
пункту 11.32 статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Додаток до Постанови див. Постанову КМ
N 2000 ( 2000-2003-п ) від 24.12.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до Закону України від "Про визнання бронетанкової
галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи
щодо надання їй державної підтримки" ( 2211-14 ) затвердити
перелік підприємств концерну "Бронетехніка України", номенклатуру
та обсяги товарів, на які поширюється дія абзаців першого і
другого пункту 11.32 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1395
ПЕРЕЛІК
підприємств концерну "Бронетехніка України", номенклатура
та обсяги товарів, на які поширюється дія абзаців першого
і другого пункту 11.32 статті 11 Закону України "Про
податок на додану вартість"
( 168/97-ВР )
------------------------------------------------------------------------------ Код згідно| Найменування |Номенклатура виробів|Номер договору|Обсяги з ЄДРПОУ | підприємства |(робіт, послуг) | |виробництва | | | |за договором, | | | |гривень ------------------------------------------------------------------------------ 14315629 ДП "Завод імені вироби 478ДУ9, N 04-01 від 75 954 460 В.О.Малишева", запасні частини, 6 березня
м.Харків інструмент 2001 р.
14310299 Казенне комплекти N 740-ХКБМ від 4 123 500 підприємство експлуатаційної, 15 червня
"Харківське конструкторської 2000 р.
конструкторське документації,
бюро по машино- супроводження
будуванню імені виробництва виробів
О.О.Морозова" 478ДУ9
14313582 Казенне супроводження N 185/801дп 328 480 підприємство виробництва двигунів від 4 квітня
"Харківське 6ТД-2 та 2001 р.
конструкторське енергоагрегатів ЕА-8
бюро з двигуно-
будування"
14312329 ДП "Науково- комплекти прицільні N 51-1949 від 7 166 786,66 виробничий 1А43-УМ, ПНК-5, 1 січня
комплекс ТО1-КО1ЕR 1999 р.
"Фотоприлад", N 6 від 27 000 м.Черкаси 11 березня
2001 р.
14310520 ДП "Завод гіронапівкомпаси N 309-711-1938 603 981,43 "Арсенал", БГТ, ДЛУ, ДК дп від 28 ве-
м.Київ ТШУ-1с(СП3), ГПК-59 ресня 1999 р.
N 310-713 від 198 325,23 21 вересня
2000 р.
N 310-713/1 175 287 від 5 жовтня
2000 р.
14310649 Феодосійський датчики вітру N 846/70 від 47 562 казенний ДВЄ-БС, головки 28 вересня
оптичний завод ШИЛІ-1, ШИЛІ-2 2000 р.
N 12-КБЛТ-1941 368 868 дп від 30 ве-
ресня 1999 р.
14309408 Центральне обертові контактні N 13/99-1820дп 69 200 казенне констру- пристрої ВКУ-1 від 20 вересня
кторське бюро 1999 р.
"Протон",
м.Харків
00152313 ВАТ ланцюги, пальці, N 6-311дп від 202 384 "Гумотехніка", башмаки трака 6 лютого
м.Суми 2001 р.
N 5-1959дп від 98 548 30 вересня
1999 р.
05747991 ВАТ "Сумське труби з кожухом N 9914-1671дп 877 416,66 машинобудівне від 10 серпня
науково-виробниче 1999 р.
об'єднання імені
М.В.Фрунзе"
14310052 ДП "Харківський приводи вертикалі N 3/99-237- 461 057,16 машинобудівний ГП ПВ-1888, ЕПК-69, 2148дп від 31
завод "ФЕД" ЕК-48 серпня 1998 р.
N 124/99-237- 50 452 1813дп від
17 вересня
1999 р.
14310431 ДП "Харківське насосні станції N 396/99 від 387 235 агрегатне МЗНС, МЗНС-1, ГМТ-1, 29 вересня
конструкторське ГНТ-1, СЦ-01, 896У 1999 р.
бюро" N 394/99-ХАКБ- 41 500 1868дп від
29 вересня
1999 р.
00216875 ДП "Спеціальне перетворювачі висо- N 2532-218дп 18 256 проектно- кої напруги ПВН-11, від 3 грудня
конструкторське ЕМ-56, ЕМ-55(ЕМ- 1999 р.
технологічне 1Г), Вр-11 N 2570 від 1 799,8 бюро електроапа- 12 травня
ратури" науково- 2000 р.
виробничого N 2518-1867дп 6 027,36 об'єднання від 23 вересня
"Електроапарат", 1999 р.
м.Харків N 2464 від 1 656 25 січня
1999 р.
14308138 ДП "Науково- електродвигуни ІУС N 34/99 від 1 077 216,67 дослідний інсти- 1,5 М1, ІУС 0,12, 1 жовтня
тут "Квант", ІП 2,0М1, блок БУ 1999 р.
м.Київ К1М1
14315718 ДП "Науково- електродвигуни ІУС N 1407 від 55 033,33 дослідний інсти- 0,18, МВ-42У 25 травня
тут "Вектор", 1998 р.
м.Київ N 2004 від 33 541,67 28 грудня
1999 р.
14315500 ДП "Харківський блоки БЗ, К-2, N 504-269/99- 1 259 407,55 державний прила- КП-1С, Д-74м, ПП, 1953дп від
добудівний завод ОГ, комплекти 18 жовтня
імені Т.Г.Шевчен- джгутів N 1-8, 1999 р.
ка" (Харківське прилади 9С517,
державне виробни- БГ-29-4СМ, БВ-29,
че об'єднання БПВ-29М, ДПЛ,
"Моноліт") Д30-3с, стабіліза-
тори 1ЕЦ-29М,
БУ43-2с, ПК43-2М,
ПН-43-2СМ, Д-20,
ДПК-78-1, ЗіП
інд. 6 ЕЦ43-2СМ
14308262 ДП "Харківський електромагніти, N 154/103-99- 748 378,35 завод електро- системи колективного 1947дп від
апаратури" захисту, електронні 8 січня
блоки УВІ, 9С601із 1999 р.
ЗіП, Б-709, КУВ 401,
П708, ОД-1, УТМ-М,
БК 712, РН505М1,
РВ-704, РМ-719
ЕЛС-200-3, ЕМ-713,
ЕМ-200-30, ЕМ-200-
74м, ЕМ 714, ЕК-718
30210163 Ізюмський оглядові прилади, N 167 від 88 153,66 казенний приладо- приціли ТВН-5, 3 жовтня
будівний завод ПЗУ-7, ТНП-165А, 2000 р.
ТНПТ-3, ТНПО-160 N 429-1157дп 267 896 від 3 жовтня
2000 р.
30052750 ТОВ "Науково- системи N 9909-1825 305 360 виробниче колективного від 4 жовтня
підприємство захисту 1999 р.
"Кітва", м.Київ ПРХРМ
24447272 Науково-промисло- акумулятори N 40-2000 від 73 333,33 ва корпорація 12СТ85 30 березня
"Іста", 2000 р.
м.Дніпропетровськ
14211429 Львівський системи керування NN 1974, 1975, 2 330 192,38 науково-дослідний руху ТІУС-Н, ТІУС-З, 1976, 1977
радіотехнічний ТІУС-К, ТІУС-Т від 11 листо-
інститут пада 1999 р.
N 1310/10-330 29 557,62 дп від 9 люто-
го 2000 р.
13504334 ВАТ "Азовзагаль- бронедеталі К, КР, N 38СБ/913 від 2 618 972,73 маш", м.Маріуполь бронематеріали 17 вересня
1999 р.
07913587 Науково-виробниче проводи N 2-506дп від 97 213 підприємство 15 січня
"Пласт", 1998 р.
м.Донецьк
00152135 Український гумотехнічні вироби N 51-5-97- 86 485 державний 802дп від
науково-дослідний 3 липня
конструкторсько- 2000 р.
технологічний
інститут еласто-
мерних матеріалів
і виробів,
м.Дніпропетровськ
19313492 ТОВ "Підприємство хімічна продукція, N 9/24-2212дп 83 700 матеріально- хімічні реактиви від 28 вересня
технічного 1998 р.
забезпечення
"Інженерний центр
"Реагент",
м.Дніпропетровськ
05389959 ВАТ "Стахановсь- сира гума, N 1СБ-496дп 14 090 кий завод технічна пластина від 23 грудня
технічного 1997 р.
вуглецю" N 6СБ-192дп/16 6 900 від 24 грудня
1998 р.
00236010 ВАТ "Завод імені деталі та вузли N 27-752дп 18 333,3 М.В.Фрунзе", системи від 21 грудня
м.Харків повітроочищення 1998 р.
00204783 Харківський кисень, азот, аргон N 193-192дп 5 436,9 державний від 21 січня
автогенний завод 1997 р.
N 89/1216дп 4 763,1 від 17 квітня
1998 р.вгору