Документ 140-99-п, поточна редакція — Редакція від 07.11.2014, підстава - 580-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 1999 р. N 140
Київ
Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 108 ( 108-2007-п ) від 31.01.2007
N 638 ( 638-2011-п ) від 15.06.2011
N 1038 ( 1038-2012-п ) від 14.11.2012
N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013
N 580 ( 580-2014-п ) від 30.10.2014 }

З метою впорядкування фінансового забезпечення заходів,
пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій, удосконалення системи обліку та контролю за цільовим
використанням коштів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013, N 580 ( 580-2014-п ) від
30.10.2014 }
1. Затвердити Порядок фінансування робіт із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від
21.08.2013 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 638
( 638-2011-п ) від 15.06.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 638
( 638-2011-п ) від 15.06.2011 }

Віце-прем'єр-міністр України С.ТІГІПКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1999 р. N 140
ПОРЯДОК
фінансування робіт із запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від
21.08.2013 }
{ У тексті Порядку слово "загальнодержавного" замінено
словом "державного" Постановою КМ N 108 ( 108-2007-п )
від 31.01.2007 }

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення
заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і
природного характеру, ліквідації наслідків зазначених ситуацій та
соціальних надзвичайних ситуацій, удосконалення системи обліку
коштів, що виділяються на ці цілі, та контролю за їх
використанням. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013, N 580 ( 580-2014-п ) від
30.10.2014 }
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Кодексі цивільного захисту України ( 5403-17 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від
21.08.2013 }
3. Фінансування заходів щодо запобігання виникненню та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залежно від їх рівня
здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування відповідно до законодавства на основі
затверджених планів робіт, програм.
Фінансування здійснюється виходячи з обсягу коштів,
передбачених у відповідних бюджетах, а також за рахунок власних
коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності на
територіях яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація.
{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
4. Фінансування заходів із запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах усіх форм власності
здійснюється відповідно до їх рівнів: { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2013-п ) від
21.08.2013 }
об'єктового рівня - за рахунок власних коштів підприємств,
установ та організацій, на території яких виникла чи може
виникнути надзвичайна ситуація; { Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2013-п ) від
21.08.2013 }
місцевого і регіонального рівнів - за рахунок власних коштів
підприємств, установ та організацій, на території яких виникла чи
може виникнути надзвичайна ситуація, і додатково - за рахунок
районних резервів (місцевий рівень) та резервів Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (регіональний
рівень), створених відповідно до законодавства; { Абзац третій
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
державного рівня - за рахунок коштів, передбачених державним
бюджетом на ці цілі, в тому числі, частково, з резервного фонду
державного бюджету. { Абзац четвертий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 638 ( 638-2011-п ) від
15.06.2011 }
5. Додаткові кошти для фінансування заходів із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідного рівня (за
умови вичерпання зазначених джерел фінансування) можуть виділятися
на підставі клопотання відповідного органу виконавчої влади,
зокрема: { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
об'єктового рівня - за рішенням органу виконавчої влади, у
сфері управління якого знаходиться об'єкт, обласної та районної
державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради;
{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1038 ( 1038-2012-п ) від 14.11.2012 }
місцевого рівня - за рішенням центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
міськвиконкомів;
регіонального і державного рівнів - за рішенням Кабінету
Міністрів України.
Разом з клопотанням до органу виконавчої влади вищого рівня
подаються документи, що містять: { Абзац п'ятий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
обґрунтування необхідності та обсягів виділення додаткових
коштів, акти обстеження, висновки комісій, кошторисну документацію
з висновками відповідних експертів; { Абзац пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
дані моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у
надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків - у
разі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. { Абзац пункту
5 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
6. Проекти рішень Кабінету Міністрів України про виділення
коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення
заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій регіонального та державного рівня подає Міністерство
економічного розвитку і торгівлі. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 638 ( 638-2011-п ) від
15.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
7. Кошти, виділені на запобігання та ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій, використовуються для: { Абзац перший пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
проведення пошуково-рятувальних, аварійно-відновних та інших
невідкладних робіт з метою усунення безпосередньої загрози життю і
здоров'ю людей, що виникла внаслідок цих ситуацій;
надання згідно із законодавством матеріальної допомоги
потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій;
розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і
харчування потерпілих;
проведення евакуаційних заходів;
забезпечення дій рятувальних та інших підрозділів або
організацій, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій;
завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної
ситуації, недопущення або пом'якшення її можливих наслідків.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }
8. Органи виконавчої влади, які отримали кошти з резервного
фонду бюджету для фінансування заходів із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, звітують про їх
використання в установленому порядку. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 638 ( 638-2011-п ) від
15.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2013-п ) від 21.08.2013 }вгору