Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.12.20111400
Документ 1400-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.02.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1400
Київ

Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та частини першої статті 11 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції, що додається.

2. Внести до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 543; 2007 р., № 90, ст. 3306; 2009 р., № 64, ст. 2249), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1400

ПОРЯДОК
ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції

1. Цей Порядок визначає механізм ведення обліку звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність нехарчової продукції (далі - звернення споживачів), здійснення моніторингу таких звернень, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

2. З метою здійснення моніторингу причин і кількості звернень споживачів територіальні органи державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності, а у разі їх відсутності - органи державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності (далі - органи ринкового нагляду) ведуть облік таких звернень за формою, що затверджується керівником органу ринкового нагляду.

3. Органи ринкового нагляду здійснюють моніторинг причин і кількості звернень споживачів, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) продукції (далі - моніторинг).

4. Моніторинг здійснюється на підставі:

даних щодо обліку звернень споживачів;

звітів територіальних органів органу ринкового нагляду, складених на підставі актів перевірок характеристик нехарчової продукції;

повідомлень лікувально-профілактичних закладів, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

5. Під час здійснення моніторингу органи ринкового нагляду взаємодіють та обмінюються інформацією між собою, з митними органами, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль нехарчової продукції, правоохоронними органами, громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів) та об’єднаннями суб’єктів господарювання.

6. Орган ринкового нагляду за результатами моніторингу готує і подає щороку до 1 березня Мінекономрозвитку звіт про причини і кількість звернень споживачів, причини і кількість нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) продукції.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1400

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

1. У Порядку:

пункт 3 доповнити підпунктом 15 такого змісту:

“15) споживання (використання) нехарчової продукції.”;

пункт 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції - до органу державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2. Додаток 1 до Порядку після слів “органу прокуратури” доповнити словами “, органу державного ринкового нагляду”.вгору