Документ 1417/2004, попередня редакція — Редакція від 17.08.2010, підстава - 812/2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення місцевих та апеляційних
адміністративних судів, затвердження їх
мережі та кількісного складу суддів
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 417/2007 ( 417/2007 ) від 16.05.2007
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008
N 940/2008 ( 940/2008 ) від 16.10.2008
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008
N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010
N 812/2010 ( 812/2010 ) від 12.08.2010 }

Відповідно до пункту 23 статті 106, статті 125 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частин першої - четвертої статті 20,
частини другої статті 21, частини третьої статті 25 Закону України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити з 1 січня 2005 року в системі адміністративних
судів України такі місцеві адміністративні суди:
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим;
Вінницький окружний адміністративний суд;
Волинський окружний адміністративний суд;
Дніпропетровський окружний адміністративний суд;
Донецький окружний адміністративний суд;
Житомирський окружний адміністративний суд;
Закарпатський окружний адміністративний суд;
Запорізький окружний адміністративний суд;
Івано-Франківський окружний адміністративний суд;
Київський окружний адміністративний суд;
Кіровоградський окружний адміністративний суд;
Луганський окружний адміністративний суд;
Львівський окружний адміністративний суд;
Миколаївський окружний адміністративний суд;
Одеський окружний адміністративний суд;
Полтавський окружний адміністративний суд;
Рівненський окружний адміністративний суд;
Сумський окружний адміністративний суд;
Тернопільський окружний адміністративний суд;
Харківський окружний адміністративний суд;
Херсонський окружний адміністративний суд;
Хмельницький окружний адміністративний суд;
Черкаський окружний адміністративний суд;
Чернівецький окружний адміністративний суд;
Чернігівський окружний адміністративний суд;
Окружний адміністративний суд міста Києва; { Абзац двадцять
сьомий статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008; дію абзацу двадцять
сьомого статті 1 відновлено згідно з Указом Президента N 940/2008
( 940/2008 ) від 16.10.2008; абзац двадцять сьомий статті 1
втратив чинність на підставі Указу Президента N 941/2008
( 941/2008 ) від 16.10.2008; дію абзацу двадцять сьомого статті 1
відновлено згідно з Указом Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від
16.01.2010 }
Окружний адміністративний суд міста Севастополя.

{ Частину статті 1, що доповнена згідно з Указом Президента
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008, виключено на підставі
Указу Президента N 33/2010 ( 33/2010 ) від 16.01.2010 }

2. Утворити з 1 січня 2005 року в системі адміністративних
судів України такі апеляційні адміністративні суди:
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд;
Донецький апеляційний адміністративний суд;
Київський апеляційний адміністративний суд;
Львівський апеляційний адміністративний суд;
Одеський апеляційний адміністративний суд;
Севастопольський апеляційний адміністративний суд;
Харківський апеляційний адміністративний суд.
У системі адміністративних судів України утворюються з 1
березня 2009 року такі апеляційні адміністративні суди:
Вінницький апеляційний адміністративний суд;
Житомирський апеляційний адміністративний суд. { Статтю 2 доповнено частиною згідно з Указом Президента
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008 }
3. Визначити території, на які поширюються повноваження
місцевих адміністративних судів України (додаток N 1).
4. Визначити території, на які поширюються повноваження
апеляційних адміністративних судів України (додаток N 2).
5. Затвердити мережу та кількісний склад суддів
адміністративних судів України (додаток N 3).
6. Кабінету Міністрів України вирішити питання фінансування
місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердити
чисельність працівників апарату зазначених судів та визначити
умови оплати їх праці.
7. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо
забезпечення місцевих та апеляційних адміністративних судів
службовими приміщеннями.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 1417/2004

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 16 листопада 2004 року N 1417/2004
Території, на які поширюються повноваження
місцевих адміністративних судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування місцевого |Територія, на яку поширюються адміністративного суду | повноваження місцевого | адміністративного суду ------------------------------------------------------------------ Окружний адміністративний суд Автономна Республіка Крим
Автономної Республіки Крим
Вінницький окружний адміністративний Вінницька область
суд
Волинський окружний адміністративний Волинська область
суд
Дніпропетровський окружний Дніпропетровська область
адміністративний суд
Донецький окружний адміністративний Донецька область
суд
Житомирський окружний Житомирська область
адміністративний суд
Закарпатський окружний Закарпатська область
адміністративний суд
Запорізький окружний Запорізька область
адміністративний суд
Івано-Франківський окружний Івано-Франківська область
адміністративний суд
Київський окружний Київська область
адміністративний суд
Кіровоградський окружний Кіровоградська область
адміністративний суд
Луганський окружний адміністративний Луганська область
суд
Львівський окружний адміністративний Львівська область
суд
Миколаївський окружний Миколаївська область
адміністративний суд
Одеський окружний адміністративний Одеська область
суд
Полтавський окружний Полтавська область
адміністративний суд
Рівненський окружний Рівненська область
адміністративний суд
Сумський окружний адміністративний Сумська область
суд
Тернопільський окружний Тернопільська область
адміністративний суд
Харківський окружний Харківська область
адміністративний суд
Херсонський окружний Херсонська область
адміністративний суд
Хмельницький окружний Хмельницька область
адміністративний суд
Черкаський окружний адміністративний Черкаська область
суд
Чернівецький окружний Чернівецька область
адміністративний суд
Чернігівський окружний Чернігівська область
адміністративний суд
Окружний адміністративний суд міста місто Київ
Києва
Окружний адміністративний суд міста місто Севастополь
Севастополя
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 922/2008 ( 922/2008 ) від 13.10.2008, N 940/2008 ( 940/2008 )
від 16.10.2008, N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008, N 33/2010
( 33/2010 ) від 16.01.2010 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 16 листопада 2004 року N 1417/2004
Території, на які поширюються повноваження
апеляційних адміністративних судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування апеляційного |Територія, на яку поширюються адміністративного суду | повноваження апеляційного | адміністративного суду ------------------------------------------------------------------ Вінницький апеляційний Вінницька, Хмельницька,
адміністративний суд Чернівецька області
Дніпропетровський апеляційний Дніпропетровська,
адміністративний суд Запорізька, Кіровоградська
області
Донецький апеляційний Донецька, Луганська області
адміністративний суд
Житомирський апеляційний Житомирська,
адміністративний суд Рівненська області
Київський апеляційний Київська, Черкаська,
адміністративний суд Чернігівська області,
місто Київ
Львівський апеляційний Волинська, Закарпатська,
адміністративний суд Івано-Франківська,
Львівська, Тернопільська
області
Одеський апеляційний Миколаївська, Одеська,
адміністративний суд Херсонська області
Севастопольський апеляційний Автономна Республіка Крим,
адміністративний суд місто Севастополь
Харківський апеляційний Полтавська, Сумська,
адміністративний суд Харківська області
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 941/2008 ( 941/2008 ) від 16.10.2008, N 812/2010 ( 812/2010 )
від 12.08.2010 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 3
до Указу Президента України
від 16 листопада 2004 року N 1417/2004
Мережа та кількісний склад суддів адміністративних
судів України
------------------------------------------------------------------ Найменування адміністративного |Кількість|Місцезнаходження суду суду | суддів | ------------------------------------------------------------------ Місцеві адміністративні суди
Окружний адміністративний суд 31 м. Сімферополь
Автономної Республіки Крим
Вінницький окружний 25 м. Вінниця
адміністративний суд
Волинський окружний 16 м. Луцьк
адміністративний суд
Дніпропетровський окружний 46 м. Дніпропетровськ
адміністративний суд
Донецький окружний 61 м. Донецьк
адміністративний суд
Житомирський окружний 20 м. Житомир
адміністративний суд
Закарпатський окружний 14 м. Ужгород
адміністративний суд
Запорізький окружний 28 м. Запоріжжя
адміністративний суд
Івано-Франківський окружний 22 м. Івано-Франківськ
адміністративний суд
Київський окружний 22 м. Київ
адміністративний суд
Кіровоградський окружний 16 м. Кіровоград
адміністративний суд
Луганський окружний 37 м. Луганськ
адміністративний суд
Львівський окружний 31 м. Львів
адміністративний суд
Миколаївський окружний 16 м. Миколаїв
адміністративний суд
Одеський окружний 31 м. Одеса
адміністративний суд
Полтавський окружний 22 м. Полтава
адміністративний суд
Рівненський окружний 16 м. Рівне
адміністративний суд
Сумський окружний 16 м. Суми
адміністративний суд
Тернопільський окружний 16 м. Тернопіль
адміністративний суд
Харківський окружний 40 м. Харків
адміністративний суд
Херсонський окружний 16 м. Херсон
адміністративний суд
Хмельницький окружний 19 м. Хмельницький
адміністративний суд
Черкаський окружний 19 м. Черкаси
адміністративний суд
Чернівецький окружний 13 м. Чернівці
адміністративний суд
Чернігівський окружний 16 м. Чернігів
адміністративний суд
Окружний адміністративний суд 49 м. Київ
міста Києва
Окружний адміністративний суд 14 м. Севастополь
міста Севастополя
Апеляційні адміністративні суди
Вінницький апеляційний 42 м. Вінниця
адміністративний суд
Дніпропетровський апеляційний 53 м. Дніпропетровськ
адміністративний суд
Донецький апеляційний 48 м. Донецьк
адміністративний суд
Житомирський апеляційний 38 м. Житомир
адміністративний суд
Київський апеляційний 58 м. Київ
адміністративний суд
Львівський апеляційний 61 м. Львів
адміністративний суд
Одеський апеляційний 37 м. Одеса
адміністративний суд
Севастопольський апеляційний 22 м. Севастополь
адміністративний суд
Харківський апеляційний 43 м. Харків
адміністративний суд
Разом: 1074
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 417/2007 ( 417/2007 ) від 16.05.2007, N 922/2008 ( 922/2008 )
від 13.10.2008, N 940/2008 ( 940/2008 ) від 16.10.2008, N 941/2008
( 941/2008 ) від 16.10.2008, N 33/2010 ( 33/2010 ) від
16.01.2010 }
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору