Про проголошення незалежності України
Постанова Верховної Ради України; Акт від 24.08.19911427-XII
Документ 1427-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.08.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проголошення незалежності України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.502 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною
демократичною державою.
З моменту проголошення незалежності чинними на території
України є тільки її Конституція ( 888-09 ), закони, постанови
Уряду та інші акти законодавства республіки.
1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на
підтвердження акта проголошення незалежності.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1427-XII

А К Т
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над
Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991
року, - продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на
Україні, - виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом
ООН та іншими міжнародно-правовими документами, - здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
урочисто
п р о г о л о ш у є
н е з а л е ж н і с т ь У к р а ї н и та створення самостійної
української держави - УКРАЇНИ.
Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно
Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 рокувгору