Про створення Єдиної супутникової системи передачі інформації
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.19961434
Документ 1434-96-п, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1996 р. N 1434
Київ
Про створення Єдиної супутникової
системи передачі інформації

З метою виконання Указу Президента України від 12 серпня 1996
р. N 698 ( 698/96 ) "Про Національний центр управління та
випробувань космічних засобів", захисту національних інтересів під
час провадження космічної діяльності, ефективного використання
потенціалу національних виробників та забезпечення потреб органів
державної влади в передачі та обробленні інформації Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Національне космічне агентство
відповідальність за реалізацію єдиної державної технічної політики
у галузі супутникових технологій, створення і експлуатацію Єдиної
супутникової системи передачі інформації (ЄССПІ) та виконання
функцій державного замовника і координатора робіт, пов'язаних із
створенням та експлуатацією цієї системи.
2. Установити, що органи виконавчої влади та організації,
діяльність яких пов'язана з інтересами національної безпеки (крім
державних підприємств та об'єднань зв'язку Міністерства зв'язку),
використовують або орендують ресурси супутникових і наземних
систем передачі інформації, користуються відповідними технічними
засобами через оператора ЄССПІ - державне підприємство "Укркосмос"
Національного космічного агентства.
3. Національному космічному агентству:
розробити й затвердити Положення про оператора ЄССПІ;
вжити заходів для прискорення робіт, пов'язаних із введенням
в дію окремих служб ЄССПІ, забезпечення повного розгортання
системи в 1998 році та запуску телекомунікаційного супутника
"Либідь" у 1999 році;
передбачити фінансування відповідних науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт з підтримки ЄССПІ в рамках
Державної космічної програми, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 7 червня 1994 р. N 371 ( 371-94-п ).
4. Не для друку.
5. Міністерству транспорту у встановленому порядку передати у
двомісячний термін берегову станцію Центр морського супутникового
зв'язку (ЦМС3-1, м. Одеса) Національному космічному агентству.
6. Погодитись з пропозицією Національного космічного
агентства про призначення державного підприємства "Укркосмос"
учасником експлуатаційної угоди про ІНМАРСАТ.
Міністерству закордонних справ повідомити депозитарію
експлуатаційної угоди про ІНМАРСАТ - Генеральному секретареві
Міждержавної морської консультативної організації про призначення
нового учасника від України у зазначеній угоді.
7. Установити, що всі станції системи ІНМАРСАТ, що належать
національним користувачам, підлягають реєстрації оператором ЄССПІ
та мають використовувати за наявності технічної можливості ресурси
Центру морського супутникового зв'язку (ЦМС3-1, м. Одеса).
8. Національному агентству з реконструкції та розвитку вжити
заходів щодо залучення іноземних інвестицій для розгортання ЄССПІ.
9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 вересня 1993 р. N 694 ( 694-93-п ) "Про
призначення учасника Експлуатаційної угоди про міжнародну
організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.30вгору