Документ 144-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.08.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Масика К.І. Першим заступником
Голови Ради Міністрів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст. 476 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Масика Костянтина Івановича Першим
заступником Голови Ради Міністрів Української РСР, увільнивши його
від обов'язків Заступника Голови Ради Міністрів Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 144-XIIвгору