Документ 1539-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2014. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1168)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) такі зміни:

1. У пункті 5 частини першої статті 1 слово "використання" замінити словом "застосування".

2. Частину десяту статті 4 після слів "спеціальними програмами" доповнити словами "спортсмени, які набули професійного статусу".

3. У статті 5:

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців та осіб без громадянства, які згідно із законодавством України мають право на працевлаштування без отримання такого дозволу) та зобов’язання роботодавця повідомити центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах міграції, зайнятості населення та трудової міграції про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства.

Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця";

частину десяту після слів "освітніх, наукових" доповнити словом "спортивних".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2014 року
№ 1539-VII
вгору