Документ 1594-99-п, поточна редакція — Прийняття від 30.08.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 1999 р. N 1594
Київ
Про перелік відкритих акціонерних товариств, пакети
акцій яких підлягають продажу у 1999 році за кошти

З метою забезпечення додаткових надходжень від приватизації
до державного бюджету Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, пакети
акцій яких підлягають продажу у 1999 році за кошти, згідно з
додатком.
2. Фонду державного майна у тижневий термін внести зміни до
планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, визначивши найбільш
ефективні способи продажу цих акцій, та затвердити помісячний
графік їх продажу.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1594
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких,
що раніше закріплені у державній власності,
підлягають продажу у 1999 році за кошти
------------------------------------------------------------------ Код згідно| Назва відкритого акціонерного | Розмір пакетів акцій, із ЄДРПОУ | товариства |що підлягають продажу, | | у відсотках до | | статутного фонду ------------------------------------------------------------------ 20834701 Кінескоп, м. Львів 25
222261 Стрийський завод ковальсько- 25
пресового обладнання
14308345 Інжинірингово-виробниче 25
об'єднання "Енергія",
м. Кривий Ріг
222120 Красноріченський 25
верстатобудівний завод
5768177 Дослідний кабельний завод, 25
м. Бердянськ
2494934 УкрНДІпроектстальконструкція, 25
м. Київ
5758730 Одеський кабельний завод 25
"Одескабель"

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору