Документ 1665-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до пункту 1
розділу XI "Прикінцеві положення"
Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" щодо реалізації на агропродовольчих
ринках продукції домашнього виробництва
та подвірного забою
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.23 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. У пункті 1 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) цифри "2010" замінити цифрами "2015".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     у тримісячний термін розробити та затвердити державну програму утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах населення;
 
     щорічно при розробці проекту державного бюджету на відповідний рік передбачати фінансування заходів державної програми утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах населення.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1665-VIвгору