Документ 1674/2005, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2007, підстава - 46/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення державного управління
у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та туберкульозу в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 46/2007 ( 46/2007 ) від 26.01.2007 }

З метою ефективної реалізації державної політики та створення
єдиної скоординованої системи управління у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, забезпечення надання
гарантованого рівня безоплатної висококваліфікованої
медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та
туберкульоз п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити головним органом з координації заходів щодо
реалізації єдиної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні Національну координаційну раду з питань запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2. Кабінету Міністрів України вирішити у двомісячний строк
питання щодо утворення у складі Міністерства охорони здоров'я
України Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам як урядового органу державного
управління з відповідним збільшенням у зв'язку з цим граничної
чисельності працівників Міністерства та затвердити до 1 березня
2006 року положення про цей Комітет.

{ Частину другу статті 2 виключено на підставі Указу
Президента N 46/2007 ( 46/2007 ) від 26.01.2007 }

3. Установити, що Міністр охорони здоров'я України має шість
заступників, у тому числі двох перших.
У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, Указ
Президента України від 4 листопада 2005 року N 1547 ( 1547/2005 )
"Про кількість заступників Міністра охорони здоров'я України".
4. Кабінету Міністрів України:
1) створити до 15 березня 2006 року всеукраїнську клініку для
лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, вирішивши в
установленому порядку питання її фінансування та забезпечення
відповідним приміщенням;
2) забезпечити створення до 1 липня 2006 року
референс-лабораторії при Українському центрі профілактики та
боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України, її
відповідне обладнання та розміщення;
3) вжити заходів щодо:
посилення контролю за додержанням законодавства з питань
закупівлі за рахунок державних коштів товарів, робіт і послуг у
галузі охорони здоров'я;
недопущення реалізації в Україні неякісних виробів медичного
призначення;
4) розробити та в установленому порядку внести пропозиції
щодо запровадження державного замовлення на закупівлю соціальних
послуг, зокрема з догляду за ВІЛ-інфікованими, хворими на СНІД і
туберкульоз.
5. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази,
вдосконалення структури та поліпшення кадрового забезпечення
центрів профілактики та боротьби зі СНІДом;
забезпечити до 1 березня 2006 року створення в обласних
центрах стаціонарних відділень для лікування хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД;
вирішити до 15 квітня 2006 року в установленому порядку
питання щодо функціонування в кожному районному центрі кабінетів
анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію.
6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки
України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту
вживати заходів щодо активізації пропаганди здорового способу
життя, інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в
Україні, формування толерантного ставлення до людей, хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, інформування про наслідки цих соціально
небезпечних хвороб.
7. Кабінету Міністрів України внести в установленому порядку
пропозиції щодо приведення актів Президента України у
відповідність із цим Указом та привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 1674/2005вгору