Документ 1691-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України,
затвердженого Законом України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 33-34, ст. 402 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239;
2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33,
ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187,
ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5,
ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368), такі зміни:
1. У розділі IV:
1) цифри і слова:
"2004 10 10 00 - - піддана тільки 1 євро 2 євро
тепловій обробці за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами і словами:
"2004 10 10 00|- - піддана тільки | | 20 | 40 | |тепловій обробці | | | |";
2) цифри і слова:
"2004 10 99 00 - - - інша 1 євро 2 євро
за 1 б/кг за 1 б/кг"
замінити цифрами і словом:
"2004 10 99 00|- - - інша | | 20 | 40 |".
2. У розділі XI:
1) цифри і слова:
"5204 11 00 00 - - з вмістом 4,2 10
бавовни 85 мас. %
або більше 5204 19 00 00 - - інші 4,2 10"
замінити цифрами і словами:
"5204 11 00 00|- - з вмістом | | 4 | 10 | |бавовни 85 мас. % | | | | |або більше | | | | 5204 19 00 00 |- - інші | | 4 | 10 |";
2) цифри і слово:
"5205 12 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 12 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
3) цифри і слово:
"5205 13 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 13 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
4) цифри і слово:
"5205 14 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 14 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
5) цифри і слово:
"5205 22 00 90 - - - інша 4,2 20"
замінити цифрами і словом:
"5205 22 00 90|- - - інша | | 4 | 20 |";
6) цифри і слово:
"5205 23 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 23 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
7) цифри і слово:
"5205 24 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 24 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
8) цифри і слово:
"5205 26 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 26 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
9) цифри і слово:
"5205 27 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 27 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
10) цифри і слово:
"5205 31 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 31 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
11) цифри і слово:
"5205 33 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 33 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
12) цифри і слово:
"5205 34 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 34 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
13) цифри і слово:
"5205 35 10 90 - - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 35 10 90|- - - - інша | | 4 | 15 |";
14) цифри і слово:
"5205 41 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 41 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
15) цифри і слово:
"5205 43 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 43 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
16) цифри і слово:
"5205 44 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 44 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
17) цифри і слово:
"5205 47 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 47 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
18) цифри і слово:
"5205 48 00 90 - - - інша 4,2 15"
замінити цифрами і словом:
"5205 48 00 90|- - - інша | | 4 | 15 |";
19) цифри і слова:
"5209 31 00 00 - - полотняного 8,2 20"
переплетення
замінити цифрами і словами:
"5209 31 00 00|- - полотняного | | 8 | 20 | |переплетення | | | |";
20) цифри і слова:
"5307 10 10 10 - - - з джуту 0,5 2
5307 10 10 90 - - - з інших 0,5 5
текстильних
луб'яних волокон 5307 10 90 00 - - з лінійною 0,5 5
щільністю понад
1000 децитексів
(менше 10-метричного
номера) 5307 20 00 00 - однокручена або 0,5 5"
багатокручена
замінити цифрами і словами:
"5307 10 10 10|- - - з джуту | | 0 | 2 | 5307 10 10 90 |- - - з інших | | 0 | 5 | |текстильних | | | | |луб'яних волокон | | | | 5307 10 90 00 |- - з лінійною | | 0 | 5 | |щільністю понад | | | | |1000 децитексів | | | | |(менше 10-метричного| | | | |номера) | | | | 5307 20 00 00 |- однокручена або | | 0 | 5 | |багатокручена | | | |";
21) цифри і слова:
"5310 10 10 00 - - завширшки 4,5 10
не більш як 150 см 5310 10 90 00 - - завширшки понад 4,5 10
150 см 5310 90 00 00 - інші 4,5 10"
замінити цифрами і словами:
"5310 10 10 00|- - завширшки | | 4 | 10 | |не більш як 150 см | | | | 5310 10 90 00 |- - завширшки понад | | 4 | 10 | |150 см | | | | 5310 90 00 00 |- інші | | 4 | 10 |";
22) цифри і слова:
"5505 10 10 00 - - з нейлону або 4,3 15
інших поліамідів 5505 10 30 00 - - з поліефіру 4,3 15
5505 10 50 00 - - акрилові чи 4,3 15
модакрилові 5505 10 70 00 - - з поліпропілену 4,3 15
5505 10 90 00 - - інші 4,3 15
5505 20 00 00 - із штучних волокон 4,4 15"
замінити цифрами і словами:
"5505 10 10 00|- - з нейлону або | | 4 | 15 | |інших поліамідів | | | | 5505 10 30 00 |- - з поліефіру | | 4 | 15 | 5505 10 50 00 |- - акрилові чи | | 4 | 15 | |модакрилові | | | | 5505 10 70 00 |- - з поліпропілену | | 4 | 15 | 5505 10 90 00 |- - інші | | 4 | 15 | 5505 20 00 00 |- із штучних волокон| | 4 | 15 |";
23) цифри і слова:
"5506 10 00 00 - з нейлону або інших 4,4 15
поліамідів 5506 20 00 00 - з поліестеру 4,4 15
5506 30 00 00 - акрилові чи 4,4 15
модифіковані
акрилові 5506 90 - інші:
5506 90 10 00 - - хлоринові 4,4 15"
волокна
замінити цифрами і словами:
"5506 10 00 00|- з нейлону або | | 4 | 15 | |інших поліамідів | | | | 5506 20 00 00 |- з поліестеру | | 4 | 15 | 5506 30 00 00 |- акрилові чи | | 4 | 15 | |модифіковані | | | | |акрилові | | | | 5506 90 |- інші: | | | | 5506 90 10 00 |- - хлоринові | | 4 | 15 | |волокна | | | |";
24) цифри і слова:
"5506 90 99 00 - - - інші 4,4 15
5507 00 00 00 Волокна штапельні 4,6 15"
штучні, піддані
кардо- чи
гребенечесанню або
оброблені іншим
способом для
прядіння
замінити цифрами і словами:
"5506 90 99 00|- - - інші | | 4 | 15 | 5507 00 00 00 |Волокна штапельні | | 4 | 15 | |штучні, піддані | | | | |кардо- чи | | | | |гребенечесанню або | | | | |оброблені іншим | | | | |способом для | | | | |прядіння | | | |";
25) цифри і слова:
"5509 11 00 00 - - пряжа 4,5 15
однониткова 5509 12 00 00 - - пряжа 4,5 15
однокручена або
багатокручена
- з вмістом
85 мас. % або
більше поліефірних
штапельних волокон: 5509 21 - - пряжа
однониткова: 5509 21 10 00 - - - невибілена або 4,5 15
вибілена 5509 21 90 00 - - - інша 4,5 15
5509 22 - - пряжа однокручена
або багатокручена: 5509 22 10 00 - - - невибілена або 4,5 15
вибілена 5509 22 90 00 - - - інша 4,5 15
- з вмістом
85 мас. % або більше
штапельних волокон
акрилу або
модакрилу: 5509 31 - - пряжа однониткова:
5509 31 10 00 - - - невибілена або 4,5 15
вибілена 5509 31 90 00 - - - інша 4,5 15
5509 32 - - пряжа
однокручена або
багатокручена: 5509 32 10 00 - - - невибілена або 4,5 15"
вибілена
замінити цифрами і словами:
"5509 11 00 00|- - пряжа | | 4 | 15 | |однониткова | | | | 5509 12 00 00 |- - пряжа | | 4 | 15 | |однокручена або | | | | |багатокручена | | | | |- з вмістом | | | | |85 мас. % або більше| | | | |поліефірних | | | | |штапельних волокон: | | | | 5509 21 |- - пряжа | | | | |однониткова: | | | | 5509 21 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 21 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | 5509 22 |- - пряжа | | | | |однокручена або | | | | |багатокручена: | | | | 5509 22 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 22 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | |- з вмістом 85 мас. | | | | |% або більше | | | | |штапельних волокон | | | | |акрилу або | | | | |модакрилу: | | | | 5509 31 |- - пряжа | | | | |однониткова: | | | | 5509 31 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 31 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | 5509 32 |- - пряжа | | | | |однокручена або | | | | |багатокручена: | | | | 5509 32 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | |";
26) цифри і слова:
"5509 41 10 00 - - - невибілена 4,5 15
або вибілена 5509 41 90 00 - - - інша 4,5 15
5509 42 - - пряжа
однокручена або
багатокручена: 5509 42 10 00 - - - невибілена 4,5 15
або вибілена 5509 42 90 00 - - - інша 4,5 15"
замінити цифрами і словами:
"5509 41 10 00|- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 41 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | 5509 42 |- - пряжа | | | | |однокручена або | | | | |багатокручена: | | | | 5509 42 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 42 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 |";
27) цифри і слова:
"5509 52 10 00 - - - невибілена 4,5 15
або вибілена 5509 52 90 00 - - - інша 4,5 15
5509 53 00 00 - - змішана 4,5 15
головним чином або
винятково
з бавовною 5509 59 00 00 - - інша 4,5 15
- пряжа інша
з акрилових або
модакрилових
штапельних волокон: 5509 61 - - змішана
головним чином або
винятково, з вовною
чи тонким волосом
тварин: 5509 61 10 00 - - - невибілена 4,5 15"
або вибілена
замінити цифрами і словами:
"5509 52 10 00|- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 52 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | 5509 53 00 00 |- - змішана | | 4 | 15 | |головним чином або | | | | |винятково | | | | |з бавовною | | | | 5509 59 00 00 |- - інша | | 4 | 15 | |- пряжа інша | | | | |з акрилових або | | | | |модакрилових | | | | |штапельних волокон: | | | | 5509 61 |- - змішана | | | | |головним чином або | | | | |винятково з вовною | | | | |чи тонким волосом | | | | |тварин: | | | | 5509 61 10 00 |- - - невибілена або| | 4 | 15 | |вибілена | | | |";
28) цифри і слова:
"5509 62 00 00 - - змішана 4,5 15
головним чином або
винятково
з бавовною 5509 69 00 00 - - інша 4,5 15
- пряжа інша: 5509 91 - - змішана
головним чином або
винятково з вовною
чи тонким волосом
тварин: 5509 91 10 00 - - - невибілена 4,5 15
або вибілена 5509 91 90 00 - - - інша 4,5 15
5509 92 00 00 - - змішана 4,5 15
головним чином або
винятково
з бавовною 5509 99 00 00 - - інша 4,5 15"
замінити цифрами і словами:
"5509 62 00 00|- - змішана | | 4 | 15 | |головним чином або | | | | |винятково | | | | |з бавовною | | | | 5509 69 00 00 |- - інша | | 4 | 15 | |- пряжа інша: | | | | 5509 91 |- - змішана | | | | |головним чином або | | | | |винятково з вовною | | | | |чи тонким волосом | | | | |тварин: | | | | 5509 91 10 00 |- - - невибілена | | 4 | 15 | |або вибілена | | | | 5509 91 90 00 |- - - інша | | 4 | 15 | 5509 92 00 00 |- - змішана | | 4 | 15 | |головним чином або | | | | |винятково | | | | |з бавовною | | | | 5509 99 00 00 |- - інша | | 4 | 15 |";
29) цифри і слова:
"5601 22 91 00 - - - - із 4,1 40
синтетичних волокон 5601 22 99 00 - - - - із штучних 4,1 40"
волокон
замінити цифрами і словами:
"5601 22 91 00|- - - - із | | 4 | 40 | |синтетичних волокон | | | | 5601 22 99 00 |- - - - із штучних | | 4 | 40 | |волокон | | | |";
30) цифри і слова:
"5604 10 00 00 - гумові нитки та 4,2 20"
корд, з текстильним
покриттям
замінити цифрами і словами:
"5604 10 00 00|- гумові нитки та | | 4 | 20 | |корд, з текстильним | | | | |покриттям | | | |";
31) цифри і слова:
"5604 90 00 00 - інші 4,2 20
5605 00 00 00 Нитки металізовані, 4,1 20"
позументні або
непозументні, що є
текстильними,
стрічковими нитками
та нитками подібної
форми товарної
позиції 5404 або
5405, комбіновані з
металом у вигляді
ниток, стрічок,
порошку, або
покриті металом
замінити цифрами і словами:
"5604 90 00 00|- інші | | 4 | 20 | 5605 00 00 00 |Нитки металізовані, | | 4 | 20 | |позументні або | | | | |непозументні, що є | | | | |текстильними, | | | | |стрічковими нитками | | | | |та нитками подібної | | | | |форми товарної | | | | |позиції 5404 або | | | | |5405, комбіновані | | | | |з металом у вигляді | | | | |ниток, стрічок, | | | | |порошку, або | | | | |покриті металом | | | |";
32) цифри і слова
"5701 10 10 00 - - з вмістом понад 8,1 30%, але
10 мас. % шовку або не менш
шовкових відходів, як 3,5
крім гребеневих євро за
пачосів 1 кв. м
- - інші: 5701 10 91 00 - - - з вмістом 8,2%, але 30%, але
не більш як 350 не більш не менш
вузлів на 1 м як 2,8 як 3,5
основи євро за євро за
1 кв. м 1 кв. м 5701 10 93 00 - - - з вмістом 8,2%, але 30%, але
понад 350 вузлів, не більш не менш
але не більш як 2,8 як 3,5
як 500 вузлів євро за євро за
на 1 м основи 1 кв. м 1 кв. м 5701 10 99 00 - - - з вмістом 8,2%, але 30%, але
понад 500 вузлів не більш не менш
на 1 м основи як 2,8 як 3,5
євро за євро за
1 кв. м 1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 10 10 00|- - з вмістом понад | | 8 |30%, але | |10 мас. % шовку або | | |не менш | |шовкових відходів, | | |як 3,5 | |крім гребеневих | | |євро за | |пачосів | | |1 кв. м | |- - інші: | | | | 5701 10 91 00 |- - - з вмістом | |8%, але |30%, але | |не більш як | |не більш |не менш | |350 вузлів на 1 м | |як 2,8 |як 3,5 | |основи | |євро за |євро за | | | |1 кв. м |1 кв. м | 5701 10 93 00 |- - - з вмістом | |8%, але |30%, але | |понад 350 вузлів, | |не більш |не менш | |але не більш | |як 2,8 |як 3,5 | |як 500 вузлів | |євро за |євро за | |на 1 м основи | |1 кв. м |1 кв. м | 5701 10 99 00 |- - - з вмістом | |8%, але |30%, але | |понад 500 вузлів | |не більш |не менш | |на 1 м основи | |як 2,8 |як 3,5 | | | |євро за |євро за | | | |1 кв. м |1 кв. м |";
33) цифри і слова:
"5701 90 90 00 - - з інших 3,8 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 3,5
євро за
1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5701 90 90 00|- - з інших | | 3,5 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м |";
34) цифри і слова:
"5702 10 00 00 - килими "килим", 3,3 30%, але
"сумах", "кермани" не менш
та подібні килими як 3,5
ручної роботи євро за
1 кв. м 5702 20 00 00 - покриття для 4,4 30%, але
підлоги не менш
з кокосового як 3,5
волокна євро за
1 кв. м
- інші, ворсові,
необроблені: 5702 31 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 5702 31 10 00 - - - килими 8,1 30%, але
аксмінстерські не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 31 30 00 - - - килими 8,1 30%, але
"вільтон" не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 10 00 00|- килими "килим", | | 3 |30%, але | |"сумах", "кермани" | | |не менш | |та подібні килими | | |як 3,5 | |ручної роботи | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 20 00 00 |- покриття для | | 4 |30%, але | |підлоги | | |не менш | |з кокосового | | |як 3,5 | |волокна | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- інші, ворсові, | | | | |необроблені: | | | | 5702 31 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 5702 31 10 00 |- - - килими | | 8 |30%, але | |аксмінстерські | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 31 30 00 |- - - килими | | 8 |30%, але | |"вільтон" | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м |";
35) цифри і слова:
"5702 32 10 00 - - - килими 8,1 30%, але
аксмінстерські не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 32 90 00 - - - інші 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 39 - - з інших
текстильних
матеріалів: 5702 39 10 00 - - - з бавовни 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 39 90 00 - - - інші 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м
- інші, ворсові,
оброблені: 5702 41 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 5702 41 10 00 - - - килими 8,1 30%, але
аксмінстерські не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 41 90 00 - - - інші 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 42 - - із синтетичних
або штучних
текстильних
матеріалів: 5702 42 10 00 - - - килими 8,1 30%, але
аксмінстерські не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 42 90 00 - - - інші 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 49 - - з інших
текстильних
матеріалів: 5702 49 10 00 - - - з бавовни 8,1 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 32 10 00|- - - килими | | 8 |30%, але | |аксмінстерські | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 32 90 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 39 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5702 39 10 00 |- - - з бавовни | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 39 90 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- інші, ворсові, | | | | |оброблені: | | | | 5702 41 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 5702 41 10 00 |- - - килими | | 8 |30%, але | |аксмінстерські | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 41 90 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 42 |- - із синтетичних | | | | |або штучних | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5702 42 10 00 |- - - килими | | 8 |30%, але | |аксмінстерські | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 42 90 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 49 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5702 49 10 00 |- - - з бавовни | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м |";
36) цифри і слова:
"5702 51 00 00 - - з вовни або 8,1 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 52 00 00 - - із синтетичних 8,1 30%, але
або штучних не менш
текстильних як 3,5
матеріалів євро за
1 кв. м 5702 59 00 00 - - з інших 8,1 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 3,5
євро за
1 кв. м
- інші, неворсові,
оброблені: 5702 91 00 00 - - з вовни або 8,1 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 3,5
євро за
1 кв. м 5702 92 00 00 - - із синтетичних 8,1 30%, але
або штучних не менш
текстильних як 3,5
матеріалів євро за
1 кв. м 5702 99 00 00 - - з інших 8,1 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 3,5
євро за
1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5702 51 00 00|- - з вовни або | | 8 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 52 00 00 |- - із синтетичних | | 8 |30%, але | |або штучних | | |не менш | |текстильних | | |як 3,5 | |матеріалів | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 59 00 00 |- - з інших | | 8 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- інші, неворсові, | | | | |оброблені: | | | | 5702 91 00 00 |- - з вовни або | | 8 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 92 00 00 |- - із синтетичних | | 8 |30%, але | |або штучних | | |не менш | |текстильних | | |як 3,5 | |матеріалів | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5702 99 00 00 |- - з інших | | 8 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м |";
37) цифри і слова:
"5703 10 10 00 - - вибивні 8,6 30%, але
тафтингові не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5703 10 90 00 - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5703 20 - з нейлону або
інших поліамідів:
- - вибивні
тафтингові: 5703 20 11 00 - - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною як 3,5
площею 0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 20 19 00 - - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м
- - інші: 5703 20 91 00 - - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною як 3,5
площею 0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 20 99 00 - - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5703 30 - з інших
синтетичних або
штучних текстильних
матеріалів:
- - з поліпропілену: 5703 30 11 00 - - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною площею як 3,5
0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 30 19 00 - - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м
- - інші:
- - - вибивні тафтингові: 5703 30 51 00 - - - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною як 3,5
площею 0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 30 59 00 - - - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м
- - - інші: 5703 30 91 00 - - - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною як 3,5
площею 0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 30 99 00 - - - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м 5703 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 5703 90 10 00 - - у вигляді 8,6 30%, але
квадратів, не менш
з максимальною як 3,5
площею 0,3 кв. м євро за
1 кв. м 5703 90 90 00 - - інші 8,6 30%, але
не менш
як 3,5
євро за
1 кв. м"
замінити цифрами і словами:
"5703 10 10 00|- - вибивні | | 8 |30%, але | |тафтингові | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 10 90 00 |- - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 20 |- з нейлону або | | | | |інших поліамідів: | | | | |- - вибивні | | | | |тафтингові: | | | | 5703 20 11 00 |- - - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 20 19 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- - інші: | | | | 5703 20 91 00 |- - - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 20 99 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 30 |- з інших | | | | |синтетичних або | | | | |штучних текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - з | | | | |поліпропілену: | | | | 5703 30 11 00 |- - - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 30 19 00 |- - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- - інші: | | | | |- - - вибивні | | | | |тафтингові: | | | | 5703 30 51 00 |- - - - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 30 59 00 |- - - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | |- - - інші: | | | | 5703 30 91 00 |- - - - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 30 99 00 |- - - - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5703 90 10 00 |- - у вигляді | | 8 |30%, але | |квадратів | | |не менш | |з максимальною | | |як 3,5 | |площею 0,3 кв. м | | |євро за | | | | |1 кв. м | 5703 90 90 00 |- - інші | | 8 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3,5 | | | | |євро за | | | | |1 кв. м |";
38) цифри і слова:
"5705 00 10 00 - з вовни або 8,1 60
тонкого волосу
тварин
- із синтетичних та
штучних текстильних
матеріалів: 5705 00 31 00 - - у вигляді 8,1 60
квадратів
з максимальною
площею 0,3 кв. м 5705 00 39 00 - - інші 8,1 60
5705 00 90 00 - - з інших 8,1 60"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"5705 00 10 00|- з вовни або | | 8 | 60 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | |- із синтетичних та | | | | |штучних текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5705 00 31 00 |- - у вигляді | | 8 | 60 | |квадратів | | | | |з максимальною | | | | |площею 0,3 кв. м | | | | 5705 00 39 00 |- - інші | | 8 | 60 | 5705 00 90 00 |- - з інших | | 8 | 60 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
39) цифри і слова:
"5801 10 00 00 - з вовни овець або 8,7 40
тонкого волосу
тварин
- з бавовни: 5801 21 00 00 - - тканини 8,2 40
з нерозрізаним
утоковим ворсом 5801 22 00 00 - - вельвет-корд 8,7 40
з розрізаним ворсом 5801 23 00 00 - - інші тканини 8,7 40
з утоковим ворсом 5801 24 00 00 - - тканини 8,7 40
з основним
нерозрізаним ворсом 5801 25 00 00 - - тканини 8,7 40
з основним
розрізаним ворсом 5801 26 00 00 - - тканини 8,7 40
із синелі
- тканини
із синтетичних і
штучних волокон: 5801 31 00 00 - - тканини 8,3 40
з нерозрізаним
утоковим ворсом 5801 32 00 00 - - вельвет-корд 8,7 40
з розрізаним ворсом 5801 33 00 00 - - інші тканини 8,7 40
з утоковим ворсом 5801 34 00 00 - - тканини 8,7 40
з основним
нерозрізаним ворсом 5801 35 00 00 - - тканини 8,7 40
з основним
розрізаним ворсом 5801 36 00 00 - - тканини 8,7 40
із синелі 5801 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 5801 90 10 00 - - з льону 8,7 40
5801 90 90 00 - - інші 8,7 40"
замінити цифрами і словами:
"5801 10 00 00|- з вовни овець або | | 8 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | |- з бавовни: | | | | 5801 21 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з нерозрізаним | | | | |утоковим ворсом | | | | 5801 22 00 00 |- - вельвет-корд | | 8 | 40 | |з розрізаним ворсом | | | | 5801 23 00 00 |- - інші тканини | | 8 | 40 | |з утоковим ворсом | | | | 5801 24 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з основним | | | | |нерозрізаним ворсом | | | | 5801 25 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з основним | | | | |розрізаним ворсом | | | | 5801 26 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |із синелі | | | | |- тканини із | | | | |синтетичних і | | | | |штучних волокон: | | | | 5801 31 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з нерозрізаним | | | | |утоковим ворсом | | | | 5801 32 00 00 |- - вельвет-корд | | 8 | 40 | |з розрізаним ворсом | | | | 5801 33 00 00 |- - інші тканини | | 8 | 40 | |з утоковим ворсом | | | | 5801 34 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з основним | | | | |нерозрізаним ворсом | | | | 5801 35 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |з основним | | | | |розрізаним ворсом | | | | 5801 36 00 00 |- - тканини | | 8 | 40 | |із синелі | | | | 5801 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5801 90 10 00 |- - з льону | | 8 | 40 | 5801 90 90 00 |- - інші | | 8 | 40 |";
40) цифри і слова:
"5802 11 00 00 - - невибілені 8,2 40"
[сурові]
замінити цифрами і словами:
"5802 11 00 00|- - невибілені | | 8 | 40 | |[сурові] | | | |";
41) цифри і слова:
"5802 20 00 00 - тканини махрові 8,7 40"
для рушників та
подібні махрові
тканини з інших
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"5802 20 00 00|- тканини махрові | | 8 | 40 | |для рушників та | | | | |подібні махрові | | | | |тканини з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
42) цифри і слова:
"5803 90 30 00 - - із синтетичних 8,3 40
волокон 5803 90 50 00 - - із штучних 8,3 40"
волокон
замінити цифрами і словами:
"5803 90 30 00|- - із синтетичних | | 8 | 40 | |волокон | | | | 5803 90 50 00 |- - із штучних | | 8 | 40 | |волокон | | | |";
43) цифри і слова:
"5804 10 90 00 - - інші 8,5 40
- мережива
машинного в'язання: 5804 21 - - із синтетичних
або штучних
волокон: 5804 21 10 00 - - - виготовлені 8,4 40
на тамбурних
машинах 5804 21 90 00 - - - інші 8,4 40
5804 29 - - з інших
текстильних
матеріалів: 5804 29 10 00 - - - виготовлені 8,4 40
на тамбурних
машинах 5804 29 90 00 - - - інші 8,4 40
5804 30 00 00 - мережива ручної 8,5 40"
роботи
замінити цифрами і словами:
"5804 10 90 00|- - інші | | 8 | 40 | |- мережива | | | | |машинного в'язання: | | | | 5804 21 |- - із синтетичних | | | | |або штучних | | | | |волокон: | | | | 5804 21 10 00 |- - - виготовлені | | 8 | 40 | |на тамбурних | | | | |машинах | | | | 5804 21 90 00 |- - - інші | | 8 | 40 | 5804 29 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 5804 29 10 00 |- - - виготовлені | | 8 | 40 | |на тамбурних | | | | |машинах | | | | 5804 29 90 00 |- - - інші | | 8 | 40 | 5804 30 00 00 |- мережива ручної | | 8 | 40 | |роботи | | | |";
44) цифри і слово:
"5807 90 90 00 - - інші 8,4 40"
замінити цифрами і словом:
"5807 90 90 00|- - інші | | 8 | 40 |";
45) цифри і слово:
"5810 10 90 00 - - інші 8,5 40"
замінити цифрами і словом:
"5810 10 90 00|- - інші | | 8 | 40 |";
46) цифри і слова:
"5811 00 00 00 Стьобана текстильна 8,3 40"
продукція у куску,
що складається
з одного або
декількох шарів
текстильних
матеріалів,
з'єднаних
з прокладним
матеріалом
прошиванням або
іншим способом,
крім вишивки
товарної позиції
5810
замінити цифрами і словами:
"5811 00 00 00|Стьобана текстильна | | 8 | 40 | |продукція у куску, | | | | |що складається | | | | |з одного або | | | | |декількох шарів | | | | |текстильних | | | | |матеріалів, | | | | |з'єднаних | | | | |з прокладним | | | | |матеріалом | | | | |прошиванням або | | | | |іншим способом, | | | | |крім вишивки | | | | |товарної позиції | | | | |5810 | | | |";
47) цифри і слово:
"5902 10 90 00 - - інші 8,3 20"
замінити цифрами і словом:
"5902 10 90 00|- - інші | | 8 | 20 |";
48) цифри і слово:
"5902 20 90 00 - - інші 8,3 20"
замінити цифрами і словом:
"5902 20 90 00|- - інші | | 8 | 20 |";
49) цифри і слова:
"5903 10 10 00 - - просочені 8,4 15
5903 10 90 00 - - покриті або 8,4 20
дубльовані 5903 20 - поліуретаном:
5903 20 10 00 - - просочені 8,4 20
5903 20 90 00 - - покриті або 8,4 20
дубльовані 5903 90 - інші:
5903 90 10 00 - - просочені 8,4 20
- - покриті або
дубльовані: 5903 90 91 00 - - - похідними 8,4 20
целюлози або
іншими пластичними
матеріалами, при
цьому текстильний
матеріал створює
лицьовий бік 5903 90 99 00 - - - інші 8,4 20"
замінити цифрами і словами:
"5903 10 10 00|- - просочені | | 8 | 15 | 5903 10 90 00 |- - покриті або | | 8 | 20 | |дубльовані | | | | 5903 20 |- поліуретаном: | | | | 5903 20 10 00 |- - просочені | | 8 | 20 | 5903 20 90 00 |- - покриті або | | 8 | 20 | |дубльовані | | | | 5903 90 |- інші: | | | | 5903 90 10 00 |- - просочені | | 8 | 20 | |- - покриті або | | | | |дубльовані: | | | | 5903 90 91 00 |- - - похідними | | 8 | 20 | |целюлози або | | | | |іншими пластичними | | | | |матеріалами, при | | | | |цьому текстильний | | | | |матеріал створює | | | | |лицьовий бік | | | | 5903 90 99 00 |- - - інші | | 8 | 20 |";
50) цифри і слова:
"5905 00 31 00 - - - невибілені 8,6 40
[сурові] 5905 00 39 00 - - - інші 8,6 40
5905 00 50 00 - - з джуту 4,5 40
5905 00 70 00 - - із синтетичних 8,3 20"
або штучних волокон
замінити цифрами і словами:
"5905 00 31 00|- - - невибілені | | 8 | 40 | |[сурові] | | | | 5905 00 39 00 |- - - інші | | 8 | 40 | 5905 00 50 00 |- - з джуту | | 4 | 40 | 5905 00 70 00 |- - із синтетичних | | 8 | 20 | |або штучних волокон | | | |";
51) цифри і слова:
"6001 10 00 00 - полотна 8,4 15%, але
довговорсові не менш
як 0,5
євро за
1 кг
- полотна
з нерозрізаним
ворсом: 6001 21 00 00 - - з бавовни 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 22 00 00 - - із штучного 8,4 15%, але
або синтетичного не менш
волокна як 0,5
євро
за 1 кг 6001 29 - - з іншої
текстильної
сировини: 6001 29 10 00 - - - з вовни або 8,4 15%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 0,5
євро
за 1 кг 6001 29 90 00 - - - інші 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг
- інші: 6001 91 - - з бавовни:
6001 91 10 00 - - - невибілені 8,4 15%, але
[сурові] або не менш
вибілені як 0,5
євро
за 1 кг 6001 91 30 00 - - - пофарбовані 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 91 50 00 - - - з ниток 8,4 15%, але
різних кольорів не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 91 90 00 - - - набивні 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 92 - - із синтетичного
або штучного
волокна: 6001 92 10 00 - - - невибілені 8,4 15%, але
[сурові] або не менш
вибілені як 0,5
євро
за 1 кг 6001 92 30 00 - - - пофарбовані 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 92 50 00 - - - з ниток 8,4 15%, але
різних кольорів не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 92 90 00 - - - набивні 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6001 99 - - з іншої
текстильної
сировини: 6001 99 10 00 - - - з вовни або 8,4 15%, але
з тонкого волосу не менш
тварин як 0,5
євро
за 1 кг 6001 99 90 00 - - - інші 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"6001 10 00 00|- полотна | | 8 |15%, але | |довговорсові | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | |- полотна | | | | |з нерозрізаним | | | | |ворсом: | | | | 6001 21 00 00 |- - з бавовни | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро за | | | | |1 кг | 6001 22 00 00 |- - із штучного | | 8 |15%, але | |або синтетичного | | |не менш | |волокна | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 29 |- - з іншої | | | | |текстильної | | | | |сировини: | | | | 6001 29 10 00 |- - - з вовни або | | 8 |15%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 29 90 00 |- - - інші | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | |- інші: | | | | 6001 91 |- - з бавовни: | | | | 6001 91 10 00 |- - - невибілені | | 8 |15%, але | |[сурові] або | | |не менш | |вибілені | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 91 30 00 |- - - пофарбовані | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 91 50 00 |- - - з ниток | | 8 |15%, але | |різних кольорів | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 91 90 00 |- - - набивні | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 92 |- - із синтетичного | | | | |або штучного | | | | |волокна: | | | | 6001 92 10 00 |- - - невибілені | | 8 |15%, але | |[сурові] або | | |не менш | |вибілені | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 92 50 00 |- - - з ниток | | 8 |15%, але | |різних кольорів | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 92 90 00 |- - - набивні | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 99 |- - з іншої | | | | |текстильної | | | | |сировини: | | | | 6001 99 10 00 |- - - з вовни або | | 8 |15%, але | |з тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6001 99 90 00 |- - - інші | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг |";
52) цифри і слова:
"6002 10 10 00 - - з вмістом 8,4 1 євро
5 мас. % або більше за 1 кг"
еластомірних ниток,
але без вмісту
гумових ниток
замінити цифрами і словами:
"6002 10 10 00|- - з вмістом | | 8 |1 євро | |5 мас. % або більше | | |за 1 кг | |еластомірних ниток, | | | | |але без вмісту | | | | |гумових ниток | | | |";
53) цифри і слова:
"6002 20 10 00 - - з вовни або 8,4 20
з тонкого волосу
тварин
- - із синтетичних
волокон: 6002 20 31 00 - - - мереживо 8,4 20
Рашель 6002 20 39 00 - - - інше 8,4 20
6002 20 50 00 - - із штучних 8,4 20
волокон 6002 20 70 00 - - з бавовни 8,4 20
6002 20 90 00 - - інші 8,4 20
6002 30 - завширшки понад
30 см з вмістом
5 мас. % або
більше
еластомірних або
гумових ниток: 6002 30 10 00 - - з вмістом 8,4 20"
5 мас. % або
більше
еластомірних
ниток, але без
вмісту гумових
ниток
замінити цифрами і словами:
"6002 20 10 00|- - з вовни або | | 8 | 20 | |з тонкого волосу | | | | |тварин | | | | |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6002 20 31 00 |- - - мереживо | | 8 | 20 | |Рашель | | | | 6002 20 39 00 |- - - інше | | 8 | 20 | 6002 20 50 00 |- - із штучних | | 8 | 20 | |волокон | | | | 6002 20 70 00 |- - з бавовни | | 8 | 20 | 6002 20 90 00 |- - інші | | 8 | 20 | 6002 30 |- завширшки понад | | | | |30 см з вмістом | | | | |5 мас. % або | | | | |більше | | | | |еластомірних або | | | | |гумових ниток: | | | | 6002 30 10 00 |- - з вмістом | | 8 | 20 | |5 мас. % або | | | | |більше | | | | |еластомірних | | | | |ниток, але без | | | | |вмісту гумових | | | | |ниток | | | |";
54) цифри і слова:
"6002 41 00 00 - - з вовни або 8,4 15%, але
з тонкого волосу не менш
тварин як 0,5
євро
за 1 кг 6002 42 - - з бавовни:
6002 42 10 00 - - - невибілені 8,4 15%, але
[сурові] або не менш
вибілені як 0,5
євро
за 1 кг 6002 42 30 00 - - - пофарбовані 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6002 42 50 00 - - - з ниток 8,4 15%, але
різних кольорів не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6002 42 90 00 - - - набивні 8,4 15%, але
не менш
як 0,5
євро
за 1 кг 6002 43 - - із синтетичних
або штучних волокон:
- - - із синтетичних
волокон: 6002 43 11 00 - - - - для гардин, 8,4 2 євро
включаючи тюлеві за 7,5
кв. м 6002 43 19 00 - - - - мереживо 8,4 20
Рашель
- - - - інше: 6002 43 31 00 - - - - - невибілені 8,4 20
[сурові] або
вибілені 6002 43 33 00 - - - - - 8,4 20
пофарбовані 6002 43 35 00 - - - - - з ниток 8,4 20
різних кольорів 6002 43 39 00 - - - - - набивні 8,4 20
- - - із штучних
волокон: 6002 43 50 00 - - - - для гардин, 8,4 20
включаючи тюлеві
- - - - інші: 6002 43 91 00 - - - - - невибілені 8,4 20
[сурові] або
вибілені 6002 43 93 00 - - - - - 8,4 20
пофарбовані 6002 43 95 00 - - - - - з ниток 8,4 20
різних кольорів 6002 43 99 00 - - - - - набивні 8,4 20
6002 49 00 00 - - інші 8,4 20
- інші: 6002 91 00 00 - - з вовни або 8,4 20
з тонкого волосу
тварин 6002 92 - - з бавовни:
6002 92 10 00 - - - невибілені 8,4 20
[сурові] або
вибілені 6002 92 30 00 - - - пофарбовані 8,4 20
6002 92 50 00 - - - з ниток різних 8,4 20
кольорів 6002 92 90 00 - - - набивні 8,4 20
6002 93 - - із синтетичних
або штучних волокон:
- - - із синтетичних
волокон: 6002 93 10 00 - - - - для гардин, 8,4 20
включаючи тюлеві
- - - - інші: 6002 93 31 00 - - - - - невибілені 8,4 20
[сурові] або
вибілені 6002 93 33 00 - - - - - 8,4 20
пофарбовані 6002 93 35 00 - - - - - з ниток 8,4 20
різних кольорів 6002 93 39 00 - - - - - набивні 8,4 20
- - - із штучних
волокон: 6002 93 91 00 - - - - для гардин, 8,4 20
включаючи тюлеві 6002 93 99 00 - - - - інші 8,4 20
6002 99 00 00 - - інші 8,4 20"
замінити цифрами і словами:
"6002 41 00 00|- - з вовни або | | 8 |15%, але | |з тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6002 42 |- - з бавовни: | | | | 6002 42 10 00 |- - - невибілені | | 8 |15%, але | |[сурові] або | | |не менш | |вибілені | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6002 42 30 00 |- - - пофарбовані | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6002 42 50 00 |- - - з ниток різних| | 8 |15%, але | |кольорів | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6002 42 90 00 |- - - набивні | | 8 |15%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,5 | | | | |євро | | | | |за 1 кг | 6002 43 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | |- - - із синтетичних| | | | |волокон: | | | | 6002 43 11 00 |- - - - для гардин, | | 8 |2 євро | |включаючи тюлеві | | |за 7,5 | | | | |кв. м | 6002 43 19 00 |- - - - мереживо | | 8 | 20 | |Рашель | | | | |- - - - інше: | | | | 6002 43 31 00 |- - - - - невибілені| | 8 | 20 | |[сурові] або | | | | |вибілені | | | | 6002 43 33 00 |- - - - - | | 8 | 20 | |пофарбовані | | | | 6002 43 35 00 |- - - - - з ниток | | 8 | 20 | |різних кольорів | | | | 6002 43 39 00 |- - - - - набивні | | 8 | 20 | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6002 43 50 00 |- - - - для гардин, | | 8 | 20 | |включаючи тюлеві | | | | |- - - - інші: | | | | 6002 43 91 00 |- - - - - невибілені| | 8 | 20 | |[сурові] або | | | | |вибілені | | | | 6002 43 93 00 |- - - - - | | 8 | 20 | |пофарбовані | | | | 6002 43 95 00 |- - - - - з ниток | | 8 | 20 | |різних кольорів | | | | 6002 43 99 00 |- - - - - набивні | | 8 | 20 | 6002 49 00 00 |- - інші | | 8 | 20 | |- інші: | | | | 6002 91 00 00 |- - з вовни або | | 8 | 20 | |з тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6002 92 |- - з бавовни: | | | | 6002 92 10 00 |- - - невибілені | | 8 | 20 | |[сурові] або | | | | |вибілені | | | | 6002 92 30 00 |- - - пофарбовані | | 8 | 20 | 6002 92 50 00 |- - - з ниток різних| | 8 | 20 | |кольорів | | | | 6002 92 90 00 |- - - набивні | | 8 | 20 | 6002 93 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | |- - - із синтетичних| | | | |волокон: | | | | 6002 93 10 00 |- - - - для гардин, | | 8 | 20 | |включаючи тюлеві | | | | |- - - - інші: | | | | 6002 93 31 00 |- - - - - невибілені| | 8 | 20 | |[сурові] або | | | | |вибілені | | | | 6002 93 33 00 |- - - - - | | 8 | 20 | |пофарбовані | | | | 6002 93 35 00 |- - - - - з ниток | | 8 | 20 | |різних кольорів | | | | 6002 93 39 00 |- - - - - набивні | | 8 | 20 | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6002 93 91 00 |- - - - для гардин, | | 8 | 20 | |включаючи тюлеві | | | | 6002 93 99 00 |- - - - інші | | 8 | 20 | 6002 99 00 00 |- - інші | | 8 | 20 |";
55) цифри і слова:
"6101 10 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, плащі та
подібні вироби 6101 10 90 00 - - анораки, куртки 12,2 20
та подібні вироби 6101 20 - з бавовни:
6101 20 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, плащі та
подібні вироби 6101 20 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40
та подібні вироби 6101 30 - із синтетичних або
штучних волокон: 6101 30 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, плащі та
подібні вироби 6101 30 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40
та подібні вироби 6101 90 - з іншої
текстильної
сировини: 6101 90 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, накидки та
подібні вироби 6101 90 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40"
та подібні вироби
замінити цифрами і словами:
"6101 10 10 00|- - пальта, | | 12 | 40 | |дощовики, плащі та | | | | |подібні вироби | | | | 6101 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 20 | |та подібні вироби | | | | 6101 20 |- з бавовни: | | | | 6101 20 10 00 |- - пальта, | | 12 | 40 | |дощовики, плащі та | | | | |подібні вироби | | | | 6101 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | | 6101 30 |- із синтетичних або| | | | |штучних волокон: | | | | 6101 30 10 00 |- - пальта, дощовики| | 12 | 40 | |плащі та подібні | | | | |вироби | | | | 6101 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | | 6101 90 |- з іншої | | | | |текстильної | | | | |сировини: | | | | 6101 90 10 00 |- - пальта, | | 12 | 40 | |дощовики, накидки та| | | | |подібні вироби | | | | 6101 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | |";
56) цифри і слова:
"6102 10 10 00 - - пальта, 12,2 30 євро
дощовики, плащі та за 1 шт
подібні вироби 6102 10 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40
та подібні вироби 6102 20 - з бавовни:
6102 20 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, плащі та
подібні вироби 6102 20 90 00 - - анораки, куртки 12,2 20
та подібні вироби 6102 30 - із синтетичних або
штучних волокон: 6102 30 10 00 - - пальта, 12,2 40
дощовики, плащі та
подібні вироби 6102 30 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40
та подібні вироби 6102 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6102 90 10 00 - - пальта, 12,2 30 євро
дощовики, плащі та за 1 шт
подібні вироби 6102 90 90 00 - - анораки, куртки 12,2 40"
та подібні вироби
замінити цифрами і словами:
"6102 10 10 00|- - пальта, | | 12 |30 євро | |дощовики, плащі та | | |за 1 шт | |подібні вироби | | | | 6102 10 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | | 6102 20 |- з бавовни: | | | | 6102 20 10 00 |- - пальта, | | 12 | 40 | |дощовики, плащі та | | | | |подібні вироби | | | | 6102 20 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 20 | |та подібні вироби | | | | 6102 30 |- із синтетичних або| | | | |штучних волокон: | | | | 6102 30 10 00 |- - пальта, | | 12 | 40 | |дощовики, плащі та | | | | |подібні вироби | | | | 6102 30 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | | 6102 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6102 90 10 00 |- - пальта, | | 12 |30 євро | |дощовики, плащі та | | |за 1 шт | |подібні вироби | | | | 6102 90 90 00 |- - анораки, куртки | | 12 | 40 | |та подібні вироби | | | |";
57) цифри і слова:
"6103 11 00 00 - - із вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6103 12 00 00 - - із синтетичних 12,2 40
волокон 6103 19 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- комплекти: 6103 21 00 00 - - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6103 22 00 00 - - з бавовни 12,2 40
6103 23 00 00 - - із синтетичних 12,2 40
волокон 6103 29 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- піджаки: 6103 31 00 00 - - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6103 32 00 00 - - з бавовни 12,2 40
6103 33 00 00 - - із синтетичних 12,2 40
волокон 6103 39 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- штани, комбінезони
з бретельками,
бриджі та шорти: 6103 41 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 6103 41 10 00 - - - штани та 12,2 40
бриджі 6103 41 90 00 - - - інші 12,2 20
6103 42 - - з бавовни:
6103 42 10 00 - - - штани та 12,2 20
бриджі 6103 42 90 00 - - - інші 12,2 20
6103 43 - - із синтетичних
волокон: 6103 43 10 00 - - - штани та 12,2 20
бриджі 6103 43 90 00 - - - інші 12,2 20
6103 49 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6103 49 10 00 - - - штани та 12,2 20
бриджі
- - - інші: 6103 49 91 00 - - - - із штучних 12,2 20
волокон 6103 49 99 00 - - - - інші 12,2 20"
замінити цифрами і словами:
"6103 11 00 00|- - із вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6103 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6103 19 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- комплекти: | | | | 6103 21 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6103 22 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 | 6103 23 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6103 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- піджаки: | | | | 6103 31 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6103 32 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 | 6103 33 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6103 39 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- штани, комбінезони| | | | |з бретельками, | | | | |бриджі та шорти: | | | | 6103 41 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 6103 41 10 00 |- - - штани та | | 12 | 40 | |бриджі | | | | 6103 41 90 00 |- - - інші | | 12 | 20 | 6103 42 |- - з бавовни: | | | | 6103 42 10 00 |- - - штани та | | 12 | 20 | |бриджі | | | | 6103 42 90 00 |- - - інші | | 12 | 20 | 6103 43 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6103 43 10 00 |- - - штани та | | 12 | 20 | |бриджі | | | | 6103 43 90 00 |- - - інші | | 12 | 20 | 6103 49 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6103 49 10 00 |- - - штани та | | 12 | 20 | |бриджі | | | | |- - - інші: | | | | 6103 49 91 00 |- - - - із штучних | | 12 | 20 | |волокон | | | | 6103 49 99 00 |- - - - інші | | 12 | 20 |";
58) цифри і слова:
"6104 11 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 5 євро
за 1 шт 6104 12 00 00 - - з бавовни 12,2 20
6104 13 00 00 - - із синтетичного 12,2 30%, але
волокна не менш
як 4 євро
за 1 шт 6104 19 00 00 - - з інших 12,2 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 4 євро
за 1 шт
- комплекти: 6104 21 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 4 євро
за 1 шт 6104 22 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 4 євро
за 1 шт 6104 23 00 00 - - із синтетичного 12,2 8 євро
волокна за 1 шт 6104 29 00 00 - - з інших 12,2 8 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів
- жакети: 6104 31 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 4 євро
за 1 шт 6104 32 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6104 33 00 00 - - із синтетичного 12,2 20
волокна 6104 39 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- сукні: 6104 41 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 5 євро
за 1 шт 6104 42 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6104 43 00 00 - - із синтетичного 12,2 6 євро
волокна за 1 шт 6104 44 00 00 - - із штучного 12,2 6 євро
волокна за 1 шт 6104 49 00 00 - - з інших 12,2 6 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів
- спідниці та
спідниці-штани: 6104 51 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 3 євро
за 1 шт 6104 52 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6104 53 00 00 - - із синтетичних 12,2 6 євро
волокон за 1 шт 6104 59 00 00 - - з інших 12,2 6 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів
- штани, комбінезони
з бретельками,
бриджі та шорти: 6104 61 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 6104 61 10 00 - - - штани та 12,2 30%, але
бриджі не менш
як 1 євро
за 1 шт 6104 61 90 00 - - - інші 12,2 40
6104 62 - - з бавовни:
6104 62 10 00 - - - штани та 12,2 30%, але
бриджі не менш
як 1 євро
за 1 шт 6104 62 90 00 - - - інші 12,2 40
6104 63 - - із синтетичних
волокон: 6104 63 10 00 - - - штани та 12,2 2 євро
бриджі за 1 шт 6104 63 90 00 - - - інші 12,2 40
6104 69 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6104 69 10 00 - - - штани та 12,2 40
бриджі
- - - інші: 6104 69 91 00 - - - - з штучних 12,2 40
волокон 6104 69 99 00 - - - - 12,2 40"
з текстильних
матеріалів інших
замінити цифрами і словами:
"6104 11 00 00|- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 5 євро| | | | |за 1 шт | 6104 12 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 20 | 6104 13 00 00 |- - із синтетичного | | 12 |30%, але | |волокна | | |не менш | | | | |як 4 євро| | | | |за 1 шт | 6104 19 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 4 євро| | | | |за 1 шт | |- комплекти: | | | | 6104 21 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 4 євро| | | | |за 1 шт | 6104 22 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 4 євро| | | | |за 1 шт | 6104 23 00 00 |- - із синтетичного | | 12 |8 євро | |волокна | | |за 1 шт | 6104 29 00 00 |- - з інших | | 12 |8 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | | |- жакети: | | | | 6104 31 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 4 євро| | | | |за 1 шт | 6104 32 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6104 33 00 00 |- - із синтетичного | | 12 | 20 | |волокна | | | | 6104 39 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- сукні: | | | | 6104 41 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 5 євро| | | | |за 1 шт | 6104 42 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6104 43 00 00 |- - із синтетичного | | 12 |6 євро | |волокна | | |за 1 шт | 6104 44 00 00 |- - із штучного | | 12 |6 євро | |волокна | | |за 1 шт | 6104 49 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | | |- спідниці та | | | | |спідниці-штани: | | | | 6104 51 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6104 52 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6104 53 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |6 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6104 59 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | | |- штани, комбінезони| | | | |з бретельками, | | | | |бриджі та шорти: | | | | 6104 61 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 6104 61 10 00 |- - - штани та | | 12 |30%, але | |бриджі | | |не менш | | | | |як 1 євро| | | | |за 1 шт | 6104 61 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6104 62 |- - з бавовни: | | | | 6104 62 10 00 |- - - штани та | | 12 |30%, але | |бриджі | | |не менш | | | | |як 1 євро| | | | |за 1 шт | 6104 62 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6104 63 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6104 63 10 00 |- - - штани та | | 12 |2 євро | |бриджі | | |за 1 шт | 6104 63 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6104 69 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6104 69 10 00 |- - - штани та | | 12 | 40 | |бриджі | | | | |- - - інші: | | | | 6104 69 91 00 |- - - - із штучних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6104 69 99 00 |- - - - | | 12 | 40 | |з текстильних | | | | |матеріалів інших | | | |";
59) цифри і слова:
"6105 10 00 00 - з бавовни 12,1 20
6105 20 - із синтетичних або
штучних волокон: 6105 20 10 00 - - із синтетичних 12,1 15
волокон 6105 20 90 00 - - із штучних 12,1 3 євро
волокон за 1 шт 6105 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6105 90 10 00 - - з вовни або 12,1 4 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6105 90 90 00 - - з текстильних 12,1 4 євро
матеріалів інших за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6105 10 00 00|- з бавовни | | 12 | 20 | 6105 20 |- із синтетичних або| | | | |штучних волокон: | | | | 6105 20 10 00 |- - із синтетичних | | 12 | 15 | |волокон | | | | 6105 20 90 00 |- - із штучних | | 12 |3 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6105 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6105 90 10 00 |- - з вовни або | | 12 |4 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6105 90 90 00 |- - з текстильних | | 12 |4 євро | |матеріалів інших | | |за 1 шт |";
60) цифри і слова:
"6106 10 00 00 - з бавовни 12,2 4 євро
за 1 шт 6106 20 00 00 - із синтетичних або 12,2 4 євро
штучних волокон за 1 шт 6106 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6106 90 10 00 - - з вовни або 12,2 4 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6106 90 30 00 - - з шовку або 12,2 4 євро
відходів шовку за 1 шт 6106 90 50 00 - - з льону або 12,2 4 євро
волокна рами за 1 шт 6106 90 90 00 - - з інших 12,2 4 євро
текстильних за 1 шт"
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6106 10 00 00|- з бавовни | | 12 |4 євро | | | | |за 1 шт | 6106 20 00 00 |- із синтетичних або| | 12 |4 євро | |штучних волокон | | |за 1 шт | 6106 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6106 90 10 00 |- - з вовни або | | 12 |4 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6106 90 30 00 |- - з шовку або | | 12 |4 євро | |відходів шовку | | |за 1 шт | 6106 90 50 00 |- - з льону або | | 12 |4 євро | |волокна рами | | |за 1 шт | 6106 90 90 00 |- - з інших | | 12 |4 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | |";
61) цифри і слова:
"6107 11 00 00 - - з бавовни 12,1 30%, але
не менш
як 0,3
євро
за 1 шт 6107 12 00 00 - - із синтетичних 12,1 0,4 євро
або штучних волокон за 1 шт 6107 19 00 00 - - з інших 12,1 20
текстильних
матеріалів
- сорочки нічні та
піжами: 6107 21 00 00 - - з бавовни 12,1 2 євро
за 1 шт 6107 22 00 00 - - із синтетичних 12,1 30%, але
або штучних волокон не менш
як 3
євро за
1 шт 6107 29 00 00 - - з інших 12,1 6 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів
- інші: 6107 91 - - з бавовни:
6107 91 10 00 - - - з махрових 12,2 30%, але
тканин не менш
як 3 євро
за 1 шт 6107 91 90 00 - - - інші 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6107 92 00 00 - - із синтетичних 12,2 6 євро
або штучних волокон за 1 шт 6107 99 00 00 - - з інших 12,2 6 євро
текстильних за 1 шт"
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6107 11 00 00|- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,3 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6107 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |0,4 євро | |або штучних волокон | | |за 1 шт | 6107 19 00 00 |- - з інших | | 12 | 20 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- сорочки нічні та | | | | |піжами: | | | | 6107 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 |2 євро | | | | |за 1 шт | 6107 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |30%, але | |або штучних волокон | | |не менш | | | | |як 3 евро| | | | |за 1 шт | 6107 29 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | | |- інші: | | | | 6107 91 |- - з бавовни: | | | | 6107 91 10 00 |- - - з махрових | | 12 |30%, але | |тканин | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6107 91 90 00 |- - - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6107 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |6 євро | |або штучних волокон | | |за 1 шт | 6107 99 00 00 |- - з інших | | 12 |6 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | |";
62) цифри і слова:
"6108 11 10 00 - - - із синтетичних 12,1 2 євро
волокон за 1 шт 6108 11 90 00 - - - із штучних 12,1 2 євро
волокон за 1 шт 6108 19 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6108 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 30%, але
не менш
як 0,4
євро за
1 шт 6108 19 90 00 - - - інші 12,1 0,8 євро
за 1 шт
- труси та
панталони: 6108 21 00 00 - - з бавовни 12,1 30%, але
не менш
як 0,4
євро за
1 шт 6108 22 00 00 - - із синтетичних 12,1 1,2 євро
або штучних волокон за 1 шт 6108 29 00 00 - - з інших 12,1 40
текстильних
матеріалів
- сорочки нічні та
піжами: 6108 31 - - з бавовни:
6108 31 10 00 - - - сорочки нічні 12,1 30%, але
не менш
як 2 євро
за 1 шт 6108 31 90 00 - - - піжами 12,1 30%, але
не менш
як 2 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 11 10 00|- - - із синтетичних| | 12 |2 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6108 11 90 00 |- - - із штучних | | 12 |2 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6108 19 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6108 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,4 | | | | |євро за | | | | |1 шт | 6108 19 90 00 |- - - інші | | 12 |0,8 євро | | | | |за 1 шт | |- труси та | | | | |панталони: | | | | 6108 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,4 | | | | |євро за | | | | |1 шт | 6108 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |1,2 євро | |або штучних волокон | | |за 1 шт | 6108 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- сорочки нічні та | | | | |піжами: | | | | 6108 31 |- - з бавовни: | | | | 6108 31 10 00 |- - - сорочки нічні | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 2 євро| | | | |за 1 шт | 6108 31 90 00 |- - - піжами | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 2 євро| | | | |за 1 шт |";
63) цифри і слова:
"6108 32 19 00 - - - - піжами 12,1 4 євро
за 1 шт 6108 32 90 00 - - - із штучних 12,1 4 євро
волокон за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 32 19 00|- - - - піжами | | 12 |4 євро | | | | |за 1 шт | 6108 32 90 00 |- - - із штучних | | 12 |4 євро | |волокон | | |за 1 шт |";
64) цифри і слова:
"6108 91 10 00 - - - з махрових 12,2 30%, але
полотен не менш
як 3 євро
за 1 шт 6108 91 90 00 - - - інші 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6108 92 00 00 - - із синтетичних 12,2 6 євро
або штучних волокон за 1 шт 6108 99 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6108 99 10 00 - - - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6108 99 90 00 - - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів 6109 Теніски та майки,
трикотажні: 6109 10 00 00 - з бавовни 12,1 20
6109 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6109 90 10 00 - - з вовни або 12,1 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 1,5
євро
за 1 шт 6109 90 30 00 - - з синтетичних 12,1 15
або штучних волокон 6109 90 90 00 - - інші 12,1 1 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6108 91 10 00|- - - з махрових | | 12 |30%, але | |полотен | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6108 91 90 00 |- - - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6108 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |6 євро | |або штучних волокон | | |за 1 шт | 6108 99 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6108 99 10 00 |- - - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6108 99 90 00 |- - - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | 6109 |Теніски та майки, | | | | |трикотажні: | | | | 6109 10 00 00 |- з бавовни | | 12 | 20 | 6109 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6109 90 10 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 1,5 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6109 90 30 00 |- - із синтетичних | | 12 | 15 | |або штучних волокон | | | | 6109 90 90 00 |- - інші | | 12 |1 євро | | | | |за 1 шт |";
65) цифри і слова:
"6110 10 31 00 - - - - з вовни 12,2 20
- - - - з тонкого
волосу тварин: 6110 10 35 00 - - - - - з вовни 12,2 30%, але
кашемірської кози не менш
як 1 євро
за 1 шт 6110 10 38 00 - - - - - інші 12,2 30%, але
не менш
як 1 євро
за 1 шт
- - - для жінок або
дівчат: 6110 10 91 00 - - - - з вовни 12,2 20
- - - - з тонкого
волосу тварин: 6110 10 95 00 - - - - - з вовни 12,2 30%, але
кашемірської кози не менш
як 3 євро
за 1 шт 6110 10 98 00 - - - - - інші 12,2 30%, але
не менш
як 3 євро
за 1 шт 6110 20 - з бавовни:
6110 20 10 00 - - светри тонкі 12,1 30%, але
не менш
як 1 євро
за 1 шт
- - інші: 6110 20 91 00 - - - для чоловіків 12,2 3 євро
або хлопців за 1 шт 6110 20 99 00 - - - для жінок або 12,2 15
дівчат 6110 30 - із синтетичних або
штучних волокон: 6110 30 10 00 - - светри тонкі 12,1 15
- - інші: 6110 30 91 00 - - - для чоловіків 12,2 1 євро
або для хлопців за 1 шт 6110 30 99 00 - - - для жінок або 12,2 20
дівчат 6110 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6110 90 10 00 - - з льону або 12,2 4 євро
волокна рами за 1 шт 6110 90 90 00 - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6110 10 31 00|- - - - з вовни | | 12 | 20 | |- - - - з тонкого | | | | |волосу тварин: | | | | 6110 10 35 00 |- - - - - з вовни | | 12 |30%, але | |кашемірської кози | | |не менш | | | | |як 1 євро| | | | |за 1 шт | 6110 10 38 00 |- - - - - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1 євро| | | | |за 1 шт | |- - - для жінок або | | | | |дівчат: | | | | 6110 10 91 00 |- - - - з вовни | | 12 | 20 | |- - - - з тонкого | | | | |волосу тварин: | | | | 6110 10 95 00 |- - - - - з вовни | | 12 |30%, але | |кашемірської кози | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6110 10 98 00 |- - - - - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 3 євро| | | | |за 1 шт | 6110 20 |- з бавовни: | | | | 6110 20 10 00 |- - светри тонкі | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1 євро| | | | |за 1 шт | |- - інші: | | | | 6110 20 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 |3 євро | |або хлопців | | |за 1 шт | 6110 20 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 15 | |дівчат | | | | 6110 30 |- із синтетичних або| | | | |штучних волокон: | | | | 6110 30 10 00 |- - светри тонкі | | 12 | 15 | |- - інші: | | | | 6110 30 91 00 |- - - для чоловіків | | 12 |1 євро | |або для хлопців | | |за 1 шт | 6110 30 99 00 |- - - для жінок або | | 12 | 20 | |дівчат | | | | 6110 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6110 90 10 00 |- - з льону або | | 12 |4 євро | |волокна рами | | |за 1 шт | 6110 90 90 00 |- - інші | | 12 | 40 |";
66) цифри і слова:
"6111 10 90 00 - - інші 12,1 0,8 євро
за 1 шт
або за
1 пару"
замінити цифрами і словами:
"6111 10 90 00|- - інші | | 12 |0,8 євро | | | | |за 1 шт | | | | |або за | | | | |1 пару |";
67) цифри і слова:
"6111 20 90 00 - - інші 12,1 0,6 євро
за 1 шт
або за
1 пару"
замінити цифрами і словами:
"6111 20 90 00|- - інші | | 12 |0,6 євро | | | | |за 1 шт | | | | |або за | | | | |1 пару |";
68) цифри і слова:
"6111 30 90 00 - - інші 12,1 0,8 євро
за 1 шт
або за
1 пару 6111 90 00 00 - з інших 12,1 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6111 30 90 00|- - інші | | 12 |0,8 євро | | | | |за 1 шт | | | | |або за | | | | |1 пару | 6111 90 00 00 |- з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
69) цифри і слова:
"6112 12 00 00 - - із синтетичних 12,2 12 євро
волокон за 1 шт 6112 19 00 00 - - з інших 12,2 8 євро
текстильних за 1 шт
матеріалів 6112 20 00 00 - комбінезони та 12,2 8 євро
комплекти лижні за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 12 00 00|- - із синтетичних | | 12 |12 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6112 19 00 00 |- - з інших | | 12 |8 євро | |текстильних | | |за 1 шт | |матеріалів | | | | 6112 20 00 00 |- комбінезони та | | 12 |8 євро | |комплекти лижні | | |за 1 шт |";
70) цифри і слово:
"6112 31 90 00 - - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6112 31 90 00|- - - інші | | 12 | 40 |";
71) цифри і слово:
"6112 39 90 00 - - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6112 39 90 00|- - - інші | | 12 | 40 |";
72) цифри і слова:
"6112 41 90 00 - - - інші 12,2 3 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 41 90 00|- - - інші | | 12 |3 євро | | | | |за 1 шт |";
73) цифри і слова:
"6112 49 90 00 - - - інші 12,2 3 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6112 49 90 00|- - - інші | | 12 |3 євро | | | | |за 1 шт |";
74) цифри і слово:
"6113 00 90 00 - інший 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6113 00 90 00|- інший | | 12 | 40 |";
75) цифри і слова:
"6114 10 00 00 - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6114 20 00 00 - з бавовни 12,2 40
6114 30 00 00 - із синтетичних або 12,2 20
штучних волокон 6114 90 00 00 - з інших 12,2 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6114 10 00 00|- з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6114 20 00 00 |- з бавовни | | 12 | 40 | 6114 30 00 00 |- із синтетичних або| | 12 | 20 | |штучних волокон | | | | 6114 90 00 00 |- з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
76) цифри і слова:
"6115 11 00 00 - - із синтетичних 12,1 0,6 євро
волокон, з лінійною за 1 шт
щільністю одиночної
нитки менш як
67 децитексів 6115 12 00 00 - - із синтетичних 12,1 20
волокон, з лінійною
щільністю одиночної
нитки 67 децитексів
або більше 6115 19 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6115 19 10 00 - - - з вовни або 12,1 1,6 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6115 19 90 00 - - - інші 12,1 1,6 євро
за 1 шт 6115 20 - панчохи та гольфи
жіночі, з лінійною
щільністю одиночної
нитки менш як
67 децитексів:
- - із синтетичних
ниток: 6115 20 11 00 - - - гольфи 12,1 0,3 євро
за 1 пару 6115 20 19 00 - - - інші 12,1 0,3 євро
за 1 пару 6115 20 90 00 - - з інших 12,1 40
текстильних
матеріалів
- інші: 6115 91 00 00 - - з вовни або 12,1 40
тонкого волосу
тварин 6115 92 00 00 - - з бавовни 12,1 40"
замінити цифрами і словами:
"6115 11 00 00|- - із синтетичних | | 12 |0,6 євро | |волокон, з лінійною | | |за 1 шт | |щільністю одиночної | | | | |нитки менш як | | | | |67 децитексів | | | | 6115 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 20 | |волокон, з лінійною | | | | |щільністю одиночної | | | | |нитки 67 децитексів | | | | |або більше | | | | 6115 19 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6115 19 10 00 |- - - з вовни або | | 12 |1,6 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6115 19 90 00 | - - - інші | | 12 |1,6 євро | | | | |за 1 шт | 6115 20 |- панчохи та гольфи | | | | |жіночі, з лінійною | | | | |щільністю одиночної | | | | |нитки менш як | | | | |67 децитексів: | | | | |- - із синтетичних | | | | |ниток: | | | | 6115 20 11 00 |- - - гольфи | | 12 |0,3 євро | | | | |за 1 пару| 6115 20 19 00 |- - - інші | | 12 |0,3 євро | | | | |за 1 пару| 6115 20 90 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- інші: | | | | 6115 91 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6115 92 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 |";
77) цифри і слова:
"6115 93 30 00 - - - гольфи (крім 12,1 0,3 євро
панчіх лікувальних) за 1 пару
- - - інші: 6115 93 91 00 - - - - панчохи 12,1 2 євро
жіночі за 1 пару 6115 93 99 00 - - - - інші 12,1 20
6115 99 00 00 - - з інших 12,1 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6115 93 30 00|- - - гольфи (крім | | 12 |0,3 євро | |панчіх лікувальних) | | |за 1 пару| |- - - інші: | | | | 6115 93 91 00 |- - - - панчохи | | 12 |2 євро | |жіночі | | |за 1 пару| 6115 93 99 00 |- - - - інші | | 12 | 20 | 6115 99 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
78) цифри і слова:
"6117 10 00 00 - шалі, шарфи, 12,2 20
хустки, кашне,
мантії, вуалі,
вуалетки та подібні
вироби
6117 20 00 00 - краватки, 12,2 20"
краватки-метелики,
краватки-шарфи
замінити цифрами і словами:
"6117 10 00 00|- шалі, шарфи, | | 12 | 20 | |хустки, кашне, | | | | |мантії, вуалі, | | | | |вуалетки та подібні | | | | |вироби | | | | 6117 20 00 00 |- краватки, | | 12 | 20 | |краватки-метелики, | | | | |краватки-шарфи | | | |";
79) цифри і слова:
"6117 80 90 00 - - інші 12,2 40
6117 90 00 00 - частини 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6117 80 90 00|- - інші | | 12 | 40 | 6117 90 00 00 |- частини | | 12 | 40 |";
80) цифри і слова:
"6201 11 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 8 євро
за 1 шт 6201 12 - - з бавовни:
6201 12 10 00 - - - масою одного 12,2 20
виробу не більш
як 1 кг 6201 12 90 00 - - - масою одного 12,2 30%, але
виробу понад 1 кг не менш
як 8 євро
за 1 шт 6201 13 - - із синтетичних
або штучних волокон: 6201 13 10 00 - - - масою одного 12,2 30%, але
виробу не більш не менш
як 1 кг як 8 євро
за 1 шт 6201 13 90 00 - - - масою одного 12,2 30%, але
виробу понад 1 кг не менш
як 8 євро
за 1 шт 6201 19 00 00 - - з інших 12,2 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 8 євро
за 1 шт
- інші: 6201 91 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 8 євро
за 1 шт 6201 92 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 8 євро
за 1 шт 6201 93 00 00 - - із синтетичних 12,2 30%, але
або штучних волокон не менш
як 8 євро
за 1 шт 6201 99 00 00 - - з інших 12,2 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 8 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6201 11 00 00|- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 12 |- - з бавовни: | | | | 6201 12 10 00 |- - - масою одного | | 12 | 20 | |виробу не більш | | | | |як 1 кг | | | | 6201 12 90 00 |- - - масою одного | | 12 |30%, але | |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 13 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | 6201 13 10 00 |- - - масою одного | | 12 |30%, але | |виробу не більш | | |не менш | |як 1 кг | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 13 90 00 |- - - масою одного | | 12 |30%, але | |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 19 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | |- інші: | | | | 6201 91 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 92 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |30%, але | |або штучних волокон | | |не менш | | | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6201 99 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт |";
81) цифри і слова:
"6202 11 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 7 євро
за 1 шт 6202 12 - - з бавовни:
6202 12 10 00 - - - масою одного 12,2 30%, але
виробу не більш не менш
як 1 кг як 7 євро
за 1 шт 6202 12 90 00 - - - масою одного 12,2 20
виробу понад 1 кг 6202 13 - - із синтетичних
або штучних волокон: 6202 13 10 00 - - - масою одного 12,2 20
виробу не більш
як 1 кг 6202 13 90 00 - - - масою одного 12,2 30%, але
виробу понад 1 кг не менш
як 7 євро
за 1 шт 6202 19 00 00 - - з інших 12,2 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 7 євро
за 1 шт
- інші: 6202 91 00 00 - - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 7 євро
за 1 шт 6202 92 00 00 - - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 7 євро
за 1 шт 6202 93 00 00 - - із синтетичних 12,2 30%, але
або штучних волокон не менш
як 7 євро
за 1 шт 6202 99 00 00 - - з інших 12,2 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 7 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6202 11 00 00|- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 12 |- - з бавовни: | | | | 6202 12 10 00 |- - - масою одного | | 12 |30%, але | |виробу не більш | | |не менш | |як 1 кг | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 12 90 00 |- - - масою одного | | 12 | 20 | |виробу понад 1 кг | | | | 6202 13 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | 6202 13 10 00 |- - - масою одного | | 12 | 20 | |виробу не більш | | | | |як 1 кг | | | | 6202 13 90 00 |- - - масою одного | | 12 |30%, але | |виробу понад 1 кг | | |не менш | | | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 19 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | |- інші: | | | | 6202 91 00 00 |- - з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 92 00 00 |- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 93 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |30%, але | |або штучних волокон | | |не менш | | | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт | 6202 99 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 7 євро| | | | |за 1 шт |";
82) цифри і слова:
"6203 11 00 00 - - з вовни або 12,2 20
тонкого волосу
тварин 6203 12 00 00 - - із синтетичних 12,2 16 євро
волокон за 1 шт 6203 19 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6203 19 10 00 - - - з бавовни 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 19 30 00 - - - із штучних 12,2 16 євро
волокон за 1 шт 6203 19 90 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт
- комплекти: 6203 21 00 00 - - з вовни або 12,2 16 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6203 22 - - з бавовни:
6203 22 10 00 - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 22 80 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 23 - - із синтетичних
волокон: 6203 23 10 00 - - - робочі 12,2 14 євро
за 1 шт 6203 23 80 00 - - - інші 12,2 14 євро
за 1 шт 6203 29 - - з інших
текстильних
матеріалів:
- - - із штучних
волокон: 6203 29 11 00 - - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 29 18 00 - - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 29 90 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт
- піджаки: 6203 31 00 00 - - з вовни або 12,2 16 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6203 32 - - з бавовни:
6203 32 10 00 - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 32 90 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6203 33 - - із синтетичних
волокон: 6203 33 10 00 - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 33 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 39 - - з інших
текстильних
матеріалів:
- - - із штучних
волокон: 6203 39 11 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 39 19 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 39 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- штани, комбінезони
з бретельками,
бриджі та шорти: 6203 41 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 6203 41 10 00 - - - штани та 12,2 20
бриджі 6203 41 30 00 - - - комбінезони 12,2 6 євро
з бретельками за 1 шт 6203 41 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 42 - - з бавовни:
- - - штани та
бриджі: 6203 42 11 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт
- - - - інші: 6203 42 31 00 - - - - - 12,2 6 євро
з джинсової тканини за 1 шт 6203 42 33 00 - - - - - з велюру 12,2 6 євро
та плюшу за 1 шт
з розрізаним ворсом 6203 42 35 00 - - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- - - комбінезони
з бретельками: 6203 42 51 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 42 59 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 42 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 43 - - із синтетичних
волокон:
- - - штани та
бриджі: 6203 43 11 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 43 19 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- - - комбінезони
з бретельками: 6203 43 31 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 43 39 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 43 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 49 - - з інших
текстильних
матеріалів:
- - - із штучних
волокон:
- - - - штани та
бриджі: 6203 49 11 00 - - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 49 19 00 - - - - - інші 12,2 20
- - - - комбінезони
з бретельками: 6203 49 31 00 - - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 49 39 00 - - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 49 50 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6203 49 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6203 11 00 00|- - з вовни або | | 12 | 20 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6203 12 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |16 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6203 19 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6203 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6203 19 30 00 |- - - із штучних | | 12 |16 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6203 19 90 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | |- комплекти: | | | | 6203 21 00 00 |- - з вовни або | | 12 |16 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6203 22 |- - з бавовни: | | | | 6203 22 10 00 |- - - робочі | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6203 22 80 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6203 23 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6203 23 10 00 |- - - робочі | | 12 |14 євро | | | | |за 1 шт | 6203 23 80 00 |- - - інші | | 12 |14 євро | | | | |за 1 шт | 6203 29 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6203 29 11 00 |- - - - робочі | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6203 29 18 00 |- - - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6203 29 90 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | |- піджаки: | | | | 6203 31 00 00 |- - з вовни або | | 12 |6 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6203 32 |- - з бавовни: | | | | 6203 32 10 00 |- - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 32 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 33 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6203 33 10 00 |- - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 33 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 39 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6203 39 11 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 39 19 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 39 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- штани, комбінезони| | | | |з бретельками, | | | | |бриджі та шорти: | | | | 6203 41 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 6203 41 10 00 |- - - штани та | | 12 | 20 | |бриджі | | | | 6203 41 30 00 |- - - комбінезони | | 12 |6 євро | |з бретельками | | |за 1 шт | 6203 41 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 42 |- - з бавовни: | | | | |- - - штани та | | | | |бриджі: | | | | 6203 42 11 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- - - - інші: | | | | 6203 42 31 00 |- - - - - з | | 12 |6 євро | |джинсової тканини | | |за 1 шт | 6203 42 33 00 |- - - - - з велюру | | 12 |6 євро | |та плюшу з | | |за 1 шт | |розрізаним ворсом | | | | 6203 42 35 00 |- - - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- - - комбінезони | | | | |з бретельками: | | | | 6203 42 51 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 42 59 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 42 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 43 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | |- - - штани та | | | | |бриджі: | | | | 6203 43 11 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 43 19 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- - - комбінезони | | | | |з бретельками: | | | | 6203 43 31 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 43 39 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 43 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 49 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | |- - - - штани та | | | | |бриджі: | | | | 6203 49 11 00 |- - - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 49 19 00 |- - - - - інші | | 12 | 20 | |- - - - комбінезони | | | | |з бретельками: | | | | 6203 49 31 00 |- - - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 49 39 00 |- - - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 49 50 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6203 49 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт |";
83) цифри і слова:
"6204 11 00 00 - - з вовни або 12,2 16 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6204 12 00 00 - - з бавовни 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 13 00 00 - - із синтетичних 12,2 30%, але
волокон не менш
як 8 євро
за 1 шт 6204 19 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6204 19 10 00 - - - із штучних 12,2 14 євро
волокон за 1 шт 6204 19 90 00 - - - інші 12,2 14 євро
за 1 шт
- комплекти: 6204 21 00 00 - - з вовни або 12,2 16 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6204 22 - - з бавовни:
6204 22 10 00 - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 22 80 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 23 - - із синтетичних
волокон: 6204 23 10 00 - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 23 80 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 29 - - з інших
текстильних
матеріалів:
- - - із штучних
волокон: 6204 29 11 00 - - - - робочі 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 29 18 00 - - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт 6204 29 90 00 - - - інші 12,2 16 євро
за 1 шт
- жакети: 6204 31 00 00 - - з вовни або 12,2 20
тонкого волосу
тварин 6204 32 - - з бавовни:
6204 32 10 00 - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 32 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 33 - - із синтетичних
волокон: 6204 33 10 00 - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 33 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 39 - - з інших
текстильних
матеріалів:
- - - із штучних
волокон: 6204 39 11 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 39 19 00 - - - - інші 12,2 20
6204 39 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- сукні: 6204 41 00 00 - - з вовни або 12,2 6 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6204 42 00 00 - - з бавовни 12,2 20
6204 43 00 00 - - із синтетичних 12,2 20
волокон 6204 44 00 00 - - із штучних 12,2 6 євро
волокон за 1 шт 6204 49 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6204 49 10 00 - - - з шовку або 12,2 6 євро
відходів шовку за 1 шт 6204 49 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- спідниці та
спідниці-штани: 6204 51 00 00 - - з вовни або 12,2 4 євро
тонкого волосу за 1 шт
тварин 6204 52 00 00 - - з бавовни 12,2 4 євро
за 1 шт 6204 53 00 00 - - із синтетичних 12,2 4 євро
волокон за 1 шт 6204 59 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6204 59 10 00 - - - із штучних 12,2 40
волокон 6204 59 90 00 - - - інші 12,2 40
- штани, комбінезони
з бретельками,
бриджі та шорти: 6204 61 - - з вовни або
тонкого волосу
тварин: 6204 61 10 00 - - - штани та 12,2 6 євро
бриджі за 1 шт 6204 61 80 00 - - - комбінезони 12,2 6 євро
з бретельками за 1 шт 6204 61 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 62 - - з бавовни:
- - - штани та
бриджі: 6204 62 11 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт
- - - - інші: 6204 62 31 00 - - - - - з 12,2 6 євро
джинсової тканини за 1 шт 6204 62 33 00 - - - - - з велюру 12,2 6 євро
та плюшу з за 1 шт
розрізаним ворсом 6204 62 39 00 - - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт
- - - комбінезони
з бретельками: 6204 62 51 00 - - - - робочі 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 62 59 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 62 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 63 - - із синтетичних
волокон:
- - - штани та
бриджі: 6204 63 11 00 - - - - робочі 12,2 40
6204 63 18 00 - - - - інші
- - - комбінезони
з бретельками: 6204 63 31 00 - - - - робочі 12,2 40
6204 63 39 00 - - - - інші 12,2 40
6204 63 90 00 - - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6204 11 00 00|- - з вовни або | | 12 |16 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6204 12 00 00 |- - з бавовни | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 13 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |30%, але | |волокон | | |не менш | | | | |як 8 євро| | | | |за 1 шт | 6204 19 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6204 19 10 00 |- - - із штучних | | 12 |14 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6204 19 90 00 |- - - інші | | 12 |14 євро | | | | |за 1 шт | |- комплекти: | | | | 6204 21 00 00 |- - з вовни або | | 12 |16 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6204 22 |- - з бавовни: | | | | 6204 22 10 00 |- - - робочі | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 22 80 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 23 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | | | | | | 6204 23 10 00 |- - - робочі | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 23 80 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 29 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6204 29 11 00 |- - - - робочі | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 29 18 00 |- - - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | 6204 29 90 00 |- - - інші | | 12 |16 євро | | | | |за 1 шт | |- жакети: | | | | 6204 31 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 20 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6204 32 |- - з бавовни: | | | | 6204 32 10 00 |- - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 32 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 33 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | 6204 33 10 00 |- - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 33 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 39 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | |- - - із штучних | | | | |волокон: | | | | 6204 39 11 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 39 19 00 |- - - - інші | | 12 | 20 | 6204 39 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- сукні: | | | | 6204 41 00 00 |- - з вовни або | | 12 |6 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6204 42 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 20 | 6204 43 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 20 | |волокон | | | | 6204 44 00 00 |- - із штучних | | 12 |6 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6204 49 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6204 49 10 00 |- - - з шовку або | | 12 |6 євро | |відходів шовку | | |за 1 шт | 6204 49 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- спідниці та | | | | |спідниці-штани: | | | | 6204 51 00 00 |- - з вовни або | | 12 |4 євро | |тонкого волосу | | |за 1 шт | |тварин | | | | 6204 52 00 00 |- - з бавовни | | 12 |4 євро | | | | |за 1 шт | 6204 53 00 00 |- - із синтетичних | | 12 |4 євро | |волокон | | |за 1 шт | 6204 59 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6204 59 10 00 |- - - із штучних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6204 59 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | |- штани, комбінезони| | | | |з бретельками, | | | | |бриджі та шорти: | | | | 6204 61 |- - з вовни або | | | | |тонкого волосу | | | | |тварин: | | | | 6204 61 10 00 |- - - штани та | | 12 |6 євро | |бриджі | | |за 1 шт | 6204 61 80 00 |- - - комбінезони | | 12 |6 євро | |з бретельками | | |за 1 шт | 6204 61 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 62 |- - з бавовни: | | | | |- - - штани та | | | | |бриджі: | | | | 6204 62 11 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- - - - інші: | | | | 6204 62 31 00 |- - - - - з | | 12 |6 євро | |джинсової тканини | | |за 1 шт | 6204 62 33 00 |- - - - - з велюру | | 12 |6 євро | |та плюшу з | | |за 1 шт | |розрізаним ворсом | | | | 6204 62 39 00 |- - - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | |- - - комбінезони | | | | |з бретельками: | | | | 6204 62 51 00 |- - - - робочі | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 62 59 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 62 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 63 |- - із синтетичних | | | | |волокон: | | | | |- - - штани та | | | | |бриджі: | | | | 6204 63 11 00 |- - - - робочі | | 12 | 40 | 6204 63 18 00 |- - - - інші | | 12 | 40 | |- - - комбінезони | | | | |з бретельками: | | | | 6204 63 31 00 |- - - - робочі | | 12 | 40 | 6204 63 39 00 |- - - - інші | | 12 | 40 | 6204 63 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 |";
84) цифри і слова:
"6204 69 18 00 - - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6204 69 18 00|- - - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт |";
85) цифри і слова:
"6204 69 39 00 - - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 69 50 00 - - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт 6204 69 90 00 - - - інші 12,2 6 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6204 69 39 00|- - - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 69 50 00 |- - - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт | 6204 69 90 00 |- - - інші | | 12 |6 євро | | | | |за 1 шт |";
86) цифри і слова:
"6205 10 00 00 - з вовни або 12,1 30%, але
з тонкого волосу не менш
тварин як 0,6
євро
за 1 шт 6205 20 00 00 - з бавовни 12,1 30%, але
не менш
як 0,6
євро
за 1 шт 6205 30 00 00 - із синтетичних 12,1 30%, але
або штучних не менш
волокон як 0,6
євро
за 1 шт 6205 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6205 90 10 00 - - з льону або 12,1 30%, але
волокна рами не менш
як 0,6
євро
за 1 шт 6205 90 90 00 - - інші 12,1 30%, але
не менш
як 0,6
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6205 10 00 00|- з вовни або | | 12 |30%, але | |з тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 0,6 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6205 20 00 00 |- з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,6 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6205 30 00 00 |- із синтетичних | | 12 |30%, але | |або штучних волокон | | |не менш | | | | |як 0,6 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6205 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6205 90 10 00 |- - з льону або | | 12 |30%, але | |волокна рами | | |не менш | | | | |як 0,6 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6205 90 90 00 |- - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 0,6 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
87) цифри і слова:
"6206 10 00 00 - з шовку або 12,2 30%, але
відходів шовку не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6206 20 00 00 - з вовни або 12,2 30%, але
тонкого волосу не менш
тварин як 1,8
євро
за 1 шт 6206 30 00 00 - з бавовни 12,2 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6206 40 00 00 - із синтетичних або 12,2 30%, але
з штучних волокон не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6206 90 - з інших
текстильних
матеріалів: 6206 90 10 00 - - з льону або 12,2 30%, але
волокна рами не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6206 90 90 00 - - інші 12,2 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6206 10 00 00|- з шовку або | | 12 |30%, але | |відходів шовку | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6206 20 00 00 |- з вовни або | | 12 |30%, але | |тонкого волосу | | |не менш | |тварин | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6206 30 00 00 |- з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6206 40 00 00 |- із синтетичних або| | 12 |30%, але | |з штучних волокон | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6206 90 |- з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6206 90 10 00 |- - з льону або | | 12 |30%, але | |волокна рами | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6206 90 90 00 |- - інші | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
88) цифри і слова:
"6207 11 00 00 - - з бавовни 12,1 40
6207 19 00 00 - - з інших 12,1 40
текстильних
матеріалів
- сорочки нічні та
піжами: 6207 21 00 00 - - з бавовни 12,1 40
6207 22 00 00 - - із синтетичних 12,1 40
або штучних волокон 6207 29 00 00 - - з інших 12,1 40
текстильних
матеріалів
- інші: 6207 91 - - з бавовни:
6207 91 10 00 - - - халати 12,2 40
купальні, домашні та
аналогічні вироби
з тканин махрового
типу 6207 91 90 00 - - - інші 12,2 40
6207 92 00 00 - - із синтетичних 12,2 40
або штучних волокон 6207 99 00 00 - - з інших 12,2 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6207 11 00 00|- - з бавовни | | 12 | 40 | 6207 19 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- сорочки нічні та | | | | |піжами: | | | | 6207 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 | 6207 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |або штучних волокон | | | | 6207 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- інші: | | | | 6207 91 |- - з бавовни: | | | | 6207 91 10 00 |- - - халати | | 12 | 40 | |купальні, домашні та| | | | |аналогічні вироби | | | | |з тканин махрового | | | | |типу | | | | 6207 91 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6207 92 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |або штучних волокон | | | | 6207 99 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
89) цифри і слова:
"6208 11 00 00 - - із синтетичних 12,1 40
або штучних волокон 6208 19 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6208 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 40
6208 19 90 00 - - - інші 12,1 40
- сорочки нічні та
піжами: 6208 21 00 00 - - з бавовни 12,1 40
6208 22 00 00 - - із синтетичних 12,1 40
або штучних волокон 6208 29 00 00 - - з інших 12,1 40
текстильних
матеріалів
- інші: 6208 91 - - з бавовни:
- - - пеньюари,
халати купальні,
домашні та подібні
вироби: 6208 91 11 00 - - - - з тканин 12,2 40
махрового типу 6208 91 19 00 - - - - інші 12,2 40
6208 91 90 00 - - - інші 12,2 40
6208 92 - - із синтетичних
або штучних волокон: 6208 92 10 00 - - - пеньюари, 12,2 40
халати купальні,
домашні та подібні
вироби 6208 92 90 00 - - - інші 12,2 40
6208 99 00 00 - - з інших 12,2 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6208 11 00 00|- - із синтетичних | | 12 | 40 | |або штучних волокон | | | | 6208 19 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6208 19 10 00 |- - - з бавовни | | 12 | 40 | 6208 19 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | |- сорочки нічні та | | | | |піжами: | | | | 6208 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 | 6208 22 00 00 |- - із синтетичних | | 12 | 40 | |або штучних волокон | | | | 6208 29 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- інші: | | | | 6208 91 |- - з бавовни: | | | | |- - - пеньюари, | | | | |халати купальні, | | | | |домашні та подібні | | | | |вироби: | | | | 6208 91 11 00 |- - - - з тканин | | 12 | 40 | |махрового типу | | | | 6208 91 19 00 |- - - - інші | | 12 | 40 | 6208 91 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6208 92 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | 6208 92 10 00 |- - - пеньюари, | | 12 | 40 | |халати купальні, | | | | |домашні та подібні | | | | |вироби | | | | 6208 92 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6208 99 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
90) цифри і слова:
"6210 10 91 00 - - - в стерильних 12,2 40
упаковках 6210 10 99 00 - - - інші 12,2 40
6210 20 00 00 - одяг інший, 12,2 40
подібний наведеному
у підпозиціях
6201 11 - 6201 19 6210 30 00 00 - одяг інший, 12,2 40
подібний наведеному
у підпозиціях
6202 11 - 6202 19 6210 40 00 00 - одяг інший для 12,2 40
чоловіків або
хлопців 6210 50 00 00 - одяг інший для 12,2 40"
жінок або дівчат
замінити цифрами і словами:
"6210 10 91 00|- - - в стерильних | | 12 | 40 | |упаковках | | | | 6210 10 99 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6210 20 00 00 |- одяг інший, | | 12 | 40 | |подібний наведеному | | | | |у підпозиціях | | | | |6201 11 - 6201 19 | | | | 6210 30 00 00 |- одяг інший, | | 12 | 40 | |подібний наведеному | | | | |у підпозиціях | | | | |6202 11 - 6202 19 | | | | 6210 40 00 00 |- одяг інший для | | 12 | 40 | |чоловіків або | | | | |хлопців | | | | 6210 50 00 00 |- одяг інший для | | 12 | 40 | |жінок або дівчат | | | |";
91) цифри і слова:
"6211 11 00 00 - - для чоловіків 12,2 40
або хлопців
6211 12 00 00 - - для жінок або 12,2 40
дівчат
6211 20 00 00 - комбінезони та 12,2 40
комплекти лижні
- одяг інший для
чоловіків або
хлопців: 6211 31 00 00 - - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6211 32 - - з бавовни:
6211 32 10 00 - - - одяг робочий 12,2 40
- - - одяг
спортивний
з підкладкою: 6211 32 31 00 - - - - верх якого 12,2 40
виконано з тієї
самої тканини
- - - - інші: 6211 32 41 00 - - - - - верхні 12,2 40
частини 6211 32 42 00 - - - - - нижні 12,2 40
частини 6211 32 90 00 - - - інші 12,2 40
6211 33 - - із синтетичних
або штучних волокон: 6211 33 10 00 - - - одяг робочий 12,2 40
- - - одяг
спортивний
з підкладкою: 6211 33 31 00 - - - - верх якого 12,2 40
виконано з тієї
самої тканини
- - - - інші: 6211 33 41 00 - - - - - верхні 12,2 40
частини 6211 33 42 00 - - - - - нижні 12,2 40
частини 6211 33 90 00 - - - інші 12,2 40
6211 39 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- одяг інший для
жінок або дівчат: 6211 41 00 00 - - з вовни або 12,2 40
тонкого волосу
тварин 6211 42 - - з бавовни:
6211 42 10 00 - - - фартухи, 12,2 40
халати та інший
робочий одяг
- - - одяг
спортивний
з підкладкою: 6211 42 31 00 - - - - верх якого 12,2 40
виконано з тієї
самої тканини
- - - - інші: 6211 42 41 00 - - - - - верхні 12,2 40
частини 6211 42 42 00 - - - - - нижні 12,2 40
частини 6211 42 90 00 - - - інші 12,2 40
6211 43 - - із синтетичних
або штучних волокон: 6211 43 10 00 - - - фартухи, 12,2 40
халати та інший
робочий одяг
- - - одяг
спортивний
з підкладкою: 6211 43 31 00 - - - - верх якого 12,2 40
виконано з тієї
самої тканини
- - - - інші: 6211 43 41 00 - - - - - верхні 12,2 40
частини 6211 43 42 00 - - - - - нижні 12,2 40
частини 6211 43 90 00 - - - інші 12,2 40
6211 49 00 00 - - з інших 12,2 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6211 11 00 00|- - для чоловіків | | 12 | 40 | |або хлопців | | | | 6211 12 00 00 |- - для жінок або | | 12 | 40 | |дівчат | | | | 6211 20 00 00 |- комбінезони та | | 12 | 40 | |комплекти лижні | | | | |- одяг інший для | | | | |чоловіків або | | | | |хлопців: | | | | 6211 31 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6211 32 |- - з бавовни: | | | | 6211 32 10 00 |- - - одяг робочий | | 12 | 40 | |- - - одяг | | | | |спортивний | | | | |з підкладкою: | | | | 6211 32 31 00 |- - - - верх якого | | 12 | 40 | |виконано з тієї | | | | |самої тканини | | | | |- - - - інші: | | | | 6211 32 41 00 |- - - - - верхні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 32 42 00 |- - - - - нижні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 32 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6211 33 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | 6211 33 10 00 |- - - одяг робочий | | 12 | 40 | |- - - одяг | | | | |спортивний | | | | |з підкладкою: | | | | 6211 33 31 00 |- - - - верх якого | | 12 | 40 | |виконано з тієї | | | | |самої тканини | | | | |- - - - інші: | | | | 6211 33 41 00 |- - - - - верхні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 33 42 00 |- - - - - нижні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 33 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6211 39 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- одяг інший для | | | | |жінок або дівчат: | | | | 6211 41 00 00 |- - з вовни або | | 12 | 40 | |тонкого волосу | | | | |тварин | | | | 6211 42 |- - з бавовни: | | | | 6211 42 10 00 |- - - фартухи, | | 12 | 40 | |халати та інший | | | | |робочий одяг | | | | |- - - одяг | | | | |спортивний | | | | |з підкладкою: | | | | 6211 42 31 00 |- - - - верх якого | | 12 | 40 | |виконано з тієї | | | | |самої тканини | | | | |- - - - інші: | | | | 6211 42 41 00 |- - - - - верхні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 42 42 00 |- - - - - нижні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 42 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6211 43 |- - із синтетичних | | | | |або штучних волокон:| | | | 6211 43 10 00 |- - - фартухи, | | 12 | 40 | |халати та інший | | | | |робочий одяг | | | | |- - - одяг | | | | |спортивний | | | | |з підкладкою: | | | | 6211 43 31 00 |- - - - верх якого | | 12 | 40 | |виконано з тієї | | | | |самої тканини | | | | |- - - - інші: | | | | 6211 43 41 00 |- - - - - верхні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 43 42 00 |- - - - - нижні | | 12 | 40 | |частини | | | | 6211 43 90 00 |- - - інші | | 12 | 40 | 6211 49 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
92) цифри і слово:
"6217 90 00 00 - частини 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6217 90 00 00|- частини | | 12 | 40 |";
93) цифри і слова:
"6301 20 91 00 - - - повністю 12,2 40
з вовни або тонкого
волосу тварин 6301 20 99 00 - - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6301 20 91 00|- - - повністю | | 12 | 40 | |з вовни або тонкого | | | | |волосу тварин | | | | 6301 20 99 00 |- - - інші | | 12 | 40 |";
94) цифри і слово:
"6301 40 90 00 - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6301 40 90 00|- - інші | | 12 | 40 |";
95) цифри і слово:
"6301 90 90 00 - - інші 12,2 40"
замінити цифрами і словом:
"6301 90 90 00|- - інші | | 12 | 40 |";
96) цифри і слова:
"6302 21 00 00 - - з бавовни 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 21 00 00|- - з бавовни | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
97) цифри і слова:
"6302 22 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 29 - - з інших
текстильних
матеріалів: 6302 29 10 00 - - - з льону або 12,1 30%, але
волокна рами не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 22 90 00|- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 29 |- - з інших | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 6302 29 10 00 |- - - з льону або | | 12 |30%, але | |волокна рами | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
98) цифри і слова:
"6302 31 10 00 - - - змішаної 12,1 30%, але
з льоном не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 31 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 31 10 00|- - - змішаної | | 12 |30%, але | |з льоном | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 31 90 00 |- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
99) цифри і слова:
"6302 39 30 00 - - - з волокна рами 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 39 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 39 30 00|- - - з волокна рами| | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 39 90 00 |- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
100) цифри і слова:
"6302 51 10 00 - - - змішаної 12,1 30%, але
з льоном не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 51 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 52 00 00 - - з льону 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 51 10 00|- - - змішаної | | 12 |30%, але | |з льоном | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 51 90 00 |- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 52 00 00 |- - з льону | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
101) цифри і слова:
"6302 53 90 00 - - - інша 12,1 20
6302 59 00 00 - - з інших 12,1 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 1,8
євро
за 1 шт 6302 60 00 00 - білизна туалетна 12,1 30%, але
або білизна кухонна, не менш
з махрових тканин, як 1,8
бавовняна євро
за 1 шт
- інша: 6302 91 - - з бавовни:
6302 91 10 00 - - - змішаної 12,1 30%, але
з льоном не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 91 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 92 00 00 - - з льону 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 53 90 00|- - - інша | | 12 | 20 | 6302 59 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 60 00 00 |- білизна туалетна | | 12 |30%, але | |або білизна | | |не менш | |кухонна, з махрових | | |як 1,8 | |тканин, бавовняна | | |євро | | | | |за 1 шт | |- інша: | | | | 6302 91 |- - з бавовни: | | | | 6302 91 10 00 |- - - змішаної | | 12 |30%, але | |з льоном | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 91 90 00 |- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 92 00 00 |- - з льону | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
102) цифри і слова:
"6302 93 90 00 - - - інша 12,1 30%, але
не менш
як 1,8
євро
за 1 шт 6302 99 00 00 - - з інших 12,1 30%, але
текстильних не менш
матеріалів як 1,8
євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6302 93 90 00|- - - інша | | 12 |30%, але | | | | |не менш | | | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт | 6302 99 00 00 |- - з інших | | 12 |30%, але | |текстильних | | |не менш | |матеріалів | | |як 1,8 | | | | |євро | | | | |за 1 шт |";
103) цифри і слова:
"6303 91 00 00 - - з бавовни 12,1 5 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 91 00 00|- - з бавовни | | 12 |5 євро | | | | |за 1 шт |";
104) цифри і слова:
"6303 92 90 00 - - - інші 12,1 5 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 92 90 00|- - - інші | | 12 |5 євро | | | | |за 1 шт |";
105) цифри і слова:
"6303 99 90 00 - - - інші 12,1 5 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"6303 99 90 00|- - - інші | | 12 |5 євро | | | | |за 1 шт |";
106) цифри і слова:
"6304 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 40
6304 19 30 00 - - - з льону або 12,1 40
волокна рами 6304 19 90 00 - - - з інших 12,1 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6304 19 10 00|- - - з бавовни | | 12 | 40 | 6304 19 30 00 |- - - з льону або | | 12 | 40 | |волокна рами | | | | 6304 19 90 00 |- - - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
107) цифри і слова:
"6304 92 00 00 - - крім 12,1 40
трикотажних,
з бавовни 6304 93 00 00 - - крім 12,1 20
трикотажних,
із синтетичних
волокон 6304 99 00 00 - - крім 12,1 40"
трикотажних, з інших
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6304 92 00 00|- - крім | | 12 | 40 | |трикотажних, | | | | |з бавовни | | | | 6304 93 00 00 |- - крім | | 12 | 20 | |трикотажних, | | | | |із синтетичних | | | | |волокон | | | | 6304 99 00 00 |- - крім | | 12 | 40 | |трикотажних, з інших| | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
108) цифри і слова:
"6305 10 10 00 - - що 2,3 20
використовувались 6305 10 90 00 - - інші 4,5 20"
замінити цифрами і словами:
"6305 10 10 00|- - що | | 2 | 20 | |використовувались | | | | 6305 10 90 00 |- - інші | | 4 | 20 |";
109) цифри і слова:
"6306 11 00 00 - - з бавовни 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6306 11 00 00|- - з бавовни | | 12 | 40 |";
110) цифри і слова:
"6306 19 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- тенти: 6306 21 00 00 - - з бавовни 12,2 40"
замінити цифрами і словами:
"6306 19 00 00|- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- тенти: | | | | 6306 21 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 |";
111) цифри і слова:
"6306 31 00 00 - - із синтетичних 12,2 40
волокон 6306 39 00 00 - - з інших 12,2 40
текстильних
матеріалів
- матраци надувні: 6306 41 00 00 - - з бавовни 12,2 40
6306 49 00 00 - - з інших 12,2 40"
текстильних
матеріалів
замінити цифрами і словами:
"6306 31 00 00|- - із синтетичних | | 12 | 40 | |волокон | | | | 6306 39 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- матраци надувні: | | | | 6306 41 00 00 |- - з бавовни | | 12 | 40 | 6306 49 00 00 |- - з інших | | 12 | 40 | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |";
112) цифри і слова:
"6308 00 00 00 Набори, 12,1 40"
що складаються
з кусків тканини та
ниток, з додатковими
речами або без них,
для виготовлення
килимів, гобеленів,
вишитих скатертин
або серветок чи
аналогічних
текстильних виробів,
упаковані для
роздрібної торгівлі
замінити цифрами і словами:
"6308 00 00 00|Набори, що | | 12 | 40 | |складаються з кусків| | | | |тканини та ниток, з | | | | |додатковими речами | | | | |або без них, для | | | | |виготовлення | | | | |килимів, гобеленів, | | | | |вишитих скатертин | | | | |або серветок чи | | | | |аналогічних | | | | |текстильних виробів,| | | | |упаковані для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |".
3. У розділі XIII:
цифри і слова:
"7010 91 21 00 - - - - - - з 10 20 шт"
безбарвного скла
замінити цифрами і словами:
"7010 91 21 00|- - - - - - з | | 0 | 20 шт |". |безбарвного скла | | | |
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Тимчасово протягом 2004 та 2005 років тарифну квоту на
ввезення в Україну пляшок для напоїв місткістю понад 0,33 л, але
не більш як 1 л з безбарвного скла (код згідно
з УКТ ЗЕД 7010 92 21 00 ( 2371в-14 ) встановити в обсязі по
200 млн штук за рік за пільговою ставкою ввізного мита 0.
3. Розподіл обсягів на ввезення пляшок між виробниками
горілки та лікеро-горілчаних виробів у межах річної квоти здійснює
Кабінет Міністрів України за поданням Експортно-консультаційної
комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів при Кабінеті
Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2004 року
N 1691-IVвгору