Документ 174-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.10.2016, підстава - 723-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1997 р. N 174
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 723 ( 723-2016-п ) від 19.10.2016 }
Про затвердження Положення про порядок визначення
наукових об'єктів, що становлять національне надбання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1541 ( 1541-98-п ) від 28.09.98
N 527 ( 527-99-п ) від 01.04.99
N 1709 ( 1709-2001-п ) від 19.12.2001
N 1394 ( 1394-2007-п ) від 05.12.2007
N 1097 ( 1097-2012-п ) від 28.11.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 415 ( 415-2015-п ) від 17.06.2015 }

На виконання розпорядження Президента України від 26 червня
1996 р. N 173 ( 173/96-рп ) "Про наукові об'єкти, що становлять
національне надбання" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок визначення наукових
об'єктів, що становлять національне надбання (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1997 р. N 174
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення наукових об'єктів,
що становлять національне надбання
{ У тексті Положення слово "Монмолодьспорт" в усіх відмінках
замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
{ У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено словом
"МОН" згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2015-п ) від
17.06.2015 }
1. Це Положення встановлює порядок визначення наукових
об'єктів, що становлять національне надбання, та порядок вирішення
пов'язаних з цим організаційних, фінансових і
матеріально-технічних питань.
2. Науковий об'єкт, що становить національне надбання (далі -
об'єкт),- це унікальний об'єкт, що не піддається відтворенню,
втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки для
розвитку науки та суспільства.
3. До об'єктів можуть бути віднесені:
унікальні об'єкти музейних, архівних фондів, колекції,
особливо цінні та рідкісні видання, інші пам'ятки історії та
культури; ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1541
( 1541-98-п ) від 28.09.98 )
інформаційні фонди;
дослідні установки, обладнання, полігони; { Абзац четвертий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1097 ( 1097-2012-п ) від
28.11.2012 }
природні та біосферні заповідники, національні природні
парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні
парки, інші природні території та об'єкти, штучно створені об'єкти
природно-заповідного фонду, що потребують підтримки, не
передбаченої Законом України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ), або їх окремі частини, зокрема ботанічні,
зоологічні, мікробіологічні та інші колекції; { АБзац п'ятий
пункту 3 в редакції Постанов КМ N 1541 ( 1541-98-п ) від 28.09.98,
N 1097 ( 1097-2012-п ) від 28.11.2012 }
інші унікальні наукові об'єкти. { Абзац шостий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1097 ( 1097-2012-п ) від 28.11.2012 }
4. Облік об'єктів веде МОН шляхом внесення їх до Державного
реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання
(далі - реєстр), та видає свідоцтва про включення об'єктів до
реєстру. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1709
( 1709-2001-п ) від 19.12.2001, N 1394 ( 1394-2007-п ) від
05.12.2007; в редакції Постанови КМ N 1097 ( 1097-2012-п ) від
28.11.2012 }
5. Ініціатором внесення об'єкта до реєстру або вилучення його
з реєстру (далі - ініціатор) може бути центральний орган
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Національна і
галузеві академії наук, громадська організація, установа (юридична
особа), що відповідає за збереження об'єкта і належне використання
коштів, призначених для його підтримки (далі - відповідальна
установа). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097
( 1097-2012-п ) від 28.11.2012 }
6. Ініціатор готує обгрунтування внесення (вилучення)
об'єктів до реєстру і провадить первинну науково-технічну
експертизу з метою визначення складу об'єкта, комплексу заходів,
необхідних для його збереження і використання, а також
обгрунтування відповідних обсягів фінансування та специфічних
матеріальних ресурсів. Підготовлені матеріали ініціатор подає до
МОН. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1709
( 1709-2001-п ) від 19.12.2001, N 1097 ( 1097-2012-п ) від
28.11.2012 }
7. На підставі поданих матеріалів МОН подає щороку до 1
червня Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення
(виключення) об’єктів до (з) реєстру. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1709
( 1709-2001-п ) від 19.12.2001; в редакції Постанов КМ N 1097
( 1097-2012-п ) від 28.11.2012, N 415 ( 415-2015-п ) від
17.06.2015 }
8. Рішення про віднесення об'єктів до таких, що становлять
національне надбання, і внесення (вилучення) їх із реєстру приймає
Кабінет Міністрів України. При внесенні об'єкта до реєстру
визначається відповідальна установа. Утримання і збереження
наукових об’єктів, які включені до реєстру, здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1541
( 1541-98-п ) від 28.09.98, N 527 ( 527-99-п ) від 01.04.99,
N 1709 ( 1709-2001-п ) від 19.12.2001, N 415 ( 415-2015-п ) від
17.06.2015 }
9. Центральні органи виконавчої влади, академії наук,
діяльність яких пов'язана з об'єктами, щорічно подають в
установленому порядку МОН, Мінекономрозвитку та Мінфіну разом з
пропозиціями про обсяги фінансування на наступний рік за рахунок
коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством, пропозиції щодо обсягів бюджетних асигнувань,
необхідних для функціонування об'єктів. { Абзац перший пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1541 ( 1541-98-п )
від 28.09.98, N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 415
( 415-2015-п ) від 17.06.2015 }
Після затвердження Державного бюджету України на поточний рік
МОН повідомляє міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади про обсяги фінансування зазначених об'єктів з державного
бюджету для врахування їх у кошторисах доходів і видатків
відповідальних установ. { Пункт 9 доповнено абзацом другим згідно
з Постановою КМ N 1541 ( 1541-98-п ) від 28.09.98; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2015-п ) від
17.06.2015 } { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1709
( 1709-2001-п ) від 19.12.2001, N 1097 ( 1097-2012-п ) від
28.11.2012 }
10. Кошти, виділені на збереження та функціонування об'єктів
з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути
використані відповідальними установами на будь-яку іншу мету.
Відповідальна установа подає щороку до 1 березня МОН акт про
стан об'єкта, звіт про наукові результати, досягнуті з
використанням об'єкта, за звітний період. { Абзац другий пункту 10
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1709
( 1709-2001-п ) від 19.12.2001; в редакції Постанови КМ N 1097
( 1097-2012-п ) від 28.11.2012 }
На підставі поданих матеріалів МОН готує узагальнений звіт
про стан об'єктів, внесених до реєстру. { Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1097 ( 1097-2012-п ) від
28.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 415
( 415-2015-п ) від 17.06.2015 }вгору